Wtorek, 04 października
Rozalia, Edwin, Franciszek, Konrad, Rosława, Rozalia

Rezolucja i dyskusja

16.12.2009 21:10:48 top 28 5737

Limanowa. Dzisiejsze głosowanie dotyczące podjęcia przez Radę Powiatu Limanowskiego rezolucji w sprawie remontu mostu w Młynnem poprzedziła dyskusja nad sensem podejmowania teraz takiej uchwały, którą rozpoczął radny Władysław Bieda. Starosta bronił się, że według zapewnień ZDW remont miał się rozpocząć dopiero na wiosnę 2010 roku.

- Należy ubolewać, nad tym jak Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje inwestycje – mówił Jan Puchała, starosta powiatu limanowskiego. - Przykładem może być nawet dzisiejsza inna uchwała, w której dofinansowaliśmy budowę ronda „na Wesołej”. Najpierw ZDW chciało byśmy dofinansowali tę inwestycję kwotą 200 tysięcy złotych, później 300, a teraz 556 tysięcy. ZDW jak widać nigdy nie wie ile, co będzie kosztowało i kiedy będzie robione.

Starosta dodał, że wcześniej wystąpił do wójtów i przewodniczących rad gmin Laskowa, i Limanowa  o podjęcie rezolucji w sprawie mostu w Młynnem. - Teraz proszę i państwa o to samo, bo prawnie nie możemy nic więcej zrobić. Nad sprawą należy tylko ubolewać. Nadaje się ona do „Sprawy dla reportera” lub „Teleexpresu”. Mądrzejszego rozwiązania jeszcze nie widziałem – ocenił objazdy starosta.

Głos poparcia staroście dała radna Jolanta Grzegorzek. – Problem objazdów przede wszystkim dotyka finansowo mieszkańców i przedsiębiorców z gminy Laskowa – mówiła. – Nikt się nie zastanowił i nikogo to nie obchodzi jakie straty poniosą zwykli ludzie i przedsiębiorcy. To jest naprawdę dla nas krzywdzące. Czujemy się bezsilni. Jaki jest sens robienia tego remontu w zimie? Jechałam tam wczoraj i nie widziałam nikogo z pracowników. Dziś były dwie osoby. Przygotowano nam taki pasztet. Szkoda, że dziś nie ma na sesji radnych wojewódzkich.

Jestem za podjęciem tej rezolucji, tylko musimy mieć świadomość, że jest ona opóźniona o pół roku – mówił Władysław Bieda. – Jeśli ją teraz podejmiemy, to znaczy, że nie mieliśmy wyobraźni wcześniej o całej sytuacji. Gdyby rezolucja była podejmowana pół roku temu, to prawdopodobnie coś by dała.. Teraz nagle się opamiętaliśmy jak most już zburzyli. Mieliśmy na sesjach radnych wojewódzkich

- Nie mogliśmy wcześniej nic zrobić, bo z dokumentów które dostaliśmy wynikał, że roboty na moście w Młynnem będą trwały od lutego/marca do listopada 2010 roku – odpowiedział Jan Puchała. – Obecne prace są wykonywane wbrew tym informacjom.

- Tak prowadzone inwestycje to skandal – dodał Józef Pajdzik. – Oprócz Młynnego ZDW prowadzi na naszym terenie inną inwestycję – remont drogi w Kasinie Wielkiej. Tam nowa droga już się rozjeżdża. W Młynnem roboty miały być prowadzone od wiosny do jesieni 2010 roku. Nie zbijajmy kapitału politycznego – dodał komentując słowa radnego Biedy.

- Tak naprawdę, jak pokazało zebranie w Młynnem, ZDW ma gdzieś nasze zdanie – dodał Stanisław Piegza.

Władysław Bieda jeszcze raz podkreślił, że jest za podjęciem rezolucji, ale jest ona opóźniona. – Musiało nastąpić zgłoszenie rozpoczęcia robót, to musiało być wiadome – mówił.

Wówczas głos zabrał Zygmunt Biedroński, dyrektor Wydziału Transportu Starostwa Powiatowego w Limanowej. – W sierpniu wpłynęła do nas dokumentacja objazdów i mieliśmy do niej wydać opinię. Opinia nasza jednak w ogóle nie jest wiążąca dla ZDW – mówił dyrektor. – Rozmawiałem wówczas z pracownikiem ZDW, który powiedział: „czy wy wydacie opinię pozytywną, czy negatywną, to i tak zrobimy swoje. A jeśli będzie negatywna to objazdy dla samochodów osobowych puścimy przez Sącz, tak jak objazd dla ciężarówek.”

