Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

30.09.2022 13:56:00 UGLimanowa 307

Informujemy o rozpoczęciu prac nad Programem Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Limanowa zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Limanowa do zgłaszania propozycji i uwag do niniejszego Programu.

Propozycje prosimy wnosić w terminie do dnia 14 października 2022 r.:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@gminalimanowa.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa (decyduje data wpływu do Urzędu).

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Wydział Kultury i Promocji Urzędu Gminy Limanowa tel. 18/263 00 46.

Program współpracy - projekt, Formularz konsultacji i Zarządzenie Nr 116.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dostępne są w formie załączników na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Limanowa: https://www.gminalimanowa.pl/a...

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in