Radny pyta o PSZOK, wójt wskazuje na zaniedbania poprzedników

02.07.2020 06:54:00 PAN 1 4836

Niedźwiedź. Nieudana, wspólna budowa PSZOK przez miasto Mszana Dolna i gminę Niedźwiedź, to według wójta Rafała Rusnaka skutek „uchybień popełnionych przez poprzednie władz gminy”. Takie tłumaczenia wójt zawarł w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych.

Pytania na temat budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Niedźwiedź zadał nowy radny z Podobina, Andrzej Wielowski. Radny dociekał, dlaczego w wyznaczonym terminie takie miejsce nie zostało zlokalizowane oraz jakie czynności podjęto w celu uruchomienia PSZOK. Pytał również o ewentualne koszty oraz możliwą lokalizację inwestycji. 

W odpowiedzi, wójt Rafał Rusnak poinformował, że gmina nie posiada terenu pod dogodną lokalizację PSZOK. W związku z tym, nadal nie wykonano projektu oraz kosztorysu takiego obiektu. - Koszty są bezpośrednio związane z lokalizacją, wielkością oraz stanem działki, na której będzie zlokalizowana inwestycja – napisał wójt, tłumacząc że priorytetem dla samorządu jest właśnie pozyskanie odpowiedniego gruntu, na którym przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane. 

Rafał Rusnak w odpowiedzi udzielonej radnemu stwierdził, że brak punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to wynik uchybień poprzednich władz gminy. 

- W związku z brakiem możliwości zlokalizowania PSZOk na terenie gminy Niedźwiedź przyjęto koncepcję wspólnej inwestycji z miastem Mszana Dolna. Koncepcja ta nie została wcielona w życie z powodu uchybień popełnionych przez poprzednie władze gminy – napisał wójt. 

Były wójt, a obecnie radny powiatowy Janusz Potaczek w rozmowie z nami przyznał, że nie wie jak to skomentować, bo argumentację obecnych władz samorządu uznaje za śmieszną. Jak mówi, wspólne przedsięwzięcie było uzgadniane w poprzedniej kadencji między nim, jako wójtem, oraz Józefem Kowalczykiem, ówczesnym burmistrzem Mszany Dolnej. W obu samorządach władze zmieniły się po jesiennych wyborach (Janusz Potaczek nie ubiegał się o reelekcję, a Józef Kowalczyk przegrał z Anną Pękałą), były wójt przypomina jednocześnie, że w poprzedniej kadencji to Rafał Rusnak pełnił funkcję jego asystenta, a nieformalnie – jak przyznaje Janusz Potaczek – wicewójta. 

Sprawa planowanego przez miasto i gminę wspólnego przedsięwzięcia była już kilkukrotnie poruszana, m.in. podczas obrad radnych w mieście Mszana Dolna oraz w gminach Niedźwiedź i Mszana Dolna. Pokłosiem dyskusji były obszerne wyjaśnienia, które zostały opublikowane na stronie mszańskiego magistratu. 

Przypomnijmy, że z relacji Urzędu Miasta Mszana Dolna wynika, iż w październiku 2015 roku samorządy podjęły jednobrzmiące intencyjne uchwały o wyrażeniu zgody na realizację wspólnego zadania w zakresie utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Następnie miejski samorząd przygotował projekt porozumienia w tej sprawie, który w kwietniu 2017 roku został przyjęty w drodze podjęcia przez Radę Miasta Mszana Dolna stosownej uchwały. Załącznikiem był projekt porozumienia międzygminnego. W dalszej kolejności uchwała wraz z załącznikiem została przesłana do Urzędu Gminy Niedźwiedź. Wówczas okazało się, że gminny samorząd trzy tygodnie wcześniej podjął uchwałę, w której Rada Gminy Niedźwiedź wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z miastem Mszana Dolna, jednak o innej treści niż w uchwale Rady Miasta. Załącznikiem do tej uchwały był projekt porozumienia, który w odróżnieniu od projektu porozumienia przyjętego przez Radę Miasta Mszana Dolna nałożył na miejski samorząd obowiązek zrealizowania inwestycji w terminie do końca września 2017 roku. Miasto Mszana Dolna nie mogło zrealizować inwestycji w tym terminie z powodu braku środków, a ogłoszenie o naborze wniosków na otrzymanie dotacji na budowę PSZOK ogłoszone zostało dopiero na początku października 2017 r. Z uwagi na te okoliczności ostatecznie do podpisania porozumienia nie doszło. Jak wyjaśniał samorząd, składając wniosek do Województwa Małopolskiego o środki miasto nie mogło wskazać, że będzie to partnerska inwestycja dwóch gmin. Złożony samodzielnie przez miasto Mszana Dolna wniosek na budowę PSZOK otrzymał pozytywną opinię i we wrześniu 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do realizacji, przyznając na ten cel, m.in. dla miasta Mszana Dolna dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów. Następnie, według magistratu, gmina Niedźwiedź z końcem sierpnia 2018 roku uchyliła poprzednią uchwałę i podjęła nową, przyjmując w niej projekt porozumienia, zgodny ze wzorem zawartym w uchwale Rady Miasta Mszana Dolna z 2017 roku. Do zaakceptowanego wniosku nie można było „dopisać” drugiego samorządu.

(Na zdjęciu PSZOK przy ul. Krakowskiej w Mszanie Dolnej, fot.: UM Mszana Dolna)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in