Środa, 20 października
Irena, Jan, Kleopatra, Witalis

Wydłużono termin w przetargu na budowę nowego mostu

14.10.2021 05:18:00 PAN 4 3187

Limanowa. Samorząd przedłużył termin składania ofert w postępowaniu na budowę nowego mostu w ciągu ulicy Lipowej w Limanowej.

Pierwotnie zakładano, że otwarcie ofert w przetargu nastąpi w dniu 11 października. Czas dla zainteresowanych przedsiębiorstw został przedłużony o dwa tygodnie, do dnia 25 października. 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia. Wraz z budową nowej przeprawy planowane jest także wykonanie włączenia ul. Lipowej do turbinowego ronda, u zbiegu drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 965.

Władze samorządu miasta liczą, że prace przy budowie nowej przeprawy będą mogły ruszyć wraz z zakończeniem robót przy modernizacji skrzyżowania w ciągu DK 28 w centrum Limanowej. 

Na realizację przedsięwzięcia samorząd miasta uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 mln 100 tys. zł z funduszu wsparcia dla gmin górskich. 

Złożone w ramach przetargu oferty będą oceniane dwoma kryteriami – ceną (waga 60%) oraz okresem gwarancji jakości (40%). Warunkiem startu w przetargu jest wpłacenie 150 tys. zł wadium. 

Już kilka lat temu pojawił się pomysł zbudowania w tym miejscu nowego mostu, który posiadałby dwa pasy ruchu. Obiekt, w przeciwieństwie do istniejącego, zaplanowano tak by nie był położony prostopadle do koryta potoku – dzięki temu, że oś mostu będzie ustawiona na kierunku jazdy, ruch będzie odbywał się płynniej i szybciej, bo wjazd na most nie będzie odbywał się po łuku. Inicjatywa spotkała się jednak ze sprzeciwem części okolicznych mieszkańców, których domy znajdują się w pobliżu ronda w Sowlinach, u zbiegu drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 965. W 2016 roku wnieśli oni odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji środowiskowej. Od tamtej pory w sprawie trwały postępowania administracyjne, a przedsięwzięcie nie zbliżało się do finału. Kolejna przeszkoda w budowie mostu pojawiła się w lipcu ubiegłego roku. Wówczas starosta wydał decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz odmowie zatwierdzenia podziału nieruchomości i zatwierdzenia projektu budowlanego, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia, w tym kanalizacji opadowej, sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem ulicznym, komina i rurociągu wentylacyjnego i przebudową kolidujących ogrodzeń”.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in