Sobota, 04 lutego
Weronika, Mariusz, Andrzej, Józef

Zmodernizowano rekordową liczbę dróg

27.11.2022 00:16:00 PAN 8 4891

Słopnice. Władze gminy Słopnice poinformowały, iż w połowie listopada oficjalnie zakończyła się „historycznie największa inwestycja realizowana jednoetapowo”.

W ramach inwestycji odnowieniu poddano większość zniszczonych odcinków dróg na terenie gminy Słopnice. Roboty polegały głównie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej w miejscu istniejącej - zniszczonej. Przed położeniem nowej nawierzchni, niemal na wszystkich drogach wykonane zostały konieczne prace przygotowawcze oraz zabezpieczające w celu poprawy ich trwałości – wymiana i modernizacja zniszczonych elementów odwodnienia, wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy, likwidacja przełomów. 

- Ostatecznej oceny technicznej dróg dokonała komisja odbiorowa, która po wykonaniu badań kontrolnych nawierzchni drogowej (podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), uznała roboty za zrealizowane zgodnie z umową – informuje samorząd.  Zakres realizowanych prac objął modernizację 75 odcinków dróg na łącznej długości 27 469 mb., w tym 7 odcinków dróg gminnych na długości 1 454 mb. i 68 odcinków dróg wewnętrznych na długości 26 115 mb.

Modernizacją objęto m.in. następujące drogi gminne oraz wewnętrzne: Udzielówka, Zapotocze, Folwark Dolny, Srokówka, Folwark Dolny II, Rola Dolna, Białonogi, Za miedzą, Ząbczykówka, Do Śliwy, Bace, Zadziele, Trybulcówka, Sasy, Pachutówka, Dworskie, Nad Sadem, Staniszówka, Talaski - Sasy, Pańskie, Dzioł nad Miłkowskim, Kulpówka – Garcarzówka, Zagroda, Dziołówka, Folwark - Dziołówka, Ślazykówka, Piechotówka, Zalas, Wyrębiska, Goryczki, Karczówka, Szczepanowo, Pyrdoły, Michałki, Zaprzały, Bieniówka, Sołtyse, Szczęchy, Chochołówka, Podgórze - Zaświercze, Nowiny, Kormany, Marciszówka, Plebańskie, Wikarówka, Kwaśniakówka, Czeczotki, Hajdówka – Zamieście, Sączki, Golińskie, Rojki, Brodkówka, Góralówka, Grabkówka, Koprowina, Janówka, Słopnice – Zadziele, Podgórze, Słopnice – Granice, Słopnice - Markowo, Słopnice - Zarąbki, Słopnice – Miłkowskie, Małachówka, Piechotówka (do osiedla), Jachymówka, Przylaski, Folwark – Leśniówka, Za Folwark, Słopnice – Mogielica.

Największą częścią zadania, a zarazem najdroższą, okazała się być modernizacja drogi gminnej Słopnice – Wyrębiska, która prowadzi do tras narciarstwa biegowego wokół Mogielicy. Droga została wyposażona w jezdnię o szerokości 7 mb., której część w przyszłości planuje się wykorzystać w celach sportowo-rekreacyjnych. Koszt modernizacji drogi wyniósł 927 tys. zł.

- Poprawa jakości dróg na terenie naszej gminy przyczyniła się do zwiększenia komfortu przemieszczania się i poziomu bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że każdy uczestnik ruchu drogowego powinien stosować się do zasad obowiązujących na drodze oraz dostosować odpowiednią prędkość do warunków panujących na zmodernizowanych odcinkach dróg. Mieszkańcom gminy, kierowcom i pieszym dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie utrudnień – podkreśla wójt gminy Adam Sołtys. 

Całość prac związanych z realizacją inwestycji infrastruktury drogowej zamyka się kwotą 9 mln 469 tys. zł. Na realizację tego zadania, gmina Słopnice uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 mln 650 tys. zł z Polskiego Ładu. Kwota ta stanowi 70,2% kosztów zadania, pozostała część została pokryta ze środków własnych gminy.

(Źródło/fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in