-2°   dziś 0°   jutro
Czwartek, 07 grudnia Marcin, Ambroży, Teodor, Agata, Dalia, Sobiesława

Urzędnicy o zarzutach: "nieprawdziwie, kłamliwe, godzące w dobre imię"

31.03.2023 16:35:00 pan
96 8641

Łukowica. Wójt Bogdan Łuczkowski opublikował oświadczenie w sprawie skargi dyrektorki szkoły w Stroniu Lucji Sułkowskiej. Pismo poza wójtem podpisali także sekretarz Janusz Bieniek i dyrektorka ZOE Joanna Juras. Cała trójka twierdzi, że zarzuty są "nieprawdziwie, kłamliwe, godzące w dobre imię i naruszające dobra osobiste". W oświadczeniu nie ma jednak odniesienia się do konkretnych zarzutów - przedstawiciele urzędu zapowiadają, że te mają zostać przedstawione na etapie rozpatrywania skargi.

- Z uwagi na obszerność skargi, szczegółowe odniesienie się do sformułowanych w niej zarzutów, wykazujące ich nieprawdziwość i bezzasadność, nastąpi podczas rozpatrywania skargi przez Radę Gminy Łukowica. Niemniej jednak, wobec krzywdzących i nieuzasadnionych opinii, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, w tym miejscu niżej podpisani pragną wskazać, co następuje - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez wójta w mediach społecznościowych.

Wójt, sekretarz i dyrektorka ZOE rozważają podjęcie "stosownych kroków prawnych mających na celu ochronę dobrego imienia wobec osób, które formułowały lub będą w sposób bezpodstawny formułować tego typu zarzuty".

- Odnosząc się do pozostałych zarzutów, w tym dotyczących rzekomego stosowania mobbingu, szantażu, dyskryminacji czy fałszowania (antydatowania) dokumentu urzędowego to z całą stanowczością stwierdzamy, iż są one całkowicie pozbawione podstaw prawnych jak i faktycznych, a nadto są nieprawdziwe, naruszają nasze dobra osobiste i mogą wypełniać znamiona przestępstwa pomówienia - wskazali przedstawiciele samorządu. 

Poniżej publikujemy oświadczenie:

Oświadczenie
w sprawie zarzutów sformułowanych
podczas XXXV Sesji Rady Gminy Łukowica
przez Panią Lucję Sułkowską - dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu

W związku z przedstawionymi w dniu 29.03.2023 r. podczas XXXV Sesji Rady Gminy Łukowica, w Skardze Pani Lucji Sułkowskiej na działania Wójta Gminy Łukowica, zarzutami wobec niżej podpisanych: Bogdana Łuczkowskiego - Wójta Gminy Łukowica, Janusza Bieńka - Sekretarza Gminy Łukowica oraz Joanny Juras dyrektora Zespołu Obsługi Edukacji w Łukowicy, oświadczamy, iż są one nieprawdziwie, kłamliwe, godzące w nasze dobre imię i naruszające nasze dobra osobiste.

Z uwagi na obszerność skargi, szczegółowe odniesienie się do sformułowanych w niej zarzutów, wykazujące ich nieprawdziwość i bezzasadność, nastąpi podczas rozpatrywania skargi przez Radę Gminy Łukowica. Nie mniej jednak, wobec krzywdzących i nieuzasadnionych opinii, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, w tym miejscu niżej podpisani pragną wskazać, co następuje.

Wójt Gminy Łukowica ani pozostali oświadczający, nie uniemożliwili odejścia p. Lucji Sułkowskiej na emeryturę. Pani dyrektor Lucja Sułkowska złożyła prośbę (wniosek) o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, do którego finalnie nie doszło z przyczyn, które szczegółowo zostaną omówione na późniejszym etapie. Samo złożenie wniosku o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie oznacza jej automatycznego rozwiązania i nie skutkuje koniecznością podjęcia działań związanych z ogłoszeniem konkursu na nowego dyrektora szkoły. Nie wchodząc w szczegóły, gdyż na to jak wskazano przyjdzie czas w ramach stosownych procedur, nadmienić trzeba jednak, iż zasadą wynikającą z przepisów prawa jest, że rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony następuje z końcem sierpnia (z końcem roku szkolnego). Odejście dyrektora, a zarazem nauczyciela w trakcie trwania roku szkolnego jest sytuacją wyjątkową, uwarunkowaną koniecznością zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania placówki, w tym w szczególności bezpieczeństwa dzieci. Wójt Gminy Łukowica nie miał możliwości przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły w Stroniu, w sytuacji, w której obecna dyrektor nie złożyła jednoznacznej rezygnacji z tej funkcji lub nie było zawartego porozumienia w tej sprawie.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów, w tym dotyczących rzekomego stosowania mobbingu, szantażu, dyskryminacji czy fałszowania (antydatowania) dokumentu urzędowego to z całą stanowczością stwierdzamy, iż są one całkowicie pozbawione podstaw prawnych jak i faktycznych, a nadto są nieprawdziwe, naruszają nasze dobra osobiste i mogą wypełniać znamiona przestępstwa pomówienia (zniesławienia) opisanego w art. 212 kodeksu karnego. Oświadczający wskazują, iż w tym zakresie rozważają podjęcie stosownych kroków prawnych mających na celu ochronę dobrego imienia wobec osób, które formułowały lub będą w sposób bezpodstawny formułować tego typu zarzuty.

Przedstawione w skardze zarzuty brzmią poważnie. Nie mniej jednak nie zostały wskazane żadne dowody je uprawdopodabniające. Oświadczającym nie jest wiadomym, aby toczyły się jakiekolwiek postępowania sądowe czy prokuratorskie w tym zakresie. Można przypuszczać że, gdyby formułowane przez skarżącą zarzuty były w jakiejkolwiek mierze prawdziwe, to nie omieszkałaby zainicjować stosownego postępowania sądowego lub złożyć zawiadomienia do właściwych organów, a następnie poinformować o tym szeroko opinii publicznej.

Wreszcie, nie sposób pominąć faktu, iż sprawa ta jest wykorzystywana politycznie, aby w sposób bezpodstawny zdyskredytować Wójta Gminy Łukowica. W tym kontekście wskazać należy na okoliczność, iż wbrew wszelkim regułom dotyczącym nadawania biegu oficjalnym pismom czy skargom na działania urzędników wnoszonych do rady gminy, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Łukowica dopuściła do publicznej prezentacji skargi przed formalnym jej wniesieniem do właściwego organu i weryfikacji czy pismo kwalifikuje się do procedowania.

