Piątek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

XXXI sesja Rady Miasta na żywo

25.09.2020 05:20:00 PAN 2 3310

Limanowa. Dziś odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Limanowa. Zapraszamy na transmisję na żywo z obrad od godz. 10:00.


Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad. 
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
b. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
c. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogach formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasadach ich promocji
d. w sprawie zaliczenia ul. Przedszkolnej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
e. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Limanowa do zawarcia porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie przekazania Miastu Limanowa ograniczonego zarządzania chodnikami wraz z parkingami zlokalizowanymi w ciągu chodników zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 28 na odcinku położonym w Limanowej (ul. Piłsudskiego)
f. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela
g. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 35,60 m2 położonego w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 10
h. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz "Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”.
9. Inicjatywy uchwałodawcze.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in