Poniedziałek, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Trzy błędy lekarzy - skutkiem śmierć bliźniąt

03.10.2013 06:35:12 top 66 15499

Limanowa. Trzy błędy popełnione przez lekarzy limanowskiego szpitala miały być przyczyną śmierci bliźniąt, do której doszło w ubiegłym roku - wynika z opinii biegłego, powołanego przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Trójce lekarzy zarzuca się szczególnie brak należytej staranności w opiece na rodzącą, a przez to przeoczenie zagrożeń ciąży.

Postępowanie prowadzone przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie, zostało wszczęte z urzędu 23 sierpnia 2012 roku. Dotyczy ono bliźniąt, które na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku przyszły na świat martwe w limanowskim szpitalu.
Przypomnijmy: w ubiegłym roku do limanowskiego szpitala przyjechała w nocy kobieta w 7 miesiącu ciąży po odejściu wód płodowych. Rano urodziła bliźnięta, ale dzieci były już niestety martwe.

Jak informowaliśmy dwa tygodnie temu, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej postawił zarzuty trzem lekarzom, pracującym w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

Udało nam się dotrzeć do opinii powołanego przez NROZ biegłego sądowego z zakresu ginekologii i położnictwa prof. dr hab. med. Romualda Dębskiego (specjalista w zakresie położnictwa, ginekologii, endokrynologii, ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej). Wynika z niej, że limanowscy medycy popełnili trzy błędy, które były przyczyną śmierci bliźniąt.

Biegły twierdzi, że badanie KTG wykonane na oddziale dotyczyło wyłącznie czynności serca jednego płodu - błędem zatem było nieprawidłowe zamontowanie głowic aparatu KTG i nierozpoznanie faktu, że uzyskiwany jest zapis tylko jednego z bliźniąt.

Błędem okazał się również brak oceny postępu porodu, pomimo utrzymywania się czynności skurczowej, oraz przerwanie monitorowania kardiotokograficznego przy nieprawidłowym zapisie czynności serca płodu.

W tej sytucji pacjentka powinna być w trybie pilnym przekazana do ośrodka o wyższej referencyjności, posiadającego trzeci stopień.

Okazuje się, że zarzuty trzem lekarzom postawiono już w czerwcu tego roku. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wskazał szczególnie na brak należytej staranności w opiece nad rodzącą, co skutkowało przeoczeniem zagrożeń ciąży i w konsekwencji - zgonem bliźniąt.

Pełnomocnik pokrzywdzonych, adwokat dr Waldemar Ziętek, złożył już do Sądu Rejonowego w Limanowej zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej o zadośćuczynienie dla pacjentki. Termin posiedzenia sądu wyznaczono na 19 listopada.

Odrębne postępowanie prowadzi w tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu, obecnie jest ono jednak zawieszone - prokuratura czeka na sporządzenie opinii biegłych, powołanych z katedry Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Opinia ma być gotowa dopiero w kwietniu przyszłego roku.
Do tematu powrócimy.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in