Na koniec nadmienić należy o kolejnym nieprawdziwym zarzucie formułowanym przez p. Lucję Sułkowską, który pojawił się już po przedstawieniu na sesji skargi na Wójta. Dotyczy on bezprawnego ujawnienia rzekomo przez Urząd Gminy Łukowica lokalnemu portalowi informacyjnemu kompletnej treści przedmiotowej skargi. Kategorycznie przeczymy, aby to UG był podmiotem, który przekazał skargę do mediów. Pomijając oczywisty fakt, iż nie leżałoby to w interesie UG, to wskazać należy, iż dysponujemy dowodami wskazującymi, że pierwszym, który upublicznił treść skargi w mediach społecznościowych był członek najbliższej rodziny p. Lucji Sułkowskiej. Powyższe jednoznacznie dowodzi intencji skarżącej i wiele mówi o jej prawdomówności.

Łukowica, 31.03.2023 r.
Bogdan Łuczkowski
Janusz Bieniek
Joanna Juras

Zobacz również:
udostępnij

Komentarze (96)

heraklit
2023-03-31 16:40:09
2 12
"mobbing, szantaż i antydatowanie dokumentu" Zarzuca wójtowi Bogdanowi Łuczkowskiemu dyrektor Pani Łucja Sułkowska. Skarga wskazuje fakty, cytaty z przebieg rozmów. Argumenty są mocne i prokuratura nie powinna mieć wątpliwości co do naruszeń kk. przez wójta jak i Panią dyr. ZOE. Wójt wydaje kolejne Oświadczeni i próbuje odwrócić uwagę od poważnych naruszeń obowiązującego prawa. Wydaje mi się, ze prokuratura tym razem, nie uzna iż jest to znikoma szkodliwość i potraktuje sprawę poważnie. Samo naruszenie art. 271 §1 to bardzo poważna sprawa.
Odpowiedz
prudens
2023-03-31 16:42:02
0 11
Rada Gminy Łukowica w dniu 29.03.2023r. w czasie XXXV sesji „zamiotła pod dywan” oddaliła skargę z Owieczki. Przewodniczący Komisji Skarg, słowem nie wspomniał czego skarga dotyczyła, wnoszą o jej odrzucenie. Jeden z członków tej komisji mówił, że sprawa była „gruba” były tam zaniechania marnotrawienie środków publicznych, ze strony wójta i inne zarzuty. Pytanie ile takich spraw zostało w ten sposób rozpatrzonych. Odnoszę wrażenie, ze od pewnego czasu RG jest od zaklepywania decyzji kliki trzymającej władze w Łukowicy.
Odpowiedz
powazny7005
2023-03-31 16:46:46
1 8
Masz rację, to druga skarga w ten sposób rozpatrzona czytaj oddalona, Podobno jednym z członków Komisji Skarg, jest radna wobec której, prowadzone było postępowanie prokuratorskie, czy taka osoba może rozstrzygać i opiniować skargi? Czytając oświadczenie widać, że wielkim bólem jest to, że opinia publiczna dowiedziała się jak wójt potraktował zasłużonego nauczyciela i pedagoga. Wracając do słynnej komisji Łuczkowski jest pewien - co by nie zrobił ta komisja będzie oddalać każdą skargę. To zostało określone sformułowaniem w oświadczeniu „nieprawidłowości i bezzasadność skargi nastą pi podczas rozpatrywania skargi” To nie skrywana pewność co do działań komisji.
Odpowiedz
robek
2023-03-31 17:08:53
1 9
@poważny7005 To w Łukowicy obowiązuje doktryna Neumanna? niezłą pajęczyną opletli gminę.
Odpowiedz
straznik5
2023-03-31 17:38:56
2 14
Bardzo współczuje i podziwiam dyr. Panią Łucję Sułowską podziwiam, że miała odwagę przeciwstawić się układowi. Osobom którzy złamali kręgosłupy radnym. Obecnie nie ma opozycji w RG Łukowica. Radni zostali zaszczuci bądź ulegli mobbingowi. Czytając skargę ogromny niesmak budzi zachowanie dyr. ZOE Joanny Juras. Pani Łucjo przygotowała pani te osobę do pełnienia obowiązków dyrektora a ta pani okazała się takim niewdzięcznikiem. Bogdan Łuczkowski ugotuje się we własnym sosie, pomogą mu w tym jego doradcy.
Odpowiedz
szaradaa
2023-03-31 18:19:15
0 9
Ciekawe czy Państwo którzy opublikowali oświadczenie korzystali z pomocy prawnika gminnourzędowego,, bo jeżeli tak to żeby się nie zdziwili, iż możliwe że szyje buty za ich plecami.
To taka luźna sugestia - wielkopostne przemyślenie.
Odpowiedz
RomanH
2023-03-31 19:13:48
0 11
Dobrze, że chociaż w tym miejscu nie może wójt usuwać nieprzychylnych sobie komentarzy tak jak to ma w zwyczaju np już znikają komentarze napisane pod tym oświadczeniem zamieszczonym na fb. Taki niby bez winy to czego się boi?
Odpowiedz
czarna_pantera
2023-03-31 19:39:17
1 6
Człowiek na poziomie wstydził by się podpisać pod tym pożałuj się Boże tłumaczeniem. To istny bełkot bez żadnego konkretu. A odwolanie sie do komisji Rady Gminy to istne kuriozum. Uwazcie ,że mieszkańcy uwierzą w te wypociny.
Odpowiedz
odpowiedzialna
2023-03-31 19:49:46
0 10
Konstytucja RP art 63
"Każdy ma prawo skladać petycję, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgodą do organow władzy publicznej"
A więc proszę sie nie obrażać. tylko dzialać zgodnie z prawem a nie plakać.
Odpowiedz
magda82
2023-03-31 20:19:25
1 10
Wynik pracy komisji jest tak oczywisty jak wyniki konkursów na ważniejsze stołki w gminie, gdzie już kilka dni przed rozstrzygnięciem wiadomo kto zajmie stołek. Widocznie nie nadszedł czas, żeby obsadzić stołek dyrektora, ktoś musi zdobyć wymagany staż, żeby obsadzić można było to stanowisko? hmm ... ciekawe kto ... Bo innej logiki tutaj nie ma, dlaczego nie można pozwolić odejść komuś na emeryturę, kto z racji wieku nabył do tego prawo? Z przyjemnością oczekujemy na obsadzenie i tego stołka. Zobaczymy komu zabrakło stażu lub "kursów niektórych". Tym razem znajomości z pewnym policjantem mogą nie pomóc. Jak to pięknie mieszkać w naszej malowniczej okolicy, gdzie nie wszystkie znajomości uda się ukryć.
Odpowiedz
magda82
2023-03-31 20:20:35
1 6
bigi 18
A to nie zalałeś jeszcze betonu??? Pal gumę chłopie, ortografia czeka
Odpowiedz
konto usunięte
2023-03-31 20:32:28
0 6
Ta gmina nie rozwija się i rozwijać się nie będzie chociaż ma niemały potencjał ludzki w postaci wielu osób wykształconych,inteligentnych i mądrych.
Ale oni po prostu mają wywalone na gminę, mają głowę na karku, pilnują własnych interesów i nie zamierzają się wikłać w jakieś gminne przepychanki, nie są skłonni kandydować na jakiekolwiek funkcje czy stanowiska.
Dlatego właśnie rada gminy składa się np. ze sprzątaczek z zusu czy traktorzystów z skru, trudno więc oczekiwać że będzie merytorycznie i rozwojowo.
Może być tylko wesoło i przasnie.
Odpowiedz
janoo
2023-03-31 20:33:17
0 7
Państwo urzędnicy zapomnieli po co są? Państwo jestescie dla obywateli a nie my dla was. Wójtowi się wydaje ze każdy będzie chodzil na jeo sznurku. to nie te czsy chlopie.
Odpowiedz
widok1
2023-03-31 20:43:17
0 6
Stołek w Stroniu po p. Lucji zajęła kuzyneczka lubej wójta. A tak na marginesie już cała rodzina Kunickich jego dziuni zatrudniona czy jeszcze są osoby które czekają na robotę????
czarna_pantera
2023-03-31 21:26:46
0 1
Przynajmniej teraz wiem czemu bogdan tak czesto ma zdjecia na fb ze szkoły w Łukowicy. Dziekuję za informacje..
Odpowiedz
konto usunięte
2023-03-31 20:51:00
0 9
Odeszła z gminy wójtowa na której wieszano psy, że niby stary układ I klika.
Może i tak było, a może ludzie byli już znudzeni i chcieli zwyczajnie zmian.
Mieli do tego prawo, tak działa demokracja.
Ale nie wiem czy nie wpadli z deszczu pod rynnę, bo chociaż przyszli młodsi to zachowują się jak zwykli aparatczycy i karierowicze .

