Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Teraz można zgłosić nielegalny pobór wody - bez konsekwencji

28.01.2022 00:12:00 PAN 5 3146

Niedźwiedź. W gminie Niedźwiedź ogłoszono abolicję dotyczącą nielegalnego poboru wody.

Wobec mieszkańców, którzy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody i podpiszą umowę z gminą, nie zostanie wszczęte postępowanie przewidziane w ustawie.

Zgodnie z przepisami osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, popełniają wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tysięcy złotych.

Abolicja obowiązuje od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody będą ponownie podlegać karze.

- Przez nielegalny pobór cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą rosną. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz uporządkowanie gospodarki wodnej na posesjach na terenie gminy Niedźwiedź - informuje samorząd.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do Referatu Gospodarki Komunalnej w budynku Urzędu Gminy Niedźwiedź III piętro pok. 9 lub 10.  Informację można także uzyskać pod numerem: (18) 331 70 02 wew. 334.

Gmina przypomina również o zakazie poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do wyżej wymienionego zakazu grozi karą pieniężną. 

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in