Poniedziałek, 23 maja
Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata

Odbiór techniczny łącznika pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną

10.12.2021 13:29:00 UMLimanowa 1411

Zakończyły się prace drogowe związane z budową drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Witosa, a ul. Fabryczną. W dniu 9 grudnia dokonano technicznego odbioru inwestycji realizowanej przez firmę ZIBUD Sp. z o.o. Sp.k. z Kamienicy.

W odbiorze prac drogowych uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Limanowa: Burmistrz Władysław Bieda, Z-ca Burmistrza Wacław Zoń i Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Stanisław Gorczowski oraz z uwagi na fakt, że zadanie realizowane było przy udziale finansowym Powiatu Limanowskiego – Mieczysław Uryga Starosta Limanowski wraz z Jackiem Rachwałem Dyrektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Limanowej. Z ramienia wykonawcy w odbiorze zadania uczestniczył kierownik budowy Mariusz Błaszczyk, obecny był także insp. nadzoru – Janusz Liptak.

Prace związane z budową łącznika trwały od połowy br., a w ramach zadania przebudowane zostały sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonana została nowa kanalizacja deszczowa odprowadzająca kompleksowo całość odwodnienia pasa drogowego, nowa podbudowa krawężników i obrzeży, nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy i nowa nawierzchnia z kostki na poboczu i chodniku.

Budowa łącznika ul. Witosa i ul. Fabrycznej  wyniosła 2 mln 304 285,84 zł, z czego kwotę 891 920,00 zł Miasto Limanowa pokryło ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwotę 1 mln 412.465,84 zł na podstawie porozumienia przekazał Powiat Limanowski.udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in