Piątek, 20 maja
Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna

Są pieniądze na targowiska

03.09.2012 07:18:33 top 18 9182

Aż 19 targowisk z całej Małopolski zostanie odnowionych w tym 2 z powiatu limanowskiego: Limanowej i Mszanie Dolnej. 30 sierpnia, Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają wsparcie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na budowę, przebudowę, remont i wyposażenie targowiska stałego.

O dotację na budowę, przebudowę, remont i wyposażenie targowiska stałego mogły się starać gminy albo związki międzygminne liczące nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Maksymalnie na jeden projekt można było uzyskać 1 mln zł dofinansowania. W ramach naboru złożone zostały 22 projekty o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 19 mln zł. Spośród nich pozytywnie zostało ocenionych 19 projektów, które zostaną wsparte kwotą 16 798 990 zł. Limit środków dostępnych dla Województwa Małopolskiego, przyznany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów zatwierdzonych przez Zarząd tą uchwałą.

- Dzięki dotacji rolnicy zyskają oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej targowiska z zadaszonymi wiatami, na których – w godziwych warunkach – będą mogli prowadzić sprzedaż swoich produktów – mówi Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Uzupełnieniem targowisk mają być wykonane przy nich parkingi oraz ogólnodostępne szalety z urządzeniami sanitarnohigienicznymi, spełniającymi wszystkie ustawowe normy. Handel odbywać ma się na tak przygotowanych placach stale, a nie – jak to jest obecnie – zazwyczaj raz w tygodniu, przy okazji tradycyjnych jarmarków. Zyskają w ten sposób nie tylko rolnicy, ale także kupujący, którzy będą mogli kupić zawsze świeże produkty, blisko i tanio bezpośrednio od producenta, bez marży pośredników.

Z terenu powiatu limanowskiego zostną odnowione dwa targowiska w Mszanie Dolnej (1 miejsce na liście dofinansowania)  oraz Limanowa (16 miejsce na liście). Dofinansowania nie otrzyma gmina Dobra.

W Mszanie Dolnej ma zostać przebudowana części placu targowego przy ul. Orkana obejmująca utwardzenie nawierzchni, budowę budynku szalet, wiat i straganów handlowych wraz z infrastrukturą techniczną (wizualizacja nr 1 i 2).

W Limanowej ma zostać zbudowany plac targowy z dwupoziomowym garażem wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zjazdami z drogi publicznej i drogą wewnetrzną (wizualizacja nr 3 i 4).

W obydwu przypadkach koszt inwestycji przekracza 4 mln zł. Dofinansowanie wynosi 1 mln zł.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in