Wtorek, 13 kwietnia
Przemysław, Ida, Marcin, Hermenegilda, Artemona, Justyna

Wyniki matur w poszczególnych szkołach

11.08.2011 12:25:33 top 31 14154

Limanowa/Region. OKE w Krakowie opublikowała dane dotyczące tegorocznych matur w poszczególnych szkołach.

W procentach podany został średni wynik z części pisemnych.

Limanowa

W I LO w Limanowej maturę zdało 207 z 209 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła 61%, a matematyki 73%.

W II LO (ul. Reymonta) do matury przystąpiło 67 osób, egzamin zdały 32. Z języka polskiego średnia wyniosła 48% a matematyki 35%.

W IV LO (ul. Witosa) wchodzącym obecnie w skład ZS Nr 1 do egzaminu przystąpiły 83 osoby, maturę zdało 66 uczniów. Z języka polskiego średnia wyniosła tam 56%, a z matematyki 43.

W LO w ZS nr 1 (ul. Piłsudskiego) do matury przystąpiło 117 osób, zdało 109. Z języka polskiego średnia wyniosła 61%, a z matematyki 58%.

W technikum ZS nr 1 do matury przystępowało 162 uczniów, zdało ja 141. Średnia z języka polskiego wyniosła 54%, a matematyki 56%.

W LO wchodzącym w skład ZSTiO (ul. Zygmunta Augusta) do matury przystąpiło 30 osób, zdało 19. Średnia z języka polskiego wyniosła 48%, a matematyki 39%. W technikum tej samej szkoły maturę zdawało 88 uczniów, z czego 66 egzamin zdało pozytywnie. Średnia z języka polskiego wyniosła 47%, a matematyki 44%.

W LO dla dorosłych – zaoczne, które wchodzi w skład ZSOiZ Ekonomik przy ul. Jana Pawła zdawały 2 osoby i obydwie egzamin. Z języka polskiego na 52%, a matematyki 46%. Natomiast z raportu OKE wynika, że oprócz tego w tej samej szkole była druga klasa dla dorosłych w której nikt z 5 osób nie zdał. W technikum ekonomicznym tej szkoły maturę zdało 15 z 20 uczniów. Z języka polskiego zdobyli 46%, a matematyki 43%. W technikum budowlanym maturę zdało 26 z 30 uczniów, uzyskując średnie wyniki na poziomie 45 i 48%. W technikum logistyki zdało 23 z 24 uczniów. Język polski zdali oni na poziomie 54%, a matematykę 47%.

Mszana Dolna:
W Liceum Ogólnokształcącym w Mszanie Dolnej przy ulicy Matejki maturę zdało 114 z 123 uczniów. Średnio z języka polskiego zdobyli 56%, a matematyki 57.
W Technikum im. św. Antoniego z Padwy egzamin maturalny zdało 73 z 107 uczniów. Język polski zdali oni średnio na 39%, a matematykę na 42%.
W Technikum przy ul. Józefa Marka maturę zdało 54 z 105 uczniów. Język polski zdawali oni średnio na 41%, a matematykę na 34%.

Szczyrzyc:

W Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego maturę zdało 9 z 16 uczniów. Średnia z języka polskiego wyniosła 37%, a matematyki 41%.

Tymbark
W LO w Tymbarku maturę zdało 87 z 117 uczniów. Język polski napisali oni średnio na 44% a matematykę 41%. W Technikum tej szkoły matury nie zdał żaden z trzech uczniów.

(Fot. sxc.hu)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in