Nic nie umie, na niczym się nie zna oprócz lizania du.. przełożonego- oto idealny kandydat na stanowisko w gminie.
Odpowiedz
Tytusek1
2023-03-31 20:57:51
0 7
z pisma "w której obecna dyrektor nie złożyła jednoznacznej rezygnacji z tej funkcji lub nie było zawartego porozumienia w tej sprawie-niech ten pajac nie kluczy, dyrektorka (wynika to z pisma)złożyła o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i rezygnację z funkcji dyr.; wcześniej 2 dyr, tak odeszły jest to też w piśmie. Tonący brzytwy się chwyta i grozi!!!
Odpowiedz
peres
2023-03-31 20:58:14
0 6
Znów widzę zdjęcie prezesa. Jak tak dalej pójdzie dalej, to nie można wykluczyć, że kolejnym razem po otwarciu lodówki też go zobaczę.
Odpowiedz
Tytusek1
2023-03-31 21:00:59
0 6
..aa..na zarzuty odpowiadają Rada gminy a nie wójt, jak zwykle coś mu się pokręciło!!Już napisał o nieprawdziwości i niezasadności skargi, o na Boga człowieku miej trochę, odrobinę w sobie pokory i prawdy!!!
Odpowiedz
peres
2023-03-31 21:02:42
0 6
Zauważyłem też u tego pana delikatne objawy narcyzmu. Dał sobie lajka na Facebooku pod swoim oświadczeniem. Grunt, to doceniać własny kunszt piśmienniczy, chociaż nie jestem przekonany, że samodzielnie potrafiłby to napisać. Mogę się jednak mylić.
czarna_pantera
2023-03-31 21:16:49
0 3
Lajkowanie swoich postów to tak jak jizanie wlasnego tyłka, Co za porażka
Odpowiedz
czarna_pantera
2023-03-31 21:22:47
0 4
To oświadczenie świadczy o panice w kregach wladzy w Gminie. Mam kartony do pakowania m mogę uzyczyć
Odpowiedz
ibis
2023-03-31 21:23:16
0 9
Panie WÓJCIE PROSZĘ MIEĆ CYWILNĄ ODWAGĘ I NIE USUWAĆ KOMENTARZY NA SWOIM PUBLICZNYM FEJSIE. i PAN CHCE BYĆ WIARYGODNY W TYM CO NAPISAŁ. Ja w internecie nie widziałem pisma p.dyr. na ujawnianie portalowi skargi. Jeśli wójt takie otrzymał i do niego publicznie się odnosi to narusza tajemnicę korespondencji. Będzie gorzej jak dyr. przedstawi dowody, oj nie będzie wesoło i śmiesznie!!ma wójt i jego paka rację zarzuty poważne, bo i jego działania były poważne.
konto usunięte
2023-03-31 21:33:14
0 0
Szymk, daj już spokój.
Odpowiedz
powrotdzedaja
2023-03-31 21:38:29
0 0
siuresinka, może jesteś po prostu zakochany? W prezie...

Zauważyłeś u prezesa, a nie zauważyłeś u siebie? Cóż za przeoczenie.To ciebie dyskwalifikuje jako komentatora. Wytykać komuś błędy, a nie widzieć swoich? Czekaj, czekaj... Polacy mieli na to dobre powiedzenie. Hm... A tak!

Widzi źdźbło w czyimś oku, a nie widzi belki... beleczki... wwww swooooim.

"Grunt, to doceniać własny kunszt piśmienniczy, chociaż nie jestem przekonany, że samodzielnie potrafiłby to napisać. Mogę się jednak mylić."
Cóż za samokrytyka... Mhmmm... to było przyjemne uczucie.
Odpowiedz
RomanH
2023-03-31 21:42:24
0 3
"Pani dyrektor Lucja Sułkowska złożyła prośbę (wniosek) o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, do którego finalnie nie doszło z przyczyn, które szczegółowo zostaną omówione na późniejszym etapie." - na późniejszym etapie haha muszą teraz się nieźle nagłowić co by tu można było wymyślić bo prawdy to raczej nie powie - czyli tego ze czekają na znajoma albo znajomego wójta, który będzie mógł objąć stanowisko i musi przeciągać moment przejścia na emeryture obecnej Pani Dyrektor. Bardzo dobrze że sprawa ujrzała światło dzienne i ludzie zobaczą jakimi metodami posługuje się nasz wójt i jego współpracownicy. Poniżanie, pokazywanie kim się to nie jest, śmianie się w twarz że i tak mu nikt nic nie zrobi. I to nie tylko w przypadku Pani Dyrektor. Zapomniał tylko że na każdego cwaniaka znajdzie się większy cwaniak!
Odpowiedz
konto usunięte
2023-03-31 21:51:14
0 5
Nowa dyrektor ZOE , dosyć antypatyczna osoba w kontakcie, jak zaznacza Lucja Sulkowska sama prosila ją o wdrożenie w funkcję dyrektora szkoły a teraz wg relacji każe się jej wynosić z gabinetu.

I według rzeczonej skargi dyrektor ZOE powierza obowiązki nauczyciela sprzątaczkom.

