Poniedziałek, 23 maja
Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata

29 grudnia odbędzie się LII Sesja Rady Miasta Limanowa

28.12.2021 09:46:00 UMLimanowa 510

Zapraszam na LII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 29 grudnia 2021 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  4. Wystąpienia osób zaproszonych.
  5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
  8. Przedstawienie Uchwał Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
  9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok

B) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040

C) w sprawie uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok

D) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040

E) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 66,50 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 18

F) w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Limanowa oraz określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach tego programu oraz wysokości tego wkładu

10.Inicjatywy uchwałodawcze.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                      /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

udostępnij
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in