Czwartek, 06 października
Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

Szkolenia pod znakiem zapytania

21.03.2011 10:11:03 top 9 6779

Limanowa. Pracodawcy szkolący ponad 200 uczniów nie mają podpisanych umów na refundację ich wynagrodzeń i składek ZUS. Powód? Brak pieniędzy w Funduszu Pracy. W sprawie interweniuje poseł Wiesław Janczyk.

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej reprezentuje ponad tysięczną rzeszę rzemieślników - przedsiębiorców, z których ponad połowa zatrudnia pracowników młodocianych w celu praktycznej nauki zawodu. Obowiązek tego typu kształcenia wynika z Ustawy o rzemiośle. Szkolący pracodawcy, posiadający do tego stosowne uprawnienia, korzystają z refundacji kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z Funduszu Pracy. Plan finansowy Funduszu Pracy na 2011 r. założył zmniejszenie środków na tego typu refundacje o 30%.

- Dlatego też wstrzymane zostało podpisywanie umów o dofinansowanie dla uczniów rozpoczynających szkolenie w roku szkolnym 2010 roku – mówi Janusz Wojs, kierownik biura Cechu w Limanowej. - Łącznie na terenie powiatu sprawa dotyka 227 uczniów. Pozostałe środki z Funduszu Pracy trafią na realizację umów dotyczących uczniów z drugich i trzecich klas. Uczniów z pierwszych klas pracodawcy pomimo to szkolą, pomimo, że nie mają natomiast żadnych informacji co dalej z tą sprawą będzie.

Pracodawcy teraz stawiają pod znakiem zapytania dalsze angażowanie się w praktyczną naukę zawodów w swoich zakładach. - Za kilka lat może być problem, gdyż dotychczas młodzi ludzie wychodzili ze szkoły z praktycznym doświadczeniem, a może się zdarzyć tak, że uczyć zawodu będą niestety kształceni w oparciu tylko o teorię szkolną - mówi Janusz Wojs.

W sprawie postanowił interweniować poseł PiS Wiesław Janczyk, który na ręce Marszałka złożył zapytanie do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak. Poseł pytał „czy nie należy pilnie dokonać nowelizacji niektórych zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obecnie nie sprzyjają szkolącym rzemieślnikom, nie mogącym zrealizować chociażby podstawowego warunku zatrudnienia absolwenta przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu nauki?” oraz „jak wytłumaczyć obecną sytuację, w której Ministerstwo Edukacji Narodowej promuje wśród młodzieży kształcenie na poziomie zawodowym, a równocześnie stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest jakby zgoła przeciwne wspieraniu dalszego kształcenia zawodowego młodzieży i udziału pracodawców w tym procesie?”

Co ciekawe było to 109 zapytanie posła Wiesława Janczyka w sprawach regionu. Co daje posłowi 17 pozycję pod względem ilości zapytań na 460 parlamentarzystów obecnej kadencji Sejmu RP.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in