Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Spore opóźnienie inwestycji. Wykonawca zapłaci karę

19.12.2015 01:24:29 PAN 6 5662

Limanowianie mieli poczuć różnicę w jakości wody już w te święta, jednak modernizacja stacji uzdatniania wody wciąż nie została zakończona. Termin realizacji tej inwestycji minął z końcem października. Niedawno firma deklarowała, że roboty zostaną zakończone w połowie grudnia, teraz zaś kolejny raz przesuwa ten termin. Roboty mają zakończyć się tuż przed świętami.

W czwartek w tej sprawie odbyła się narada, w której wzięli udział przedstawiciele samorządu miasta Limanowa oraz wykonawcy inwestycji.

- Inwestycja nie została zrealizowana, wykonawca deklaruje zakończenie prac na 23 grudnia. Umowa z firmą nie została przedłużona i naliczane są kary umowne. Część robót, które zostały już wykonane i odebrane, została zafakturowane - mówi Wacław Zoń, zastępca burmistrza. - W związku z tymi problemami wystąpiliśmy poprzez instytucję zarządzającą, czyli Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, do Ministerstwa Środowiska o wyrażenie zgody na przedłużenie realizacji rzeczowego zakresu zamówienia. Co do samego rozliczenia dotacji, to wszystkie wydatki kwalifikowane ponoszone są w tym roku, więc będzie możliwość odzyskania pełnej kwoty dofinansowania - dodaje wiceburmistrz.

Stacja uzdatniania wody, znajdująca się przy ul. Starodworskiej w Limanowej, oraz zastosowana tam technologia pamiętają jeszcze lata 60. poprzedniego wieku. Od tamtego czasu praktycznie nie było tam istotnych zmian i w związku z tym, niektóre parametry miejskiej wody były na granicy dopuszczalności. Dawało to znać o sobie szczególnie przy niskich stanach wody w rzece Łososina z równoczesnym występowaniem wysokich temperatur. Jak pamiętają mieszkańcy, kilka miesięcy temu sanepid przyznał jej tylko warunkową przydatność do spożycia – przed wykorzystaniem musiała być przegotowana przez kilka minut.

Modernizacja stacji uzdatniania wody obejmuje przede wszystkim: modernizację układu filtracji pospiesznej ciśnieniowej w istniejącym budynku filtrów wraz z modernizacją pompowni wody po koagulacji, a w tym między innymi wymianę filtrów poziomych I i II stopnia filtracji na pionowe, wymianę rurociągów zasilających filtry, wymianę pomp i wykonanie systemów AKPiA.

Inwestycja realizowana jest od czerwca przez wyłonioną w drodze przetargu firmę z Leszna. Pierwszy etap zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której wykonawca od września realizuje roboty budowlane. Wartość zawartej umowy to ponad 2,5 mln zł, z czego ok. 60% kosztów kwalifikowanych zostanie zrefundowane przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności za pośrednictwem WFOŚiGW w Krakowie w ramach realizacji Projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Limanowa”.

(Fot.: UM Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in