Poniedziałek, 12 kwietnia
Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław

4 miliony na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie

07.04.2021 08:07:00 UGLimanowa 289

W ramach II naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Limanowa złożyła trzy wnioski na następujące zadania: 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowa - Działy wraz z urządzeniami na sieci oraz instalacją zalicznikową zasilania przepompowni (wnioskowana kwota 7 559 157,00 zł); 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina - Podgórze etap II wraz z urządzeniami na sieci oraz instalacją zalicznikową zasilania przepompowni (wnioskowana kwota 4 184 172,00 zł); 3) budowa hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie (wnioskowana kwota 6 500 000,00 zł).

Pragniemy poinformować, że Gmina Limanowa otrzymała kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Uzyskana kwota to 4 mln zł z przeznaczeniem na budowę  hali sportowej wraz z wyposażeniem  przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie.Nowoczesna hala wyposażona będzie w  boisko umożliwiające grę w piłkę halową,  siatkówkę, koszykówkę  oraz inne dyscypliny sportowe. Obiekt wyposażony będzie w niezbędne zaplecze socjalne tj. szatnie,  sanitariaty, magazyny sprzętu sportowego oraz pomieszczenie dla nauczycieli. Planuje się również wyposażenie obiektu w trybuny mieszczące ponad 100 widzów. 
Projektowaną halę będzie można dodatkowo wykorzystać do organizacji imprez środowiskowych o charakterze rekreacyjnym oraz kulturalnym. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W z wiązku z otrzymanyumi środkami na budowę nowej hali, w konsultacji z dyrekcją szkoły oraz mieszkańcami, rozważane są możliwości adaptacyjne starej sali sportowej.

Planowany termin realizacji inwestycji to wrzesień 2021 -  grudzień 2022.      

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in