Poniedziałek, 27 czerwca
Maryla, Władysław, Maria, Cyryl, Cyprian, Emanuela

Wotum zaufania i absolutorium udzielone jednogłośnie

21.06.2022 00:07:00 PAN 5 1362

Kamienica. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok otrzymał wczoraj od radnych gminy Kamienica wójt Władysław Sadowski.

Przed głosowaniem wójt Władysław Sadowski w oparciu o zapisy opracowanego wcześniej raportu streścił informacje o stanie gminy Kamienica w 2021 roku. Sporą część swojej wypowiedzi wójt poświęcił sprawom finansowym.

- W ubiegłym roku zanotowaliśmy wyraźny wzrost dochodów, co wynikało z uruchomienia przez rząd tarczy kryzysowych oraz funduszu Polski Ład. Gmina otrzymała duże środki z tych programów, nie wszystko jest jeszcze wydatkowane, bo część pieniędzy mamy na kontach, a część jeszcze w formie promes. Nasze dochody przekroczyły 50 mln zł. Dużym sukcesem jest to, że w wydatkach na wykonane inwestycje mamy ponad połowę środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. To duży sukces, będący zasługą pracowników i dobrej współpracy w naszej gminie – podkreślał Władysław Sadowski.

Za największy sukces 2021 roku wójt uznał zamknięcie budowy hali sportowo-widowiskowej w Kamienicy. - Mimo trudności z odbiorem, dzięki dobrej współpracy ze starostwem, udało się nam pozyskać pozwolenie na użytkowanie. A była to największa inwestycja w historii gminy, na którą wydaliśmy ponad 8,8 mln zł. Ta inwestycja spotkała się z dużym zadowoleniem, życie sportowo-rekreacyjne nabiera tempa – wskazał.

W dalszej części obrad podczas debaty nad raportem o stanie gminy wypowiadali się radni. Głos zabrał m.in. przewodniczący Hilary Majewski.

- Bardzo się cieszę, że utrzymujecie państwo pewien rygor finansowy, nie dopuszczając do nadmiernego zadłużenia gminy, jednocześnie tonując zapędy radnych, bo wszyscy mamy pewne zadania do realizacji, wynikające z oczekiwań mieszkańców – powiedział przewodniczący, który podkreślał, że inwestycje dotyczą różnych dziedzin, co zapewnia równomierny rozwój gminy we wszystkich kierunkach, przy dobrej współpracy z innymi samorządami, zarówno ościennymi gminami, jak i powiatem limanowskim. Jednocześnie przewodniczący wskazał, że to wszystko odbywa się w trudnej kadencji, która „nie może się złożyć”. - Z roku na rok przechodzimy: od powodzi, przez pandemię, do wojny na Ukrainie – zauważył Hilary Majewski.

Podczas głosowania, zarówno w przypadku wotum zaufania, jak i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, radni byli jednomyślni w podjęciu pozytywnych decyzji.

- Czasem, w niektórych sytuacjach, człowiek nie jest w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom, więc za pewne rzeczy przepraszam. Ale we wszystkich działaniach dobro mieszkańców i gminy jest celem nadrzędnym. Mam nadzieję, że kolejne trzy lata też takie będą – podsumował wójt Władysław Sadowski, dziękując za współpracę. - Mam nadzieję, że będzie tak dalej, że gmina będzie nadal rozwijać się w takim tempie.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in