Ją nie wierzę w to co czytam.
Co na to kuratorium ?
Odpowiedz
jaz
2023-03-31 21:54:00
0 5
Za fałszowanie dokumentacji to odsiadka jakieś 5 lat, Ciekawe czy dziunia zaczeka?
konto usunięte
2023-03-31 22:41:20
0 0
Są tzw. mokre widzenia
Odpowiedz
ibis
2023-03-31 22:01:33
0 4
Masakra z tym facetem, może ma tam kreta, który działa poza plecami i ujawnia co bądź, bo chce załatwić wójta i jego drużynę.
Odpowiedz
jaz
2023-03-31 22:10:03
0 2
Ale będzie miała do sprzątania nowa wójcina lub wójt po wyborach
Odpowiedz
magda82
2023-03-31 22:13:23
1 7
Tytusek 1
Ja w zasadzie to nie widzę wielkiej różnicy (chociaż powinna być) pomiędzy Radą a Wójtem. Będą mieli gotowy wzór do napisania odpowiedzi na skargę - kopiuj - wklej ... Czasem ma wrażenie, że większość radnych nie do końca wie o co chodzi w uchwałach nad którymi głosują. Oj wtedy to dopiero zwłaszcza niektóre Panie wpatrzone w te kartki ...
RomanH
2023-03-31 22:20:59
0 2
Oglądając relacje z sesji rady to jestem pewien że umieją tylko naciskać jeden przycisk "za" I nic więcej. A może jeszcze się podsmiechiwac pod nosem w trakcie przemów innych. "Poważny" urzad i urzednicy
Odpowiedz
jazok
2023-03-31 23:06:59
0 3
Akurat wam dyrektorka odpuści. Nadzieja umiera ostatnia.
Odpowiedz
Antykaczysta
2023-04-01 08:01:02
0 3
Jak nazwać człowieka który usuwa komentarze na swojej stronie? Bo jak dla mnie to jest dno i brak szacunku dla ludzi którzy go wybrali a komentarze znikają nie poraz pierwszy ale niech się cieszy bo chociaż zostały mu te od dupowłazów
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 08:34:38
5 2
Siła złego na jednego.
Gdyby Pani dyrektor faktycznie czuła się pokrzywdzona to złożyłaby pozew do sądu pracy a nie wypisywałaby elaboraty przesączone jadem i własnymi ambicjami. Dziwię się Jej,że w tym wieku chce się pchać w brudną politykę. Na pewno też, w niedzielę ze złożonymi rękami przyjmie komunię świętą.
ibis
2023-04-01 12:02:29
0 2
Czego można się spodziewać po ludziach wójta, właśnie tego co tu widzimy, przesączony jadem jest ty chłopie i nie widzisz różnic między argumentami a jadem i obrażasz uczucia religijne. Nie dorosłeś człowieku, żeby z tobą prowadzić!!!Prymitywne to otoczenie.
Odpowiedz
heraklit
2023-04-01 09:40:41
0 5
@scigany01 Niedawno plułeś na KK i Jana Pawła II. Dzisiaj dla odmiany na Panią dyrektor zasłużoną oświacie jako nauczyciel i pedagog.
Odpowiedz
robek
2023-04-01 10:01:53
0 3
Proszę jakich obrońców ma Bogdan Łuczkowski.
Odpowiedz
jakoooo
2023-04-01 12:08:06
3 2
Chyba wybory samorządowe się zbliżają hi, hi... Zaczyna się "kampania wyborcza" konkurencji Pana Wójta Łuczkowskiego? Trzeba przyznać, że mają tupet. Jakie to niskie...
Tytusek1
2023-04-01 12:29:41
0 3
Jak zwykle ,jak nie ma argumentów, to polityka, dyr. zawsze była daleko od tego. No ale jak nie macie co napisać, dobre i tyle. Za 20 tys. miesięcznie powinien rządzić perfekcyjnie, a on tylko marzy o pięknej pogodzie, niech więc idzie pracować do ogrodu botanicznego
Odpowiedz
cultmember
2023-04-01 12:43:54
5 0
#MUREMZAWÓJTEM
Odpowiedz
ciekawy
2023-04-01 13:06:36
0 3
Tak bawią sie urzędasy za pieniądze podatników.
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 14:29:27
5 1
heraklit, przeczytaj proszę książkę Ekke Overbeek'a pt "Maxima Culpa Jan Paweł II wiedział " a potem rozważ czy mówienie o faktach jest pluciem.
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 14:32:20
4 2
bobek,zarzucasz mi,jakim to obrońcą Łuczkowskiego jestem. Wyobraź sobie, że jestem już duży i mam rozeznanie co jest dobre a co złe.Widzę tutaj garstkę pieniaczy, którzy pod różnymi kontami próbóją tworzyć wielką i brudną politykę.
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 14:34:10
4 1
Widzę frustrację tych, którzy nadal nie mogą pogodzić się z tym,że nie dostali się do koryta chociaż ich pajęczyna układów sięga czasów komuny.
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 14:36:05
4 1
Widzę tych,którzy przeboleć nie mogą, że taki ktoś jak Łuczkowski bez układów i niezbyt bogatej rodziny mógł zostać wójtem.
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 14:41:55
5 2
Robicie wszystko aby go zgnoić i zatruć mu życie od początku Jego kadencji a wszyscy zwiecie się katolikami, mieszkacie w najpobożniejszej gminie w Polsce, większość z Was na pewno była już do spowiedzi świątecznej. Czy tak zachowują się katolicy którymi się zwiecie i jakże mocno deklarujecie swoją wiarę ?
Odpowiedz
scigany01
2023-04-01 14:43:58
5 1
Czysta hipokryzja. Ja się brzydzę.
Odpowiedz
boxbox
2023-04-01 15:00:11
1 4
@scigany01 Wydaje ci „że jesteś duży i masz rozeznanie” po twoich komentarzach, widzę zepsutego chłoptasia cynicznego ignoranta, nie będę się zastanawiał nad przyczynami, dlaczego taki jesteś bo to twój problem.
Odpowiedz
kaczruk
2023-04-01 16:06:50
0 3
@ścigany01 czy oprócz przymilania się do wójta i szkalowania innych użytkowników forum, mających negatywne zdanie o tym człowieku możesz poprzeć swoją frustrację konkretami w sprawie zachowań wójta wobec Pani Dyrektor Szkoły w Stroniu?
Jesteśmy tylko widzami w tej sprawie i występuje słowo przeciwko słowu. Nie odnosisz jednak wrażenia że Łuczkowski jako wójt w tej sprawie jest biernym uczestnikiem? "Pierwsze skrzypce gra sekretarz z dyrektor ZOE. Czy tak powinien postępować szef, który siedzi cicho w kącie i nie reaguje na frywolne i beztroskie hasanie swoich podwładnych?
Odpowiedz
kaczruk
2023-04-01 16:14:30
1 4
