Środa, 26 stycznia
Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma

Wójt z pensją na poziomie ustawowego minimum

04.12.2021 00:13:00 PAN 8 4885

Niedźwiedź. Rada Gminy Niedźwiedź podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Zgodnie z decyzją większości, Rafał Rusnak może liczyć na miesięczną pensję na poziomie ustawowego minimum.

W poniedziałek uchwała była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji i została pozytywnie zaopiniowana. Jak referowała przed głosowaniem na sesji sekretarz urzędu Justyna Łabuz, wynagrodzenie wójta jest znacząco niższe, niż obowiązujące od 1 listopada ustawowe minimum.

W trakcie komisji większość radnych zaakceptowała nową pensję wójta w wysokości 15 576 zł brutto miesięcznie. 

- Za tak duże środki, które pan wójt pozyskał, a to ponad 17 mln zł, uważam, że ta pensja należy się nie na minimalnym, a co najmniej na średnim poziomie. Wiele inwestycji od lat nie mogło być zrealizowanych, a dzięki panu wójtowi teraz są na to środki - mówiła radna Halina Palka, za przykład dając takie zadania, jak m.in. rozbudowa ośrodka zdrowia w Porębie Wielkiej czy modernizacja ujęcia wody w Koninie. Radna wymieniała także powstające i planowane obiekty rekreacyjne. - Wójtowi trzeba dać zachętę - stwierdziła, przekonując, że nieodpowiednie wynagradzanie wójta za jego pracę może znów doprowadzić do spowolnienia rozwoju samorządu. 

Sprzeciwił się temu radny Marek Florczak. - Pracowaliśmy nad tym tematem, większość radnych już zdecydowała. Chwała za pozyskiwanie środków, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaki jest stan budżetu. Jeżeli chodzi o pensję pana wójta, to jej zmianę nam nakazano, dlatego jestem za tymi 80% - oznajmił. 

Głos zabrał także radny Andrzej Wielowski. - Pierwszy raz słyszę, by zachętą do dalszego działania było danie maksymalnej pensji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w przyszłości zwiększyć wynagrodzenie wójtowi, jeśli sytuacja budżetowa na to pozwoli - zaprotestował radny. - Stała się rzecz straszna dla demokracji w naszym kraju. Pan Andrzej D. podpisując taką, a nie inną ustawę, narzucił wysokość pensji dla wójta. Nie powiem kto, ale ktoś kiedyś powiedział, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Każdy godzi się na daną pracę i wynagrodzenie, nikt na siłę tu nikogo nie trzyma. Mówiono mi, że zawsze pracę można zmienić. Nasz budżet jest w tej chwili słaby, obciążanie go dodatkowo uważam za niezasadne - ocenił. 

Na nową pensję wójta Rafała Rusnaka składa się wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 8 200 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2 520 zł, dodatek specjalny w kwocie 3 216 zł oraz naliczany według odrębnych przepisów dodatek stażowy - w kwocie 1640 zł. 

Uchwała została podjęta przy 7 głosach za, 1 przeciwko i 1 wstrzymującym się. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in