Niedziela, 25 lipca
Walentyna, Krzysztof, Jakub

Przy dzierżawie na proponowanych stawkach, inwestycja zwróci się za... 120 lat

20.06.2021 00:30:00 PAN 20 5829

Poręba Wielka. Jeśli powiat doprowadzi do zawarcia umowy dzierżawy Centrum Rekreacji i Balneologii w Porębie Wielkiej z zainteresowanym podmiotem na zaproponowanych przez przedsiębiorcę warunkach, po 30 latach odzyska 3,4 mln zł z przeszło 13,3 mln zł zaangażowanych przez samorząd w to przedsięwzięcie.

Oferent, którego dane nie zostały podane do publicznej wiadomości, zaproponował powiatowi umowę ze zmiennymi stawkami za dzierżawę obiektu. Za pierwszy miesiąc, na czas rozruchu, podmiot proponuje 100 zł netto. Za kolejne trzy lata przedsiębiorca chciałby płacić po 5 tys. zł miesięcznie netto, a po tym okresie za kolejne lata obowiązywania umowy po 10 tys. zł netto miesięcznie. 

Obiekt, gotowy od 2018 roku, nadal nie jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Przez pewien czas znajdującą się tam nieckę basenową, przeznaczoną na wypełnienie solanką z pobliskiego odwiertu, wykorzystywano jako zwykły basen do nauki pływania dla najmłodszych z Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. 

Choć centrum nie działa, to generuje stałe koszty, które musi ponosić właściciel, czyli powiat. Pozyskanie środków za dzierżawę wydaje się więc uzasadnione, ale warto jednak zwrócić uwagę na liczby. 

Inwestycja pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej - Etap I - Zakład przyrodoleczniczy - przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu” kosztowała 11 980 790 zł. Budowa osławionego rurociągu wody geotermalnej wraz z budynkiem technicznym przygotowania wody oraz budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi z włączeniem do wodociągu gminnego w miejscowości Poręba Wielka pochłonęła 949 146 zł. Nie były to jednak jedyne koszty: 181 496 zł kosztowała budowa linii kablowej oraz kontenerowej stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym, za dokumentację projektową, na której bazie zbudowano obiekt samorząd zapłacił 157 440 zł. Wzbudzający wiele kontrowersji, które finalnie skutkowały odrzuconym przez prokuraturę zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, nadzór inwestorski nad zadaniem to koszt 105 000 zł. Daje to łączną kwotę 13 373 872 zł.

Kiedy zatem zwróci się inwestycja, którą powiat sfinansował bez udziału środków z zewnątrz? Jak łatwo policzyć, pierwsze 3 lata dzierżawy dadzą powiatowi 180 tys. zł. Zakładając, że po tym okresie dzierżawa potrwa 27 lat, a podmiot, który będzie prowadził tam działalność każdego miesiąca zapłaci powiatowi deklarowane 10 tys. zł miesięcznie, da to 3 mln 240 tys. zł. Zatem, po upływie 30 lat samorząd odzyska 3 mln 420 tys. zł. Na zwrot pozostałej, przeważającej części nakładów na balneologię, czyli 9 mln 953 tys. zł, przy stawkach w tej wysokości potrzeba będzie jeszcze... 83 lat. 

Oczywiście, są to wyliczenia uproszczone, zwłaszcza że opłaty z tytułu dzierżawy mają być waloryzowane raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły. Dla przykładu, w roku 2020 w stosunku do 2019 nastąpił wzrost cen o 3,4% (czyli w przypadku proponowanej stawki czynszu dzierżawnego byłby to wzrost o 340 zł).

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in