Wtorek, 06 grudnia
Jarema, Mikołaj, Emilian, Dionizja, Leontyna

3 października odbędzie się Sesja Rady Miasta Limanowa

27.09.2022 08:44:00 UMLimanowa 310

W poniedziałek 3 października 2022 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LXIII Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja z wykonania budżetu Miasta Limanowa za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
  5. Wystąpienia osób zaproszonych.
  6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
  9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040

C. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa

D. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewid. nr 730/1 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki ewid. nr 728/1, 729/1 obr 7 m. Limanowa stanowiące własność osoby fizycznej

E. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki ewid. nr 730/3 obr 7 m. Limanowa stanowiącej własność Miasta Limanowa na działki ewid. nr 731/1, 731/2 obr 7 m. Limanowa stanowiące własność osób fizycznych.

10.Inicjatywy uchwałodawcze.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                              /-/ Leszek Woźniak
                                                                                                                                                                                                      Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in