Sobota, 16 stycznia
Waldemar, Marceli, Włodzimierz, Waleria

Sesja Rady Miasta na żywo

29.05.2020 05:10:00 PAN 6 4796

Limanowa. Dziś w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Limanowa. Obrady będą transmitowane na żywo, początek o godz. 10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2020 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2020 do 2040
C. w sprawie nadania imienia i zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej
D. w sprawie zmiany Statutu Limanowskiego Domu Kultury
E. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o łącznej pow. 136,40 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 3
F. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 12 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Rynek 3
G. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Limanowa
7. Przedstawienie Radzie Miasta Limanowa raportu o stanie miasta za 2019 r.
8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
11. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
12. Inicjatywy uchwałodawcze.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in