Ogrom ludzi już dostrzegło, że Łuczkowski najlepiej czuje się w pozowaniu do fotek i umieszczaniu ich na Facebooku. Jeżeli ktoś napisze mu nieprzychylny komentarz, to zaraz jest usuwany. Ludzie tutaj na forum piszą mu o tym i trudno żeby tego nie czytał, ale dale robi swoje. Części osób, a przypuszczam , że głównie bardzo młodym to się podoba.. Młodzież lubi różne "głupawki" w sieci, więc takie wrzucanie zdjęć do sieci jest dla nich normalnością. Trzeba jednak też uwzględnić poglądy innych osób i niekoniecznie są to "stare dziady", ale jednak są inni i mają inne postrzeganie dbania o wizerunek wójta. Krótkowzroczność można leczyć i oby przyszedł w końcu czas na leczenie.
Odpowiedz
kaczruk
2023-04-01 16:22:47
0 4
Zauważyłem też, że sprawa uniemożliwienia przejścia na emeryturę Pani Sułkowskiej ucieka w różne kierunki. Ci, którzy nie wiedzą jak obronić tę "trójcę" (która czuje się silna w grupie przeciwko jednej kobiecie) szuka elementów rozgrywek politycznych, niby kampanii wyborczej, itp. Dla mnie to bzdura, a zarazem brak argumentów przeciwstawnych dla sytuacji opisanych przez Panią Sułkowską. I nie twierdzę, że ta Pani ma we wszystkim rację, bo w skardze umieściła też swoje odczucia, które przez innych mogą być odmiennie eksponowane, jednakże jest tego wszystkiego tak dużo i tak dokładnie przedstawione, że tej skargi nie zaliczyłbym do literatury z dziedziny fantastyki.
Odpowiedz
sliwa5
2023-04-01 17:52:16
1 3
Odezwał się scigany01 z goksit -u, który brzydzi się hipokryzją i pobożnością mieszkańców. To przecież łuczkowski rozpętał bój niezgodny z prawem i to on biega co niedzielę do komunii a na codzień robi przekręty. Więc rozumiem, że brzydzisz się tym jak postępuje.
Odpowiedz
ibis
2023-04-01 18:09:59
1 6
scigany01
Jak czytujesz Ekke Overbeek'a to wcale się nie dziwię, że ci głowa nawala .Masz taki sam problem jak wójt i dlatego go popierasz. To oświadczenie mówi samo za siebie, żadnej krytyki, bo będzie pomówienie!!.Jak startował na eksponowane stanowisko to powinien wiedzieć, ze żadna władza krytyki się nie boi, a wójt reaguje na nią jak byk na płachtę.
Odpowiedz
powazny7005
2023-04-01 19:04:59
1 4
@ibis Wątpię aby niejaki scigany01 przeczytał książkę liczącą 500str. Ekke Overbeek'a opartą na pomówieniach ubecko-esbeckich zupełnie nie wiarygodnych źródłach. Naczytał się głupot i je powiela bez zastanowienia.
Odpowiedz
szaradaa
2023-04-01 20:00:53
0 3
Kto by pomyślał, że w Gminie Łukowica takie zajadłe towarzystwo.
Rzeczywiście coś jest na rzeczy - mocna poboznośc daje siłę wielką nie koniecznie właściwie spożytkowaną,
Jutro z pieśnią na ustach z palmami w dłoni (w głowie) ....
Odpowiedz
Bugimenka123
2023-04-01 20:36:05
1 4
To co robi świta Wójta to już przegięcie, pani dyrektor Łucja Sułkowska to osoba bardzo zasłużona jako wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Stroniu.Takie traktowanie i lekceważenie jej osoby jest karygodne.Przez wiele lat dbała o tę szkołę,bo to jest tak ważne jako pokolenie sobie wychowamy i jakie przekażemy im wzorce takich w przyszłości będziemy mieć pracowników.Sport, rekreacja, wieże widokowe to nie wszystko co możemy zaoferować młodym.
Pani Łucja dbała o szkołę ,poziom nauczania, nie rozumiem całej złośliwości sekretarza z bożej łaski Bieńka. i tej całej Juras. Mam nadzieję że prawda wygra i prokuratura zainteresuje się Urzędem Gminy w Łukowicy
Tytusek1
2023-04-01 21:33:25
0 5
Bo całe trio nie ma pojęcia co to szkoła i nauczanie. Szybko zapomnieli. Oni tylko doceniają takich samych jak oni-bezczelnych, niegrzecznych, kłamliwych, "prawdziwych ponad wszystko". Co to za banda! Bez wiedzy i kultury.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-01 21:44:23
5 0
Sliwa5
A czy to już prawomocna decyzja sądu że stwierdzasz winę jednej ze stron?
Homokatolikus
Bo to sa brednie opisane w tej skardze. A w dodatku, poprzedniczka Pani Juras w szkole na Jastrzębiu miała wlasnie taki zarzut postawiony ze zostawiała dzieci pod opieką sprzątaczki. Szczerze wątpię żeby tak zrobiła.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-01 21:54:39
4 0
Magda82
A organizujesz jakieś dyktando? Nie jestem zainteresowany. Poszukaj innych kolegów. Gdybym chciał ćwiczyć ortografię to założyłbym sobie konto na forum polonistycznym a nie tutaj. Nie rozumie co ma lanie betonu do sprawy? Mozesz wytłumaczyć? Czy poprostu nie miałaś nic mądrego do powiedzenia a chcialas kolegom zaimponować?
Odpowiedz
bigi18
2023-04-01 22:07:04
5 0
Kaczruk
Jesteśmy tylko widzami jak zauważyłeś więc nie wiemy czy w ogóle do sytuacji wymienionych w skardze doszlo. Poza tym to że ktoś jest szefem jakiegoś przedsiębiorstwa czy urzędu nie znaczy że ma się sam na wszystkim znać. Od tego ma właśnie ludzi. Przecież szef w firmie nie musi umieć PIT-u rozliczyć, czy też znać sie na prawie administracyjnym. Od tego ma pracowników. Może według wójta zachowanie dyrektor ZOE było odpowiednie. Z resztą nie mamy dowodów że nie było.
Piszesz ogrom ludzi się już przekonało. Gdzie ten ogrom ludzi? Przecież te osoby które krytykują to ciągle te same 5-6 osób które nie pogodziły się z przegrana w wyborach. I na koniec. Gdyby pani Sulkowska była pewna swojej racji to sprawę zgłosiłaby do sądy, a nie do rady w której skuteczność nie wierzy. Prawda?
Odpowiedz
bigi18
2023-04-01 22:19:58
5 0
