Piątek, 14 sierpnia
Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma

Starosta oświadcza, że zrezygnował. Skąd późniejszy wpis do KRS? Tauron zamilkł, prezesi nabierają wody w usta

04.03.2016 16:24:38 top 55 17963

Starosta najpierw lakonicznie odpowiada na nasze pytania i twierdzi, że prawa nie złamał. W tym samym czasie Tauron informuje że Jan Puchała w radzie nadzorczej spółki nie zasiada, bo miał złożyć rezygnację 1 lutego.

Dziś potwierdza to starosta, mówiąc że nastąpiło to gdy zorientował się, że spółka nie należy do Skarbu Państwa. Dokumenty znajdujące się w sądzie zdają się rzucać inne światło na sprawę.
Wracamy do sprawy powołania Jana Puchały, starosty limanowskiego na członka rady nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis. Jego powołanie może być niezgodne z zapisami ustawy antykorupcyjnej, gdyż Skarb Państwa, ani spółka Skarbu Państwa nie jest jej większościowym udziałowcem - a zasiadania w takich spółkach przez samorządowców zabrania w/w ustawa. W sprawie pojawiły się nowe zaskakujące informacje dotyczące powołania i rezygnacji Jana Puchały z tej rady nadzorczej.
25 lutego otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania o skład rady nadzorczej spółki, które zadaliśmy biurom prasowym Tauron Ekoenergia i Tauron Polska Energia SA. Obie spółki jeszcze tego samego dnia poinformowały zgodnie, że członkiem rady nadzorczej Tauron Ekoserwis jest Jan Puchała, który został powołany na to stanowisko dnia 26 stycznia. Na podstawie tych danych opracowaliśmy pierwszą publikację, w której poinformowaliśmy o powołaniu starosty.
Wczoraj pytaliśmy Magdalenę Rusinek, szefową biura prasowego spółki Tauron Polska Energia SA., o to kto wskazał starostę do rady nadzorczej. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, okazała się zaskakująca.
- Pan Jan Puchała nie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki TAURON Ekoserwis sp. z o.o. Otrzymaliśmy informację ze spółki TAURON Ekoserwis sp. z o.o., że z dniem 1.02.2016 r. Pan Jan Puchała złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki - czytamy w wiadomości przesłanej do redakcji.
Również wczoraj rozmawialiśmy z Przewodniczącą Wydziału XII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sędzią Dorotą Rzuchowską. Po przedstawieniu sytuacji dowiedzieliśmy się, że sprawa będzie wyjaśniania w najbliższych dniach.
Dzięki informacjom uzyskanym w sądzie ustaliliśmy, że wniosek o wpis Jana Puchały do KRS datowany jest na 9 lutego, a wpłynął do sądu 12 lutego i tego dnia został on zarejestrowany w systemie. Następnie 24 lutego wydano postanowienie, a 25 lutego dokonano wpisu do rejestru, który aktualny jest do teraz.
Dziś kolejny raz kontaktowaliśmy się z sądem. Okazało się, że w systemie znajdują się jeszcze dwa kolejne wnioski dotyczące spółki Ekoserwis, datowane na 29 lutego i 2 marca. Są one obecnie w trakcie rozpoznania. Kolejny wniosek w sprawie Tauron Ekoserwis wpłynął wczoraj.
Niestety, nie udało nam się ustalić jaka jest treść dwóch dokumentów (według medialnych informacji jeden ma dotyczyć dotychczasowego wieloletniego prezesa spółki Ekoserwis, który został odwołany, w jego miejsce miał zostać powołany dotychczasowy zastępca Zygmunt Paruch - członek zarządu w komitecie terenowym PiS powiatu nowosądeckiego, a na wiceprezesa Andrzej Romanek były poseł PiS). Wiemy natomiast, że wniosek datowany na dzień 2 marca dotyczy rezygnacji Jana Puchały i ma skutkować wykreśleniem jego nazwiska z KRS. Do sądu wpłynął on przeszło miesiąc po domniemanej rezygnacji starosty, w dodatku nie został nawet wysłany pocztą – dostarczono go osobiście w środę w dniu 2 marca – a więc w tym samym dniu, w którym wysłaliśmy rano staroście pytanie, czy jego powołanie do rady nadzorczej nie narusza prawa.
Ustaliliśmy, że starosta Jan Puchała złożył w sądzie wyjaśnienia dotyczące jego powołania do rady nadzorczej spółki. Ich treść jest zbliżona do oświadczenia starosty, które otrzymaliśmy dzisiaj rano i które zostało opublikowane na stronie powiatu. Informuje sąd, że zorientował się że jako członek zarządu powiatu nie może zasiadać w radzie nadzorczej, a także że zrezygnował z przysługującego mu wynagrodzenia.
Wczoraj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania, zadane staroście w środę. Sekretariat starosty tłumaczył, że wcześniej nie było to możliwe m.in. z uwagi na wizytę wojewody. Poniżej przestawiamy dokładne pytania i odpowiedzi jakie uzyskaliśmy:
1. Kto wyznaczył Pana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Tauron Ekoserwis?

- TAURON Polska Energia S.A

2. Czy Pan wyraził na to zgodę?

- Tak.

3. Kiedy został Pan powołany w skład rady nadzorczej tej spółki?

- 26 stycznia 2016 r.

4. Czy Pana powołanie nie stanowi złamania zakazów o których mowa w Ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej?

- Nie stanowi.

