Środa, 25 maja
Borys, Grzegorz, Urban, Magdalena, Magda

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

28.12.2021 12:18:00 UMLimanowa 6235

Informacja dotycząca terminów wywozu nieczystości stałych komunalnych niesegregowanych, surowców wtórnych i odpadów ulegających biodegradacji z poszczególnych stref z budynków jednorodzinnych z terenu miasta Limanowa w 2022 r., a także terminów wywozu odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych stref z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych w 2022 r. :


Wywóz nieczystości stałych z budynków jednorodzinnych z terenu Miasta Limanowa – podział miasta na poszczególne strefy:


udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in