Piątek, 27 stycznia
Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław

Szpital wprowadził płatne parkingi

22.03.2013 06:17:32 top 20 17164

Limanowa. Wczoraj uruchomiono pod szpitalem system płatnych parkingów. Ceny dla pracowników zostały ostatecznie obniżone o połowę. Pacjenci zapłacą 2 zł za godzinę lub 50 zł za tydzień.

- Zwiększająca się z roku na rok liczba zmotoryzowanych i co się z tym wiąże – większa liczba samochodów jest również widoczna przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej - informuje szpital. - Dotychczasowe parkingi przyszpitalne (parking płatny oraz parkingi dla pracowników) okazały się być niewystarczające dla wszystkich parkujących pojazdów. Niestety swoistą tradycją w rejonie szpitala dla wielu zmotoryzowanych stało się pozostawianie swoich samochodów w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. na drodze dojazdowej do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na chodnikach dla pieszych lub trawnikach. Parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych spowodowało znaczne zniszczenia istniejącej infrastruktury. Poważniejszym problemem jest jednak fakt, że samochody parkujące na chodnikach powodują bardzo duże zagrożenie dla pacjentów oraz osób pieszych poruszających się po drogach wewnętrznych w rejonie szpitala.

Jak informuje szpital, dlatego też, w celu uporządkowania terenu wokół szpitala oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu, zarówno pieszych, jak i kierowców, wyznaczone i wydzielone zostały parkingi. Parking Główny A oraz Parking B. Parking 'A' jest parkingiem płatnym, ogólnodostępnym, niestrzeżonym (po lewej stronie od bramy wjazdowej szpitala. Parking 'B' jest parkingiem przeznaczonym dla organiczonej liczby użytkowników, którzy opłacą abonament za miejsce postojowe na parkingu (VIP) (po prawej stronie od bramy wjazdowej do szpitala - pod budynkiem oddziału pulmonologii).

Przy wjazdach na parkingi zamontowane zostały szlabany wjazdowe obsługiwane przez system parkingowy.

Aby wjechać na parking A należy podjechać do terminalu wjazdowego i poprzez wciśnięcie przycisku pobrać bilet parkingowy lub przyłożyć kartę parkingową do czytnika kart abonamentowych. Aby wyjechać z parkingu należy dokonać płatności za bilet parkingowy w kasie parkingowej mieszczącej się w budynku dawnej portierni, a następnie podjechać w ciągu 10 minut do terminala wyjazdowego i włożyć opłacony bilet do czytnika biletów lub przyłożyć kartę parkingową czytnika kart abonamentowych.

Na parkingach obowiązują następujące opłaty parkingowe:
PARKING GŁÓWNY “A”- ogólnodostępny bezpłatny postój do 15 minut. Po upływie 15 minut pierwsza godzina jest naliczana od momentu pobrania biletu i wjechania na parking. Postój do 1 godziny - 2 zł, każde następne rozpoczęte 60 minut postoju - 2 zł, abonament dla pracowników szpitala wyniesie o połowę mniej niż wcześinej informowano, czyli 10zł/miesiąc lub 100zł/rok, abonament dla osób nie będących pracownikami (najemcy) - 20 zł lub 200 zł/rok, opłata abonamentowa 7- dniowa dla pacjentów - 50,00zł, osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową Osoby Niepełnosprawnej oraz honorowi dawcy krwi są zwolnieni z opłat parkingowych.
PARKING “B”- dostępny jest tylko dla posiadaczy kart parkingowych. Cena abonamentu - 50 zł/miesiąc lub 500 zł/rok.

Parking płatny jest w godzinach od 7 do 19. Po tym czasie wjeżdżając na parking również trzeba pobrać bilet, a przy wyjeździe włożyć do automatu - opłata nie będzie pobierana.

Warto wiedzieć:

Ciepła sień to, zadaszony podjazd umożliwiający komfortowy transport pacjenta do szpitala, dzięki któremu nie jest on narażony na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z ciepłej sieni korzystają nie tylko pacjenci dowożeni karetką, lecz każdy korzystający z opieki medycznej. Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania płynności ruchu - postój w ciepłej sieni nie może trwać dłużej niż wymaga tego wyjście pacjenta z pojazdu lub ewentualne wezwanie pomocy z SOR. Pojazdy nie mogą blokować ruchu w ciepłej sieni i w jej pobliżu.

Droga dojazdowa do SOR - to odcinek od rozjazdu na parkingi do Ciepłej Sieni. Jest to droga, na której obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów za wyjątkiem karetek oraz pojazdów transportujących chorych lub poszkodowanych do szpitala. Na tym odcinku drogi obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania samochodów. Pojazdy prywatne dowożące pacjentów do budynku szpitala zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia tego odcinka drogi z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej drożności dojazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in