Prokuratura to się powinna rodzina Sulkowskich zająć. Wójt powinien popytać sąsiadów na temat tej rodziny. Tu nadzór budowlany naslany na most który służy od dawna części mieszkańców, tu jakieś spory o studnie, tu jakieś problemy z kablami elektrycznymi. Łatwo oceniac innych
ibis
2023-04-02 09:16:36
0 3
Czy dyr. napisała o moście, studni, kablach czy o szkole. Widać, że jesteś jednym z sąsiadów i nie wiem czy chciałbyś żeby przechodzono przez środek twojej działki i zaglądali w okna domu. Otwórz swoją działkę to zobaczymy co tam masz
domu. Nie masz człowieku pojęcia o prawie własności i jego respektowaniu. I nie most, ale mostek. W lasach też wszędzie można było spacerować, ale teraz do prywatnego wchodzić nie wolno. Nie załatwiaj prywatnych spraw które cię swędzą przy tej okazji. Wyciągasz sprawy, o respektowania których ma prawo domagać się każdy obywatel. Może jeszcze zaczniesz pisać kto z kim sypia. Widać, że prawda w oczy kole i jest trudna do zaakceptowania. Jeśli według wójta zachowanie Juras i tego fircyka było odpowiednie tzn. że on zachował by się tak samo jak oni. A skąd ta pewność, że sprawy nie ma w sądzie. Żebyś się nie przeliczył błaźnie wójta!!
ibis
2023-04-02 09:16:42
0 0
Czy dyr. napisała o moście, studni, kablach czy o szkole. Widać, że jesteś jednym z sąsiadów i nie wiem czy chciałbyś żeby przechodzono przez środek twojej działki i zaglądali w okna domu. Otwórz swoją działkę to zobaczymy co tam masz
domu. Nie masz człowieku pojęcia o prawie własności i jego respektowaniu. I nie most, ale mostek. W lasach też wszędzie można było spacerować, ale teraz do prywatnego wchodzić nie wolno. Nie załatwiaj prywatnych spraw które cię swędzą przy tej okazji. Wyciągasz sprawy, o respektowania których ma prawo domagać się każdy obywatel. Może jeszcze zaczniesz pisać kto z kim sypia. Widać, że prawda w oczy kole i jest trudna do zaakceptowania. Jeśli według wójta zachowanie Juras i tego fircyka było odpowiednie tzn. że on zachował by się tak samo jak oni. A skąd ta pewność, że sprawy nie ma w sądzie. Żebyś się nie przeliczył błaźnie wójta!!
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
Tytusek1
2023-04-02 09:31:18
1 5
bigi18
Wójt nie może pytać sąsiadów, bo jakbyś znał prawo i ochronę danych osobowych to nie opowiadałbyś takich głupot. Jesteś wyszczekany ale o sprawie nie masz pojęcia, bo nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Wróć do szkoły podstawowej, może być ta w Stroniu, bo tam dobrze uczą i wychowują, może nie jest jeszcze za późno i dasz się zresocjalizować. A tymczasem niedziela palmowa, więc proś Boga o przebaczenie, że popierasz człowieka, który łamie prawo i nie ma za grosz kultury. Jak to mówią, słoma z butów wystaje!!
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 13:13:46
5 0
Ibis
Nie mosteczek tylko normalny most który stanowi połączenie między droga powiatowa a osiedlem. Po drugie gdyby im obecność drogi przeszkadzała to nie budowaliby domu przy drodze powiatowej i już podczas budowania mostu zgłaszali by sprzeciw. Widocznie im to nie przeszkadzało że mieszkają koło drogi. Po drugie to Ty nie masz pojęcia o prawie własności, bo ten przejazd był tam od dawna. Dłużej niż 30 lat więc mają już prawo wszyscy korzystać.
Nie mam zamiaru pisać kto z kim sypia. Chcę tylko pokazać jak konfliktową rodzina są Sulkowscy. I że wójt to nie jedyny przez nich atakowany. A Ty jesteś giermkiem Sulkowskich którzy za nic mają dobro ogółu.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 13:19:24
5 0
Tytusek
To Ty nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Pani dyrektor chciała iść na emeryturę ale nadal chciała pracować, na co nie zgodziła się gmina! Po drugie ja bronie człowieka który do dziś jest nie winny. To Ty proś Boga bo oczerniasz człowieka na którego winę nie masz żadnych dowodów! To jest grzech! Które prawo złamał? Masz jakiś wyrok sądu? Nie! Więc kłamiesz! Poza tym dlaczego wójt nie może pytać o sulkowskich? Co ma do tego ochrona danych osobowych?
Odpowiedz
Tytusek1
2023-04-02 16:11:55
1 5
bigi18,
no cóż, widzę że dasz się pokroić za wójta. Nie tędy droga kolesiu. Podskakujesz jak niewyrośnięty indor. Skąd wiesz, że chciała pracować na emeryturze. Z pisma jej jasno wynika, że to wójt ją o to 2 razy prosił. Jak masz wolty do nich to kieruj je bezpośrednio, a nie przez internet tym bardziej, że sprawa dotyczy dyr. a nie rodziny, a ciebie Internet i pozostała część wsi określa jako wyjątkowo uciążliwego sąsiada, za którego należy się wstydzić. Trochę rozumu by się przydało!! Kochaj wójta jak chcesz, twoja sprawa.!!!
Odpowiedz
LechRochPawlak
2023-04-02 17:05:12
1 5
bigi18
Andrzejku jak Ty możesz komuś zarzucać brak czytania ze zrozumieniem? Cały czas nawijasz ludziom makaron na uszy, gadasz kocopoły i nie potrafisz się odnieść do konstruktywnych argumentów i wtedy pomijasz je, albo przestajesz się odnosić jak temat jest dla Ciebie niewygodny i nie wiesz jak wybrnąć. Wiemy już wszyscy że wam spływa po nogawkach, więc na nic Twoja dobra mina do złej gry. Ponawiam moją sugestie o porzucaniu kamyczkami tak jak lubisz, bo internet Ci nie służy skarbie.
Odpowiedz
scigany01
2023-04-02 17:16:52
4 0
Niedziela Palmowa więc przyszły kandydat na wójta Szafarz Nadzwyczajny Komunii Św ma dużo roboty i nie zdążył jeszcze dzisiaj zamieścić żadnego złośliwego, przepełnioego jadem komentarza...
Odpowiedz
powrotdzedaja
2023-04-02 17:37:37
5 1
Widzę, ze siuresinka już od dłuższego czasu atakuje bigi18. Co jest bardzo dziwne, bo kiedy bigi18 skakał do mnie, to siuresinka mu przyklaskiwała.

