Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Zmiany w strukturze starostwa. Zlikwidowano jeden z wydziałów

11.01.2019 07:47:00 PAN 14 9402

Limanowa. Zarząd Powiatu w nowym składzie dokonał zmian w strukturze Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Na mocy uchwały Zarządu, zreorganizowano Wydział Rozwoju, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – powrócono do poprzedniej nazwy Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. Ponadto, rozdzielono dotychczasowy Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. Ostatnią zmianą jest likwidacja Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości – w jego miejsce powstały Biuro Promocji, Kultury i Turystyki oraz Biuro ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Jak informowaliśmy niedawno, według stanu na koniec listopada tego roku, w urzędzie zatrudnionych jest ponad 200 osób. Sprawdziliśmy także, jak zmieniał się stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Limanowej (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Mszanie Dolnej) w ostatnich latach. Otóż na koniec 2006 roku – czyli na początku kadencji, w której na stanowisku starosty Jan Puchała zastąpił Romana Duchnika, w urzędzie zatrudnionych było 107 pracowników. W przeciągu czterech kolejnych lat liczba ta wzrosła o 41 – na koniec 2010 roku zatrudnionych w Starostwie było 148 pracowników. W trakcie kolejnej (2010 – 2014) przybyły w urzędzie 52 etaty, zaś na koniec ostatniej kadencji, w której rządził Jan Puchała, w listopadzie tego roku, stan zatrudnienia osiągnął liczbę 223 pracowników.

Zgodnie z uchwałą Zarządu, Starostwo tworzą od teraz następujące wydziały: Wydział Organizacji i Zdrowia (z sekcjami Gospodarczo-Techniczną i Obsługi Rady i Zarządu), Wydział Finansowy (na który składają się sekcja ds. rachunkowości budżetowej oraz sekcja ds. planowania budżetu i sprawozdawczości zbiorczej), Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (sekcje: Ewidencja gruntów i Budynków; Powiatowy Ośrodek Dokumentaci Geodezyjnej i Kartograficznej; Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej), Wydział Budownictwa i Architektury (Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej), Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym Geolog powiatowy), Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich (w tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego), Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Komunikacji i Transportu (Oddział Zamiejscowy w Mszanie Dolnej) oraz Wydział Obsługi Obiektów Rekreacyjno-Sportowych.

W strukturze Starostwa wyodrębniono także Biuro Promocji, Kultury i Turystyki; Biuro ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych; Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej i Biuro Zamówień Publicznych.

Oprócz tego, urząd tworzą: Zespół Radców Prawnych; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności; Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego; Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; Inspektor Ochrony Danych; Powiatowy Rzecznik Konsumentów; Stanowisko ds. Koordynacji Systemów Zarządzania; Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in