Poniedziałek, 29 listopada
Błażej, Saturnin, Fryderyk, Margerita

W PUP nie ma przerostu zatrudnienia

22.04.2012 09:33:23 top 13 7980

Limanowa. Marek Młynarczyk - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej informuje, iż w kierowanej przez niego jednostce nie ma przerostu zatrudnienia.

- W związku z ostatnimi informacjami w mediach o planowanych redukcjach zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy informuję, że w kwietniu br. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało raport dotyczący zatrudnienia we wszystkich urzędach pracy w Polsce według danych na koniec 2011 roku - mówi Marek Młynarczyk. - Z informacji zawartych w raporcie wynika, że powiat limanowski znalazł się w pierwszej dziesiątce powiatów (6 miejsce w kraju na 379 powiatów) o najmniejszej liczbie pracowników zatrudnionych w powiatowym urzędzie pracy, w stosunku do liczby obsługiwanych osób bezrobotnych.
 
Jak dodaje dyrektor według danych raportu, średnio w kraju na jednego pośrednika pracy zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy przypadało 547 osób bezrobotnych (w PUP Limanowa 1126) a na jednego doradcę zawodowego 1 238 osób bezrobotnych (w PUP Limanowa 2027 osób). - Jak wynika z powyższych danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej, liczba bezrobotnych przypadająca na jednego pośrednika pracy i doradcę zawodowego jest niemal dwukrotnie wyższa niż średnia w województwie i kraju - dodaje dyrektor. -  Liczba pracowników PUP w Limanowej utrzymywana jest przez samorząd powiatu na minimalnym prawem określonym poziomie, umożliwiającym prawidłową realizację ustawowych zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że w świetle przytoczonych w raporcie danych oraz mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, pojawiające się ostatnio dość powszechnie twierdzenia o przeroście zatrudnienia w PUP w Limanowej są nieprawdziwe - kończy.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in