Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Transmisja obrad radnych gminy

28.11.2022 00:11:00 PAN 1 1276

Mszana Dolna. LV sesja Rady Gminy Mszana Dolna odbędzie się dzisiaj o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy. Zapraszamy na transmisję.

Porządek obrad

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
5. Wystąpienia Gości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/473/22 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 18 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/531/22 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna udziałów w nieruchomościach niezabudowanych położonych w Kasince Małej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w Kasinie Wielkiej.
15. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mszana Dolna za rok szkolny 2021/2022.
16. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
17. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie LV Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in