Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Sekretarz stanu i wojewoda wręczyli promesy

05.03.2013 06:37:13 top 5 3505

Prawie 188 mln złotych otrzymały małopolskie samorządy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jerzy Miller, wojewoda małopolski wręczyli promesy przedstawicielom gmin, powiatów i województwa podczas spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Część z tych środków, ponad 35 mln 879 tys. przeznaczona zostanie na stabilizację osuwisk oraz odbudowę dróg zniszczonych przez osuwiska. Środki z tej puli otrzyma 17 gmin (łącznie 19 mln 733 tys 600 zł), 2 powiaty (8 mln 172 tys 700) oraz województwo małopolskie (7 mln 973 tys zł). Najwięcej pieniędzy wśród gmin otrzyma Gródek nad Dunajcem – łącznie 4 mln 809 tys na przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w miejscowości Lipie oraz przeniesienie poza obszar osuwiska ciągu drogi gminnej w miejscowości Rożnów.

Wśród powiatów najwięcej pieniędzy przyznano powiatowi bocheńskiemu – ponad 5 mln 196 tys na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z usunięciem jego skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Ujazd oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w ciągu drogi powiatowej Lipnica Murowana – Żegocina w miejscowości Bytomsko. Województwo małopolskie otrzymało pieniądze na zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Kurów oraz zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi wojewódzkiej nr 993 w Gorlicach.

Powiat limanowski otrzymał 2 mln 976 tys. zł Pieniądze przeznaczone są na stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi nr 1451 K w miejscowości Sechna oraz stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi nr 1632 K w miejscowości Wilkowisko.

Gmina Jodłownik otrzymała 48 tys. 700 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. Przeniesienie zbiornika wodociągowego w miejscowości Janowice-Szczyrzyc poza obszar osuwiska wraz z przebudową infrastruktury wodociągowej. Natomiast miasto Mszana Dolna otrzymało 840 tys. zł na stabilizację osuwiska oraz odbudowę drogi (dz. ew. nr 4056) do osiedla Bołdony w Mszanie Dolnej.

Na odbudowę infrastruktury komunalnej w ramach odbudowy po zniszczeniach spowodowanych przez klęski żywiołowe do Małopolski trafi 152 mln zł. Do 131 gmin w województwie trafi w sumie 87, 55 mln zł, do 16 powiatów - 57, 65 mln zł. Województwo małopolskie otrzyma 6,5 mln zł na odbudowę mostu w Ropicy Górnej.

Najwięcej, bo 3,4 mln zł otrzyma gmina Dobczyce na odbudowę mostu na Rabie. Wśród powiatów najwięcej, bo 22 mln zł otrzyma nowosądecki.

Do samorządów z terenu powiatu limanowskiego trafi blisko 9 mln zł.

Powiat limanowski otrzymał 2 mln 500 tys. zł. Pieniądze trafią na odbudowę drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa - Szyk - Mstów w miejscowości Limanowa i Koszary w km 1+782 – 2+318 - odtworzenie zniszczonego zabezpieczenia korpusu drogowego – etap II. powódź, intensywne opady atmosferyczne 2010

Gmina Limanowa otrzymała 1 mln 240 tys. zł na drogi: Morgi - Opalona w Starej Wsi II oraz Lipowe-Talagówka-Sowliny w Lipowem wraz z odbudową przepustu.

1 mln 230 tys. zł to pieniądze gminy Łukowica na drogi: Siekierczyna k/Czaji w Roztoce, Młynczyska - Roztoka w Młynczyskach, Markówka w Jastrzębiu, Zawada w Łukowicy i Kierków w Przyszowej.

Gmina Mszana Dolna otrzymała promesę na kwotę 1 mln 10 tys. zł na odbudowę dróg Wajdy w Lubomierzu, Kanie-Bydłonie w Kasince Małej, oraz Gilówka w Olszówce.

Gmina Laskowa 930 tys. zł: Laskowa-Rozdziele w Kamionce Małej, Sławętówka Cuba - Rozdziele Krzyż w miejscowości Laskowa i drogę Oborzyska w Kamionce Małej.

Gmina Dobra otrzymała 380 tys. zł na odbudowę po powodzi dróg gminnej 'Tomery - Mazgaje' w Przenoszy oraz Krawce w Wilczycach.

Gmina Tymbark otrzymała 380 tys. zł na drogi Bubulówka w Podłopieniu oraz Kurkówka w Podłopieniu.

Miasto Limanowa otrzymała 340 tys. zł na odbudowę ulic: Lipowej, Bystrej i Kochanowskiego.

Miasto Mszana Dolna otrzymała 300 tys. zł na odbudowę ulicy Leśnej.

Gmina Kamienica otrzymała 260 tys. zł na odbudowę dróg Szczawa - Uszczki, Klimki w Zasadnem oraz na remont stadionu sportowego w Zalesiu który został zniszczony w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Gmina Niedźwiedź otrzymała 160 tys. zł na odbudowę dróg do osiedla Hudomięty w Koninie i do osiedla Olszówka w Porębie Wielkiej.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in