Niedziela, 05 grudnia
Saba, Kryspin, Gerard, Sabina, Edyta, Krystyna, Norbert

Skarga do sądu - nieprawda czy prawda?

17.04.2012 07:39:39 top 23 6809

Limanowa. Powiat Limanowski stwierdził, iż nieprawdą jest informacja o skierowaniu przez Wojewodę do sądu skargi na uchwałę Zarządu Powiatu. Wojewoda który informował nas o wniesieniu skargi swoje stanowisko podtrzymuje.

W piątek opublikowaliśmy informację dotyczącą skierowania przez Wojewodę skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Limanowskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyż w sposób istotny narusza ona przepisy prawa.  Po kilku godzinach od publikacji Zarząd Powiatu przesłał nam swoje stanowisko (odmówiliśmy publikacji, informując, że do sprawy ewentualnie wrócimy, ale dopiero po uzyskaniu stanowiska drugiej strony - Wojewody), a po kilku kolejnych godzinach dotarł do nas wniosek o sprostowanie zawartych w informacjach słów.

- Nieprawdą jest, że Wojewoda Małopolski skierował do WSA skargę na uchwałę Zarządu Powiatu Limanowskiego odnośnie odwołania z funkcji dyrektora szpitala Dariusza Sochy – napisał Waldemar Wojtas, asystent starosty do spraw kontaktów z mediami we wniosku o sprostowanie.

W uzasadnieniu, które wcześniej było stanowiskiem Zarządu Powiatu potwierdzono fakt „otrzymania pisma Pana Wojewody zawierającego skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego" na uchwałę Zarządu. "Podkreślamy jednak że skarga ta nie została jeszcze do WSA skierowana, stwierdzanie takiego faktu jest wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Obecnie Zarząd Powiatu ma 30 dni na opracowanie swojego stanowiska dla sądu w tej sprawie.”

W pismach Zarząd dodał jedno z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie (odwołania kierownika jednostki), który według Powiatu stwierdza, iż Sądy Administracyjne i sam Wojewoda nie ma „kompetencji nadzorczych w zakresie  uchwały zarówno ze strony Pana Wojewody jak również sądu administracyjnego”, gdyż sprawa ta wg Powiatu powinna być rozpatrywana przez Sąd Pracy (tam też sprawa Dariusza Sochy się już toczy).- Zarząd Powiatu Limanowskiego podkreśla także fakt iż w tym momencie żadna skarga jeszcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie trafiła – napisał Waldemar Wojtas. - Zarząd Powiatu złożoną skargę odczytuje jako próbę rozwiania wątpliwości prawnych Pana Wojewody. Gdyż Pan Wojewoda miał prawo sam uchwałę uchylić w ustawowym terminie 30 dni w trybie nadzorczym. Uchwały tej jednak sam nie uchylił. 

O komentarz do sprostowania zwróciliśmy się do Wojewody, który potwierdził słowa o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Potwierdzam, że Wojewoda Małopolski skierował do WSA skargę na uchwałę Zarządu Powiatu Limanowskiego odnośnie odwołania z funkcji dyrektora szpitala Dariusza Sochy – mówi Wanda Trojan, z Biura Prasowego Wojewody Małopolskiego. - Skarga została wysłana za pośrednictwem Zarządu Powiatu Limanowskiego, co nie zmienia jednak faktu, że to Wojewódzki Sąd Administracyjny oceni słuszność zarzutów wojewody (skargi zawsze są wysyłane za pośrednictwem organu, który wydał skarżony akt prawny, jednak jest to kwestia proceduralna i dla Czytelników Państwa portalu nie ma znaczenia).

- Wojewoda zdecydował się na złożenie skargi, a nie stwierdzenie nieważności uchwały ze względu na fakt, że postępowanie wyjaśniające w tej sprawie zajęło sporo czasu z uwagi na konieczność uzyskania wyjaśnień  i dokumentów m.in. ze strony zarządu powiatu (a wojewoda ma 30 dni na stwierdzenie nieważności uchwały), a po drugie w tego typu sprawach nie ma jednolitego orzecznictwa sadowego, dlatego wojewoda uznał, że najlepiej będzie, jeśli to sąd oceni uchwałę zarządu powiatu – dodaje Wanda Trojan.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in