Poniedziałek, 13 lipca
Ernest, Małgorzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

Przydomowe oczyszczalnie zamiast kanalizacji

18.09.2014 07:17:59 PAN 11 11633

Słopnice. Już ponad połowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków została zamontowana i funkcjonuje tam, gdzie gmina nie będzie budować kanalizacji. Dzięki realizowanemu programowi właściciel posesji pokrywa 10% wartości zadania, pozostałe 90% po połowie samorząd Słopnic i NFOŚiGW.

Program budowy skierowany jest do właścicieli posesji zamieszkałych w miejscu, gdzie samorząd gminy Słopnice nie planuje budowy zbiorczego systemu kanalizacji ze względu na duży koszt jej wykonania.

- Program pomyślany jest jako forma pomocy w rozwiązaniu problemu obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami, gdyż obecnie wywóz ścieków na oczyszczalnię jest najdroższym rozwiązaniem - wyjaśnia Urząd Gminy w Słopnicach.

Zadanie obejmuje montaż 73 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz rozruch i szkolenie użytkowników.

- Montowane są oczyszczalnie firmy Sotlarentz, które to są obecnie jednymi z najlepszych w Polsce, a zastosowane rozwiązania gwarantują wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń - informuje samorząd. - Realizacja zadania przebiega sprawnie, planowany termin zakończenia – do końca października br.

Właściciel posesji pokrywa 10% wartości zadania pozostałe 90% po połowie Gmina Słopnice i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonawcą zadania jest Kopalnia Surowców Skalnych – Klęczany Sp. z o.o. z siedzibą w Klęczanach.

(Źródło/fot.: UG Słopnice)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in