Nie przychodzi mi nic innego jak uroczyście wszem i wobec ogłosić, że siuresinka jest sprzedajną kuhewką.
ibis
2023-04-02 18:06:49
1 3
za takie prostackie wpisy powinni się zbanować, używanie takich słów występuje u ludzi opóźnionych w rozwoju.
powrotdzedaja
2023-04-02 18:29:29
0 0
Faktycznie, straszliwie prostacki wpis. Ale twój. Konto założone 31.03 i wszystkie w temacie wójta. Spieeeerrrr...laj, trollu.

Prostackie to jest, jak komuś schlebiasz, bo jedzie twojego przeciwnika, a potem sam mu jedziesz. Napisałem wyżej, nie zrozumiałeś.
Pokaż wiecej (1)
Odpowiedz
ibis
2023-04-02 18:00:51
1 4
bigi18
jak to możliwe:"chcę tylko pokazać jak konfliktową rodzina są Sulkowscy. I że wójt to nie jedyny przez nich atakowany. A Ty jesteś giermkiem Sulkowskich którzy za nic mają dobro ogółu." Jak chcesz dobra ogółu to proponuję sprzedawaj produkty w CENTRUM za darmo. I polecam orzeczenie sądu najwyższego w tej sprawie z 2017 r.-"do zasiedzenia drogi koniecznej nie prowadzi wieloletnie używanie". Ucz się człowieku od lepszych. Może ty ich tak widzisz, po twoich wpisach widać że nie jesteś społecznikiem a żądnym zemsty kolesiem, który za nich ma własność prywatną, dalej jesteś w komunie, bo tak ci wygodnie. Bardziej konfliktowego jak ty to nie widziałam, ale masz to po mamusi i tatusiu ,dlatego to się tak spotęgowało.
Odpowiedz
robek
2023-04-02 18:08:39
1 4
@Tytusek1 W przypadku radnego Sułkowskiego przepraszam bigi 18 doktryna Neumanna ma bardzo mocne spoiwo w postaci nepotyzmu. W instytucjach Gminy Łukowica, wójt Łuczkowski zatrudnił dwie osoby z rodziny radnego, ale to nie koniec dowcipu podobno z licznej rodziny Sułkowskich ktoś ożenił się w rodzinie Łuczkowskich. Tytusem dodaj do tego, brak kultury, prostactwo i masz gotową odpowiedź na ujadanie bigi 18.
Odpowiedz
lenny
2023-04-02 18:24:44
0 4
Tak czytam to jego "pismo urzędnicze" i dochodzę do wniosku, że oni nie mają bladego pojęcia co robią. Żadnej podstawy prawej do podjętych decyzji, ani nawet wspomnienia, czy odniesienia do wypunktowanych zarzutów. A info, że komisji przekażą informacje, to znaczy, że mieszkańcy nie mają prawa nic wiedzieć, co złego dzieje się w Gminie?

