Piątek, 23 października
Marlena, Seweryn, Teodor, Honorata, Iga, Jan, Edward

Ruszają roboty geologiczne na potrzeby modernizacji linii kolejowej

10.08.2020 05:15:00 PAN 7 22507

W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace geologiczne na potrzeby dokumentacji dla inwestycji „Podłęże – Piekiełko”. Na odcinku między Męciną a Klęczanami zostaną wykonane otwory hydrogeologiczne o głębokości do 140 metrów.

Roboty geologiczne na terenie Męciny w gminie Limanowa rozpoczną się 13 sierpnia i mają potrwać do 5 września. Badania obejmą liczący 12,8 km odcinek do Klęczan w sąsiedniej gminie Chełmiec. 

Roboty mają na celu określenie warunków hydrogeologicznych dla opracowania dokumentacji projektowej modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Eksperci mają wykonać 10 otworów hydrogeologicznych o głębokości do 140 metrów. Zostaną one wykonane obrotowo, za pomocą świdra spiralnego, szapy i łyżki wiertniczej. 

Na zlecenie konsorcjum Egis Rail S.A, i MGGP S.A., które dla PKP PLK pracuje nad dokumentacją do wykonania przedsięwzięcia znanego pod nazwą „Podłęże – Piekiełko”, roboty geologiczne wykonywać będzie krakowska spółka Geopartner. Projekt robót został zatwierdzony decyzją marszałka województwa z czerwca tego roku. 

Nowa linia kolejowa z podkrakowskiego Podłęża będzie prowadzić do Szczyrzyca – będzie to linia dwutorowa, na której pociągi będą mogły osiągać do 160 km/h. W Szczyrzycu zbudowana zostanie łącznica, z rozgałęzieniem na Mszanę Dolną oraz na Tymbark. Dalej, w ramach inwestycji, zmodernizowana zostanie istniejąca linia kolejowa nr 104, prowadząca z Chabówki do Nowego Sącza. Zostanie wybudowanych kilkanaście tuneli oraz około 30 wiaduktów - na odcinku o długości 75 km znajduje się ponad 130 przejazdów i ta liczba będzie musiała ulec radykalnemu zmniejszeniu. Na trasie od Tymbarku do Nowego Sącza wybudowane zostaną estakady, by pozwolą uzyskać lepsze parametry. Wartość całej inwestycji szacuje się na około 7 mld zł.

Zadanie pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze” jest realizowane w latach 2018 – 2021. Kontrakt na I etap za 180 mln zł netto na zlecenie PLK, realizuje konsorcjum francusko-polskie w składzie trzech firm, na czele z Egis Rail S.A. Etap obejmuje prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów, niezbędnych pod nowe tory. Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27. 

(Fot.: archiwum)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in