Poniedziałek, 28 listopada
Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

Przyznano wsparcie jednostkom OSP

13.06.2022 00:06:00 PAN 5 4020

Niemal 5,5 miliona złotych w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” to kolejne już wsparcie dla strażaków ochotników w tym roku. Wcześniej Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał też 510 tysięcy złotych dla samorządów gminnych m.in. na prace remontowo-budowlane, zakup samochodów strażackich i zadania specjalistycznych grup OSP, które wykorzystują psy poszukiwawczo-ratownicze.

W marcu 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs „Małopolskie OSP 2022”, w ramach którego samorządy lokalne - gminy, mogły ubiegać się o dofinansowanie m.in. na wsparcie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich oraz zakup niezbędnego sprzętu i samochodów strażackich.

Zainteresowanie było bardzo duże. Wpłynęło 237 spełniających wymogi formalne wniosków, opiewających łącznie na ponad 9 mln zł wnioskowanej kwoty dotacji.

- Strażacy ochotnicy wykonują olbrzymią pracę. Wspieranie ich jest naszym obowiązkiem. 5,5 miliona złotych, jakie właśnie przekazujemy lokalnym samorządom w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” stanowi istotne wsparcie dla wielu jednostek - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. - Można powiedzieć, że robimy to, co zawsze. W poprzednich latach samorząd województwa przekazał już na rzecz OSP ponad 50 milionów złotych - zaznacza marszałek Kozłowski.

Pieniądze te pozwolą zrealizować wiele bardzo potrzebnych strażakom zadań. Między innymi: 79 gmin otrzymało dofinansowanie na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, 55 gmin dostało dotację na zakup, remont lub adaptację samochodu pożarniczego, a 67 gminom przyznano środki na zakup sprzętu, umundurowania i kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Lista gmin z powiatu limanowskiego, którym udziela się pomocy finansowej na realizację prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022”:

 • Gmina Dobra
  Jednostka: OSP Skrzydlna
  Dotacja: 45 000 zł
 • Gmina Limanowa
  Jednostka: OSP Rupniów
  Dotacja: 16 000 zł
 • Miasto Limanowa
  Jednostka: OSP Limanowa
  Dotacja: 45 000 zł
 • Gmina Łukowica
  Jednostka: OSP Przyszowa
  Dotacja: 45 000 zł

Lista gmin z powiatu limanowskiego, którym udziela się pomocy finansowej na zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2022”:

 • Gmina Dobra
  Jednostka: OSP Jurków
  Dotacja: 8 145 zł
 • Gmina Jodłownik
  Jednostka: OSP Wilkowisko
  Dotacja: 10 000 zł
 • Gmina Limanowa
  Jednostki: OSP Kisielówka, OSP Pisarzowa, OSP Rupinów, OSP Stara Wieś
  Dotacja: 8 145 zł
 • Miasto Limanowa
  Jednostka: OSP Łososina Górna
  Dotacja: 6 560 zł
 • Gmina Niedźwiedź
  Jednostka: OSP Niedźwiedź
  Dotacja: 2 170 zł
 • Gmina Słopnice
  Jednostki: OSP Słopnice Górne, OSP Słopnice Dolne
  Dotacja: 8 145 zł
 • Gmina Tymbark
  Jednostki: OSP Tymbark, OSP Podłopień
  Gmina: 8 145 zł

Samochody pożarnicze i ratowniczo-gaśnicze” - dotacje dla jednostek z powiatu limanowskiego

 • Gmina Laskowa
  Jednostka: OSP Laskowa
  Dotacja: 20 000 zł
 • Gmina Łukowica
  Jednostka: OSP Jastrzębie
  Dotacja: 20 000 zł
 • Miasto Mszana Dolna
  Jednostka: OSP Mszana Dolna
  Dotacja: 40 000 zł
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in