Środa, 01 grudnia
Natalia, Edmund, Eligiusz, Blanka

Uwaga! Woda niezdatna do picia! Powodem m.in. paciorkowce kałowe

22.10.2021 15:58:00 top 3 5155

Rupniów. Limanowski sanepid wydał zakaz użytkowania wody z wocociągu wiejskiego Rupniów II ze względu na zanieczyszczenie jej bakteriami, m.in. paciorkowcem kałowym.

Poniżej Komunikat dotyczący jakości wody z wodociągu wiejskiego Rupniów II z dnia 22 października 2021 roku:

Po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 20 października 2021 r. z wodociągu wiejskiego Rupniów II Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli i liczba enterokoków kałowych. W dniu 22 października 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 35/NHK/2021 o zakazie użytkowania wody z wiejskiego Rupniów II do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).

- W związku z powyższym woda ta w obecnym stanie jest nieprzydatna do spożycia, gdyż nie spełnia wymogów sanitarnych i może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników, w tym zagrożenie szerzenia się chorób zakaźnych – stwierdził PPIS w Limanowej.

***

Bakterie grupy coli, Escherichia coli stanową wskaźnik czystości mikrobiologicznej wody, ich obecność informuje o potencjalnym zagrożeniu zdrowia ze strony bakterii chorobotwórczych m.in. takich jak Salmonella czy Shigella, podwyższona wartość może świadczyć o zanieczyszczeniu wody fekaliami, zbyt niskim stopniem uzdatniania wody, a tym samym strona 4 z 6  o obecności drobnoustrojów mogących potencjalnie wywoływać choroby wodopochodne (głównie przewodu pokarmowego, moczowego).

Enterokoki kałowe (paciorkowce kałowe) Nazwą tą określa się zwykle te paciorkowce, które żyją w odchodach ludzi i zwierząt. Posiadają dużą odporność na warunki środowiska. Obecność tego organizmu w wodzie wskazuje prawie na pewno na zanieczyszczenie kałem ludzkim. Rzadko rozmnażają się w wodach, wiec są dobrym wskaźnikiem rozmiaru i czasu trwania zanieczyszczenia. Po dostaniu się do przewodu pokarmowego powodują objawy chorobowe charakterystyczne dla tzw. zatruć pokarmowych.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in