Oświadczenie wysłane dziś rano jest już zgoła inne. Starosta zmienia zdanie i zapewnia, że gdy tylko zorientował się że spółka Tauron Ekoserwis nie należy do Skarbu Państwa, „niezwłocznie” podjął decyzję o rezygnacji. Jan Puchała w swoim piśmie nie podaje jednak żadnych dat. Poniżej pełna treść dzisiejszego oświadczenia Jana Puchały:
'W odpowiedzi na kierowane zapytania w kwestii mojego członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o. informuję, że nie jestem członkiem organu nadzoru wskazanej spółki.
Do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w Tauron Ekoserwis sp. z o.o. zostałem powołany przez Tauron Polska Energia SA.
Kierując się zdobytym doświadczeniem w pracy na rzecz spółki Jeleniogórskie Elektrownie Wodne sp. z o.o. w latach 2007 – 2008, a przekształcone następnie w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. wyrażałem gotowość współpracy przy wdrażaniu budowy małych elektrowni wodnych na terenach podgórskich. Zaznaczam, że spółka w której poprzednio pełniłem funkcję członka organu nadzoru była spółką, w której większościowe udziały należały do Skarbu Państwa.
Wraz z chwilą uzyskania informacji o powołaniu mojej osoby do Rady Nadzorczej i sprawdzeniu wysokości udziału Skarbu Państwa w tej spółce, niezwłocznie złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkostwa, nie podejmując żadnych czynności w charakterze członka organu nadzoru Tauron Ekoserwis sp. z o.o.'
W podpisie: Jan Puchała
Jak więc wynika z naszej korespondencji ze starostą, Jan Puchała odpowiadając najpierw zdawkowo twierdzi że wyrażając zgodę na powołanie nie złamał prawa, a jednocześnie nie decyduje się na jakikolwiek komentarz lub choćby poinformowanie, że z pełnienia funkcji w Tauron Ekoserwis zrezygnował już przeszło miesiąc temu. Ponadto, w dniu naszej pierwszej publikacji na ten temat – tj. 26 lutego – Jan Puchała nie zdecydował się na sprostowanie w celu wyjaśnienia sprawy opinii publicznej. Dopiero dziś informuje, że zorientował się iż Tauron Ekoserwis nie jest spółką Skarbu Państwa, czym potwierdza że pełniąc funkcję starosty nie powinien być członkiem rady nadzorczej.
Informacji na temat aktualnej sytuacji w spółce i rezygnacji Jana Puchały próbowaliśmy uzyskać także od prezesów (byłego i obecnego) spółki, jednakże żaden z nich nie chciał na ten temat rozmawiać.
Pytany dziś przez nas Tauron Polska Energia poinformował ostatecznie, że odpowiedzi udzieli dopiero w poniedziałek.
By dokładnie przedstawić przebieg wydarzeń, zaprezentujemy je w formie kalendarium (oparte o wiedzę na obecną chwilę):
26 stycznia
– starosta Jan Puchała powołany przez Tauron Polska Energia SA na członka rady nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o.;
9 lutego
– sporządzenie i wysłanie przez spółkę wniosku o wpisanie Jana Puchały jako członka rady nadzorczej do KRS;
12 lutego
– data wpływu wniosku spółki i jego rejestracja w systemie sądu;
24 lutego
– zakończenie rozpoznawania wniosku i postanowienie sądu;
25 lutego
– Jan Puchała wpisany do KRS jako członek rady nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o.
– otrzymujemy odpowiedź na nasze pytania od biur prasowych spółek Tauron Polska Energia SA i Tauron Ekoenergia sp. z o.o. - Jan Puchała po powołaniu w dniu 26 stycznia jest członkiem rady nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis;
26 lutego
– pierwsza publikacja na łamach portalu: informujemy, że starosta zasiada w radzie nadzorczej spółki. Jan Puchała milczy;
2 marca
– wysyłamy pytania do starosty, chcemy wiedzieć czy jego powołanie do rady nadzorczej spółki nie jest naruszeniem przepisów prawa. Starosta nie odpowiada.
– do sądu (Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie) wpływa wniosek spółki, dotyczy wykreślenia Jana Puchały z KRS, w aktach jest rezygnacja z członkostwa w radzie nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o. z dnia 1 lutego. Wniosek dostarczono osobiście;
3 marca
– publikujemy tekst, w którym informujemy że powołanie starosty do rady nadzorczej spółki mogło odbyć się z naruszeniem prawa.
– w godzinach popołudniowych otrzymujemy odpowiedź starosty na pytania zadane dzień wcześniej: Jan Puchała informuje że został powołany przez Tauron Polska Energia SA w skład rady nadzorczej spółki Tauron Ekoserwis sp. z o.o. z dniem 26 stycznia, on wyraził na to zgodę i nie było to naruszeniem prawa;
- rzecznik Tauronu w godzinach popołudniowych informuje, iż starosta nie jest członkiem rady nadzorczej od 1 lutego
4 marca
– Jan Puchała wydaje oświadczenie, w którym informuje, że nie jest członkiem rady nadzorczej Tauron Ekoserwis od momentu, gdy tylko zorientował się, iż nie powinien zasiadać w organie nadzoru Tauron Ekoserwis sp. z o.o.
- Po otrzymaniu oświadczenia do starosty kierujemy kolejne pytania: kiedy, komu i gdzie została złożona rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce Tauron Ekoserwis Sp. z o.o. przez Pana? napisał Pan, że został Pan powołany przez Tauron Polska Energia SA, w sytuacji gdy z dokumentów KRS wynika, że spółka ta nie jest udziałowcem Tauron Ekoserwis Sp. z o.o. - prosimy o wyjaśnienie. Czekamy na odpowiedź.
– kierujemy pytania do MSWiA, Tauron Polska Energia SA, Tauron Ekoenergia sp. z o.o. Kierujemy pytania do Wydziału XII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.
(Fot. http://www.tauron-ekoenergia.pl/)
udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in