Takie lanie wody to na rozprawkę w szkole, a nie na oficjalne pismo urzędnicze. Zero konkretów i odniesień.

A co do skargi, że przewodnicząca pozwoliła przeczytać- panie Wójcie, to nie pana prywatny folwark i czas to zrozumieć i zacząć prowadzić otwartą komunikację bo na prawdę mało kogo interesuje, kiedy bociek w Łukowicy wylądował- to może gazetka wiejska umieszczać.
LechRochPawlak
2023-04-02 18:44:20
0 3
Oczywiście że ich boli, że przewodnicząca pozwoliła przeczytać, bo w końcu mieszkańcy mogli usłyszeć jakąkolwiek treść skargi i nie udało się biedaczkom nic ukryć lub pominąć, jak to mają w zwyczaju. Czekam jeszcze na cyrk, jak ta śmiechu warta komisja odrzuci skargę jako bezzasadną, ale to będzie kolejny dowód dla ślepców i lizusów w jakiej komedii biorą udział. Ja bym przeprosił albo schował się pod kamień - chociaż z kamieniem bym się zastanowił, bo pewien Pan radny lubi i na pewno by mnie znalazł.
Odpowiedz
powazny7005
2023-04-02 19:14:32
0 4
Przewodniczący Komisji Skarg, powinien przekazać skargę prokuraturze, nie zależnie czy już wpłynęło zawiadomienie czy, nie z uwagi na powagę zarzutów jakie zostały postawione.
lenny
2023-04-02 19:56:45
0 3
Skoro radni i pozostali urzędnicy otrzymali na sesji informacje o łamaniu prawa i fałszowaniu dokumentacji, to z urzędu powinni zgłosić sprawę do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstwa.
Odpowiedz
ibis
2023-04-02 21:00:18
1 2
lenny, powazny,
chyba nie sądzisz, że oni doniosą na swoich ziomali. Będą się bronić do upadłego, do ostatniej kropli krwi, bo są tak uwikłani w układy z władzą. Konkursy w gminie to czysta hipokryzja. Przecież konkurs Jurasowej też był ustawiony. Można zapytać tej co odeszła, pod warunkiem że odważy się powiedzieć prawdę, bo tam wszyscy się kryją nawzajem, bo każdy chce coś z układów, uszczknąć dla siebie.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 22:48:38
4 0
Do 16 lutego 2023 r., mimo konieczności podjęcia decyzji w mojej sprawie i zajęcia konkretnego stanowiska, organ prowadzący nie podjął żadnych działań. Był to czas zmarnowany. Nauczyciele, prosząc, abym została i podjęła się kierowania szkołą - pomimo przejścia na emeryturę - wystąpili z wnioskiem do kancelarii prawnej o zajęcie stanowiska w tej sprawie, gdyż jak zauważyli, w dostępnych publikacjach opisywane są takie przypadki. Opinia sporządzona przez Kancelarię Prawną w Gdańsku została przekazana również Panu. Mając na uwadze dobro szkoły oraz możliwe rozwiązania prawne, poprosiłam o ponowne zatrudnienie, a także powierzenie obowiązków p.o. dyrektora do czasu przeprowadzenia konkursu. Jednak Pan Wójt podkreślił brak możliwości zatrudnienia mnie po przejściu na emeryturę i powierzenia mi funkcji p.o. dyrektora szkoły.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 22:54:19
4 0
Tusk
Przeczytaj wypowiedź pani dyrektor jeszcze raz i powiedz kto nie umie czytać ze zrozumieniem. Chciała brać emeryturę I pracować? Więc nie kłam więcej. Mówiąc o połowie wsi masz wasza grupkę na myśli, którzy nie możecie się pogodzić z przegrana? Poza tym nawet nie wiecie kim jestem i głupio się upieracie ze Andrzejem, ale na wasza głupotę nie mam sposobu.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 23:11:13
4 0
Ibis
Żebyś się nie mądrzył że niby mądry jesteś. W 5 minut znalazłem 3 wyroki sądu które stwierdzają ze jeśli droga czy most były wybudowane przed 30-toma latami to można z nich korzystać.
Art. 292 kodeksu cywilnego do zasiedzenia drogi dojazdowej, a dokładniej, służebności drogi, wymaga tylko korzystania z trwałego i widocznego urządzenia przez czas określony przez przepisy o nabyciu zasiedzenia (w dobrej wierze 20 lat, a w złej wierze 30 lat).
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 23:11:29
3 0
Tu nie chodzi żeby coś sprzedawać tylko szanować wolę przodków i swoich sąsiadów. Dziadkowie się dogadali, żyli w zgodzie a przychodzą następcy co myślą że wszystko im wolno i chcą mieszkańcom drogę zabrać. Połowa drug gminnych biegnie po prywatnych gruntach. Gdyby każdy myślał jak ty to co 500 metrów szlabany by stały! Nie szukam zemsty. Poprostu sprawiedliwości. Skoro sprawa ma trafić do prokuratury to poczekajmy na jakieś wyroki. Jeśli wójt będzie winny to dostanie kare. A może się okazać że to pani Sulkowska będzie winna.
Odpowiedz
bigi18
2023-04-02 23:24:28
0 0
I zauważyłem ,,drug" ale dla mnie to nie jest istotne w tym temacie.
Odpowiedz
ibis
2023-04-03 08:36:04
0 3
bigi18,
napisałeś "dziadkowie się dogadali".Każdy może tak powiedzieć, jak dziadek w grobie. Mój powiedział, że milion mi się należy, no i co jak to zrobić, żeby od innych wyciągnąć?Ty byłeś świadkiem woli dziadka? nie bądź smieszny, zejdź na ziemię i nie wyciągaj królików z kapelusza które nie obejmują sprawy. Udanego spaceru z wójtem.
Odpowiedz
powazny7005
2023-04-03 08:52:31
0 3
@bigi18 Magda82 i kilka innych osób, miały rację z tą ortografią.
Odpowiedz
ibis
2023-04-03 08:54:32
0 3
bigi18
Ten wpis miał być przed tym kolejnym, ale wyrzuciło. Widzę, że możesz zasnąć. Uaktywniłeś się ok.23. Sprawiedliwość o której napisałeś będziesz miał na drugim świecie. Wola przodków poszła do grobu. Udajesz bystrego, a masz zacofane myślenie i dezinformujesz do potęgi.. Cytujesz dyr. , a nie przeczytałeś początku. Do żadnej grupy nie należę, to twoja-jak zwykle- manipulacja. Grunty należy regulować, bo nie żyjemy w czasach Potopu i każdemu wolno myśleć w tej sprawie według własnego uznania. Widzę, że jesteś dyslektykiem (drug). Możesz w takim razie pracować w ministerstwie, bo tam takich przyjmują, a nie wykładać towar na półki i kontrolować ich stan.
powrotdzedaja
2023-04-03 19:53:15
0 0
Co za prostacki wpis! Takich powinno się banować! Czyste wieśniactwo!
Odpowiedz
Tytusek1
2023-04-03 09:19:51
0 2
Z komunikatu wójta:"Samo złożenie wniosku o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie oznacza jej automatycznego rozwiązania i nie skutkuje koniecznością podjęcia działań związanych z ogłoszeniem konkursu na nowego dyrektora szkoły" To oczywiste. Ten twój pismak nie musiał tego pisać, bo to każdy wie.Jak napisała dyr. wójt nie zrobił nic przez niespełna 2 miesiące, ale co ważne-pożegnał ją 16 lutego, zaś chyba tam było 27 wszystko odwołał. Ośmieszył się całkowicie. Chyba nie znajdzie się drugiego takiego wójta w kraju, który oficjalnie żegna a w ostatnim dniu odwołuje wszystko. Zabawa w ciuciubabkę. Co to za dziwoląg urzędniczy, a ta jak jej tam -Juras, skąd to wypadło, z którego pudełka.
Odpowiedz
prawo
2023-04-03 11:43:17
0 3
Jest niebywały komentarz wójta i to w radiu prowadzonym przez księży: "Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci i zachowanie ciągłości funkcjonowania szkoły. Żaden z nauczycieli tej placówki nie wyraził zainteresowania przejęciem pełnienia obowiązków dyrektora. Zasugerowałem możliwość zatrudnienia osoby z zewnątrz, która przejęłaby funkcję pani Sułkowskiej. Nie jest możliwe, by być dyrektorem i pobierać emeryturę."JAK ZWYKLE CZŁOWIEKU NIC NIE ZROZUMIAŁEŚ. NAUCZYCIELE WYSTĄPILI Z WNIOSKIEM O OPINIĘ PRAWNĄ I prosili by zostałA. Ponieważ nie było zgody przyjęła TO STANOWISKO do wiadomości. TY WÓJCIE MÓWISZ O BEZPIECZEŃSTWIE DZIECI, TO CO ROBILIŚCIE W SZKOLE PO PRZYJEŹDZIE, WPROWADZILIŚCIE CAŁKOWITY CHAOS. POWIEDZ O TYM JAK CHAMSKIE BYŁO WASZE ZACHOWANIE. NAPISALI CI I POWTARZASZ JAK ZDARTA PŁYTA TO CO NIE ISTOTNE W TEJ SPRAWIE. NIE SUGEROWAŁAŚ ZATRUDNIENIA A KAZAŁEŚ ZATRUDNIĆ- przestań wreszcie kłamać w radiu katolickim.
Odpowiedz
prawo
2023-04-04 09:05:10
0 3
Na fejsie wojta niejaka Szewczyk Iwona z Przyszowej :"dobre imię szkoły już dawno pani zepsuła ale tylko i wyłącznie własną osobą...". Jest pani koleżanka kobiety wójta więc się nie dziwię że takie głupoty napisałaś. Gdybyś chodziła do szkoły w Stroniu zapewne byłabyś trochę mądrzejsza, jeśli w twoim przypadku o mądrości można mówić. Nawiązując do wspomnianego przez ciebie owsa widać że w głowie masz same plewy. Wtóruje ci Sabina Olszak I Bugajska Katarzyna-miła wójta. Jaki to jest krąg ludzi wszyscy we wsi wiedzą. nazwę to po imieniu nie kończąc-pat.......a, słoma z butów wystaje.Inteligentni zrozumieją, a tacy jak te paniusie będą dalej spiskować, bo nic sobą nie prezentują oprócz wątpliwej przeszłości przodków.
Odpowiedz
ibis
2023-04-04 09:17:02
0 2
prawo
a to dobre, teraz baby wójta wzięły się za robotę. Jedna lepsza od drugiej, nie udało im się zaistnieć to robią to teraz, bo rozumu brak, prezencja to nie wszystko. Słyszałem opinię, że ludzie się dziwią z jakiego domu wójt babę sobie wziął, a ona się go trzyma, bo kasa jest.
Odpowiedz
peres
2023-04-08 17:47:23
0 0
Radosnych Świąt Wielkanocnych dzedaj.
Odpowiedz
powrotdzedaja
2023-04-08 19:13:29
0 0
O, odezwał się. W końcu. Nabrał sił, odsapnął. Zebrał się.

A co ty masz do świąt? Przecież ty ateista.
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Urzędnicy o zarzutach: "nieprawdziwie, kłamliwe, godzące w dobre imię""
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in