Niedziela, 09 sierpnia
Roman, Ryszard, Romuald, Edyta, Klara

Zapłacisz za wodę z własnej studni? 'Bardzo nas to niepokoi'

23.05.2016 07:35:56 top 35 51213

Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami w ustawie o prawie wodnym. Nowe przepisy miałoby zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Projekt ustawy został już skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Ustawa Prawo wodne ma wdrożyć m.in. kontrowersyjny art. 9 RDW, który stanowi że wszyscy korzystający z wody mają za to płacić. - Jest to tzw. pełny zwrot kosztów usług wodnych. Co do zasady nie będzie zwolnień od tej opłaty czy dla energetyki, czy też dla rolników, ale to nie będzie łupienie, opłaty będą wyważone, tak żeby motywować do bardziej racjonalnego korzystania z wody. Nie chcemy też, by nasze przedsiębiorstwa traciły konkurencyjność - przekonywał w marcu wiceminister Mariusz Gajda.
Sami przedsiębiorcy są innego zdania. - Bardzo nas to niepokoi. Poza bieżącym podnoszeniem kosztów egzystencji każdego obywatela, to w kwestii przedsiębiorczości te zmiany znacząco zwiększą koszty produkcji. Praktycznie niczego nie da się wyprodukować bez użycia wody, od celów socjalno-bytowych w firmie, po zużywanie dużych ilości wody do samej produkcji. Wszystko to wpłynie na zmniejszenie konkurencyjności nie tylko na rynku krajowym, ale przede wszystkim zagranicznym. Obawiamy się że będzie to hamulec dla przedsiębiorczości - twierdzi Józef Oleksy, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Limanowej.
Nowe prawo wprowadzi także zmiany administracyjne. Na wzór Lasów Państwowych ma powstać państwowe gospodarstwo wodne 'Wody Polskie'. Będzie to główna instytucja odpowiedzialna za gospodarowanie wodami, choć będzie też możliwość zawierania porozumień z samorządami zainteresowanymi przejęciem zarządu nad ciekami wodnymi na swoim terenie. 'Wody Polskie' mają również odpowiadać za politykę inwestycyjną, w tym za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i minimalizowanie skutków suszy.
- Niepokoi nas także tworzenie kolejnych jednostek utrzymywanych kosztem społeczeństwa. Finalnie za wszystkie pomysły rządu płaci zwykły obywatel. Śledzimy wszystkie czynniki kosztotwórcze i staramy się sygnalizować, jaki będą miały wpływ rynek i na kieszeń obywatela, taka jest przecież nasza rola. Mamy więc prośbę do polityków, by liczyli się z naszym zdaniem, nie politycznym przecież, a gospodarczym - dodaje Józef Oleksy.
Zgodnie z projektem, planowana opłata będzie składać się z opłaty stałej oraz opłaty uzależnionej odpowiednio od ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną.
Projekt ustawy określa stawki za pobór wód, w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Wynoszą one:
- 1,64 za 1 m3 pobranej wody podziemnej oraz 0,82 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej w przypadku poboru wody do celów: zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich; do celów rolniczych lub leśnych na potrzeby nawadniania gruntów i upraw; do celów chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
- 2,10 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 1,05 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej w przypadku poboru wody do celów: przemysłu spożywczego za wyjątkiem wody służącej do produkcji wody i napojów konfekcjonowanych; do celów przemysłu farmaceutycznego; do celów przemysłowych; wody pobranej bezzwrotnie do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji istniejących w dniu wejścia w życie ustawy;
- 8,20 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 4,10 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej do celów przemysłu spożywczego dla wody służącej do produkcji wody i napojów konfekcjonowanych.
- 2,10 zł za 1 m3 bezzwrotnie pobranej wody podziemnej oraz 0,164 zł za 1m3 wody pobranej zwrotnie i 1,05 zł za 1 m3 bezzwrotnie pobranej wody powierzchniowej oraz 0,082 zł za 1m3
wody pobranej zwrotnie do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni dla instalacji oddanych do użytkowania po wejściu w życie ustawy
- 1,24 zł za 1 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej w obiekcie energetyki wodnej za zwrotny pobór wody bez naliczania opłaty stałej oraz 1,05 zł za pobór 1 m3 wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji energii elektrycznej do celów elektrowni wodnych;
- 2,10 zł za 1 m3 bezzwrotnie pobranej wody podziemnej do celów odwodnienia gruntów na terenach miast, przemysłowych, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych.
Ustawa zakłada również opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
Ministerstwo Środowiska przekonuje, że podwyżki stawek i wprowadzenie zasady 'każdy płaci' są koniecznością, gdyż jeśli nie zostaną wprowadzone, to UE nie przekaże pieniędzy na inwestycje wodne.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in