Wtorek, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Zmiany w LGD

27.06.2012 13:11:19 top 6 5904

Podczas wczorajszego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD 'Przyjazna Ziemia Limanowska' nastąpiły zmiany we władzach stowarzyszenia.

Wczoraj w budynku Starostwa Powiatu Limanowskiego odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Przyjazna Ziemia Limanowska”  działającego jako Lokalna Grupa Działania. Zebranie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.  Zaprezentowane zostały sprawozdania organów z dotychczasowej działalności.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w czasie głosowań odwołało ze składu Zarządu Stowarzyszenia dotychczasowego prezesa Krzysztofa Smage. Przyjęto także rezygnację Roberta Surdziela. Nowymi członkami zarządu wybrano Jana Więcka, który jest także członkiem Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Stanisława Piegzę z UG Limanowa.

Podczas zebrania zaprezentowano Raport Ewaluacyjny, w sposób szczególny prezentując wyniki przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków. Uczestnicy Walnego Zebrania zaopiniowali również przystąpienie Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” do Związku Stowarzyszeń „Małopolska Sieć LGD”.

Warto wiedzieć:

Stowarzyszenie „Przyjazna Ziemia Limanowska” to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, którego działania ukierunkowane są na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizację ludności wiejskiej oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Powstało ono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem stowarzyszenia jest pobudzanie drzemiącego potencjału, jaki tkwi w jego obszarze, integrującym siedem gmin powiatu limanowskiego: Dobrą, Jodłownik, Łukowicę, Kamienicę, Limanową, Słopnice i Tymbark. Ma to się dokonać za sprawą położenia szczególnego akcentu na rozwój turystyki i popularyzację produkcji wyrobów regionalnych oraz ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturalnych.

(Źródlo: Powiat Limanowski)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in