Wtedy o zamknięcie dyskusji poprosił wicestarosta Franciszek Dziedzina, dodając, że taka sytuacja jest spowodowana złą wolą ZDW albo brakiem pieniędzy. - Lub… tym i tym – mówił.

Ostatecznie za podjęciem rezolucji zagłosowali wszyscy radni.


Treść podjętej przez Radę Powiatu Limanowskiego rezolucji:

Rada Powiatu Limanowskiego wyraża stanowczy sprzeciw, co do sposobu realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie remontu mostu w miejscowości Młynne skutkującego całkowitym zamknięciem mostu i nie zakładającego budowy przeprawy zastępczej. Taki sposób realizacji inwestycji doprowadzi na szereg miesięcy do paraliżu transportowego w Powiecie Limanowskim z uwagi na ukształtowanie terenu i sieci dróg w tym rejonie.

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż remont tego znajdującego się w fatalnym stanie technicznym mostu służącego przede wszystkim mieszkańcom Powiatu Limanowskiego jest zasadny poprawiając standard podróży, a przede wszystkim bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze.

Droga wojewódzka nr 965 to dla znacznej części Powiatu Limanowskiego jedyne połączenie w kierunku Bochni oraz Tarnowa. Brak przeprawy zastępczej oznacza dla przedsiębiorców oraz firm transportowych dodatkowe przekraczające ponad 100 kilometrowe objazdy. Wpływa to w istotny sposób na sytuację ekonomiczną wielu firm stawiając je w trudnej sytuacji rynkowej.

Zaniepokojenie panuje również wśród mieszkańców mających obawę jak dostać się do pracy, szkoły, szpitala czy po prostu do swoich domów. Przyjęta, bowiem koncepcja organizacji ruchu również dla pojazdów do 3,5 tony – skierowanie ich na drogę gminną przez Pasierbiec, która ma bardzo duże nachylenie jeszcze dodatkowo w okresie zimowym jest ogromnie szkodliwa i niebezpieczna dla wszystkich użytkowników tej drogi. Nadmienić należy, że opiniowany projekt organizacji ruchu przewidywał realizację inwestycji w terminie ”luty- marzec listopad 2010”. Już pierwsze niewielkie opady śniegu w ostatnich dniach pokazały, że utrzymanie tej drogi dla ruchu w okresie zimowym jest praktycznie niemożliwe (z uwagi na niebezpieczeństwo dla ruchu, droga została na kilka godzin zamknięta w sobotę 12 grudnia przez Policję).

Ani Powiat Limanowski ani okoliczne Gminy nie miały bezpośredniego wpływu na sposób działania w tej sprawie inwestora, którym jest jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego. Starosta Limanowski dwukrotnie negatywnie zaopiniował propozycje organizacji ruchu na czas remontu, jednak głos ten nie został wzięty pod uwagę.

Nie możemy pozostać obojętni wobec nie liczenia się z głosem lokalnej wspólnoty oczekującej poszanowania ich prawa do pracy, zarobku i przede wszystkim bezpieczeństwa. Całkowite zamknięcie mostu na czas remontu, bez stosownego zabezpieczenia objazdu, stwarza sytuację kryzysową w tej części Powiatu.

Dlatego też Rada Powiatu Limanowskiego wzywa o podjęcie natychmiastowych działań naprawczych mających na celu zmianę tej niekorzystnej sytuacji dla wszystkich użytkowników drogi, a tym samym wdrożenia rozwiązań mniej uciążliwych i bezpieczniejszych. Oprócz możliwości wykonania przeprawy zastępczej (która w naszym odczuciu w dalszym ciągu jest możliwa do wykonania) istnieją także inne możliwości właściwego zorganizowania ruchu drogowego przez czas remontu, w szczególności w okresie zimowym poprzez wzmocnienie osiedlowej drogi gminnej biegnącej przez równię łososińską, znajdującego się tam mostu i jej, choćby fragmentaryczne, poszerzenie.

Rozumiemy uwarunkowania budżetowe jednakże oszczędności nie powinny być czynione kosztem bezpieczeństwa publicznego, kosztem zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców Powiatu Limanowskiego. Trzeba znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą utrzymać przejezdność tej drogi na czas remontu mostu dla ruchu publicznego, w tym także towarowego.

Apel ten kierujemy do Wojewódzkiego Zarządu Dróg jak również do Radnych Wojewódzkich reprezentujących nasz powiat na forum Sejmiku Województwa Małopolskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in