Poniedziałek, 12 kwietnia
Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław

Miasto w Programie STOP SMOG – do 9 kwietnia przyjmowanie wniosków od mieszkańców!

06.04.2021 12:18:00 UMLimanowa 170

Miasto Limanowa przystąpiło do realizacji Programu Stop Smog, którego celem jest pomoc mieszkańcom o niskich dochodach w wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy mający niskie dochody deklarując chęć wykonania inwestycji poniosą jedynie 10% wartości zadania, 70 % kosztów pokrywać będzie NFOŚiGW, a 20 % – Miasto. Dodatkowym ułatwieniem Programu jest, że całą procedurą związaną ze złożeniem wniosku i realizacją zadania w imieniu mieszkańców zajmował będzie się samorząd. Uwaga – wnioski od mieszkańców przyjmowane są do najbliższego piątku – 9 kwietnia!

Szczegółowy zakres wsparcia jakie zakłada Program Stop Smog obejmuje:

  • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
  • termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Kryteria dochodowe: –  w gospodarstwie jednoosobowym:  175% najniższej emerytury tj. od 1 marca2021 r.- 2189,04 zł brutto (1865,92 netto) – w gospodarstwie wieloosobowym: 125% najniższej emerytury tj. od 1 marca 2021 r. -1563,60 zł brutto (1332,80 netto) na osobę Średnia wartość dofinansowania do przedsięwzięcia mającego na celu wymianę lub likwidację starych urządzeń grzewczych i termomodernizację budynku nie może przekroczyć 53 000 zł – jest to kwota przeznaczona na jeden budynek lub w przypadku budynków dwulokalowych – jeden lokal.

Podstawowe wymagania jakie muszą spełnić mieszkańcy:

  • muszą być właścicielami budynku lub nie mniej niż w połowie jego współwłaścicielami
  • muszą faktycznie zamieszkiwać w budynku, w którym zostanie przeprowadzona inwestycja

Chętni mieszkańcy spełniający określone kryteria, celem dokonania wymiany pieca lub wykonania termomodernizacji kontaktować się mogą z Ekodoradcą w Urzędzie Miasta Limanowa pod nr. tel.: 18 337 20 54 wew. 164 ; e-mail: emol@miasto.limanowa.pl 

 

PODSTAWOWE KRYTERIUM -TO KRYTERIUM DOCHODOWE:

JEŚLI  DOCHÓD* NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO *NIE JEST WIĘKSZY NIŻ:

2189,04 zł brutto (1865,92 netto) – w  gospodarstwie jednoosobowym

1563,60 zł brutto (1332,80 netto) –  w gospodarstwie wieloosobowym / na osobę

MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POWYŻSZEJ DOTACJI.


(do dochodu nie wliczamy alimentów i zasiłku 500 +)

  • Gospodarstwo domowe stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące . (zgodnie z art. 2 pkt 1d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22,284, 412 i 2127)
  • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby,  jest ustalany:

1) z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.  


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in