Urzędnicy będą prowadzić inwentaryzację źródeł ciepła

22.01.2021 05:10:00 PAN 4 6494

W związku z przyjęciem nowego Programu Ochrony Czystego Powietrza dla województwa małopolskiego, pracownicy Urzędu Gminy Limanowa przeprowadzać będą na terenie gminy Limanowa kompleksową inwentaryzację źródeł ciepła.

Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł energii przeprowadzana będzie w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, a jej celem jest pokazanie skali emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła. Dzięki inwentaryzacji urzędnicy zamierzają się dowiedzieć, które z instalacji grzewczych są najchętniej stosowane przez mieszkańców, co pozwoli mogli oszacować koszty i zaplanować środki na przeprowadzenie wymiany ogrzewania, a tym samym możliwość lepszego dopasowania programów pomocowych do zapotrzebowania mieszkańców. 

Inwentaryzacja źródeł ciepła i instalacji źródeł ciepła przeprowadzana będzie przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, którzy posiadać będą identyfikatory oraz stosowne upoważnienia wydane przez wójta gminy Limanowa. Odwiedzający mieszkańców pracownicy urzędu będą pytali m.in. o rodzaj ogrzewania, stań dociepleń budynków oraz odnawialne źródła ciepła. 

- Mieszkańców gminy Limanowa prosimy o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest polepszenie jakości życia poprzez poprawę jakości powietrza.  
Celem pozyskania odpowiednich danych mieszkańców gminy Limanowa prosimy o wypełnienie ankiety, która posłuży do inwentaryzacji wszystkich budynków znajdujących się na terenie gminy Limanowa pod kątem sposobów ogrzewania budynków, odnawialnych źródeł energii -
apeluje samorząd. 

Ankieta w formacie PDF oraz DOCX.

Wypełnioną ankietę można wrzucić do urny na dokumenty znajdującej się za raz za wejściem do budynku Urzędu Gminy Limanowa, przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa lub na adres e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl. 

Uzyskane dane służyć będą wyłącznie do utworzenia bazy inwentaryzacji niskich źródeł emisji na terenie gminy Limanowa i nie będą udostępniane publiczne oraz przekazywane osobom trzecim.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in