17°   dziś 12°   jutro
Niedziela, 24 września Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna

Przetarg ogłoszony… dziś. Budowa miałaby potrwać 30 miesięcy

05.04.2023 11:14:00 top
5 12908

Warszawa/Limanowa. W poniedziałek PKP poinformowało o ogłoszeniu przetargu na budowę linii kolejowej 104 z Limanowej do bocznicy w Klęczanach. Przetargu, jak zauważyli nasi Czytelnicy, na próżno można było szukać na portalach zamówień publicznych. Przetarg w jednym z nich ogłoszono dopiero dziś. Wynika z niego, że prace projektowe i budowlane linii kolejowej między Limanową, a Klęczanami miałyby potrwać 30 miesięcy od momentu podpisania umowy.

W poniedziałek władze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w komunikacie prasowym poinformowały o ogłoszeniu przetargu na budowę  kolei na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany. Inwestycja ta ma zapewnić powrót pociągów na trasę po wieloletniej przerwie i zwiększyć możliwości podróżowania ekologicznym środkiem transportu. Dzięki całej modernizacji trasy Chabówka – Nowy Sącz ma także wzrosnąć dostępność komunikacyjna i znaczenie kolei w Małopolsce. O sprawie pisaliśmy w artykule: Limanowa - bocznica Klęczany. Przetarg na kolej ogłoszony. O informacji przekazanej przez PLK informowały także media ogólnopolskie. 

Nasi Czytelnicy zwrócili uwagę, że przetarg chociaż przez władze ogłoszony, to nigdzie oficjalnie nie został opublikowany. I faktycznie tak było. Wczoraj od rzecznika PKP otrzymaliśmy informację, że podpisy pod ogłoszeniem przetargu miały zostać złożone w piątek, wczoraj informacja o przetargu miała trafić na dziennik urzędowy, a dziś umieszczony miał zostać na portalach zamówień publicznych. 

Dziś na stronach zakupowych PKP dalej przetargu nie ma. Pojawił się on natomiast w portalu o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej.

Z zawartych tam informacji, wynika, że przedmiotem ogłoszonego przetargu jest wykonanie następujących elementów: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321)”. 

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w tym opracowanie projektu wykonawczego (branża srk);
2) wykonanie robót w zakresie opisanym w OPZ i PFU w zakresach:
a) nawierzchnia i podtorze,
b) roboty odwodnieniowe i hydrotechniczne,
c) sieci zewnętrzne,
d) drogi,
e) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
f) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
g) sieć trakcyjna oraz system zasilania i sterowania,
h) linia potrzeb nietrakcyjnych (LPN);
i) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
j) obiekty inżynieryjne wraz z pracami towarzyszącymi, w tym tunel kolejowy wraz z tunelem ewakuacyjnym i przewiązkami,
k) perony, obiekty obsługi podróżnych i obiekty kubaturowe,
l) przejścia i przejazdy,
m) roboty geologiczne i geotechniczne,
n) roboty związane z wykonaniem elementów małej architektury,
o) wycinka drzew i krzewów oraz roboty branży środowiskowej,
p) wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) wykonanie robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska;
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
5) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów strukturalnych w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów;
6) zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez Świadczenie Usług gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych w ramach niniejszego Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk – na zasadach określonych w OPZ i PFU, mających na celu zapewnienie przez cały okres świadczenia Usług dostępu do zamówionych wymagań funkcjonalnych, które realizować będą dostarczone przez Wykonawcę Systemy oraz bezpieczne i prawidłowe działanie tych Systemów, w szczególności przez wykonanie wszystkich niezbędnych czynności utrzymaniowych,
7) Zapewnienie Warunków Gwarancji – dla pozostałego zakresu Robót nie objętego usługami gwarancyjnymi.

Na wykonanie zamówienia firma będzie miała 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Z tym że zakończenie wszystkich robót, w tym przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz, dostarczenie zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji ma potrwać 30 (trzydzieści) miesięcy od daty zawarcia Umowy. Kolejne 8 miesięcy to czas na dostarczenie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych.

W przetargu będzie mogła brać udział firma, która m.in. w ostatnich 10 latach wykonała m.in. budowę lub przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości wynosiła co najmniej 10 km, a także budowę co najmniej 12 obiektów typu most, wiadukt, estakada, systemy stacyjne, czy budowę tunelu kolejowego/drogowego lub metra długości co najmniej 2 000 m wykonanego metodą zmechanizowaną (z zastosowaniem tarczy).

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 9 500 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100)

O tym kto wygra przetarg, zdecyduje w całości tylko cena.  Termin składania ofert mija 11 maja 2023 roku o godzinie 10:00, a otwarcie ofert ma nastąpić pół godziny później.

Szczegółowy wykaz dotyczący postępowania nie jest jednak jeszcze znany, gdyż nie został do tej pory opublikowany na platformie PKP. 

***
Jak informowało w poniedziałek PKP, zakres prac w ogłoszonym przetargu na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany obejmuje m.in. budowę nowej stacji i przystanków, zwiększających dostępność i komfort pasażerów. Na stacji Męcina oraz na przystankach Mordarka i Chomranice, będą nowe, wysokie perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów. Komfort zapewnią wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Perony zostaną wyposażone również w system ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i niedowidzących. Na stacji Męcina, przewidziano dodatkowo budowę windy, która zwiększy dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Przebudowa stacji Limanowa zaplanowana jest w ramach osobnego zdania.

Planowane prace między Limanową a Klęczanami, podobnie jak na innych odcinkach trasy, to również budowa nowych torów i wyposażenie linii w sieć trakcyjną oraz przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Tory na odcinku Limanowa – Klęczany, na długości ok. 8 km - zostaną poprowadzone w nowym miejscu. Zaprojektowano budowę nowych obiektów inżynieryjnych, m.in. 9 mostów i 4 wiaduktów. Istotnym elementem inwestycji jest budowa tunelu kolejowego w miejscowości Pisarzowa, o długości blisko 4 km.

Do tematu będziemy powracać. 
udostępnij

Komentarze (5)

zabawny
2023-04-05 12:14:42
1 1
Spodziewam się nasilenia ruchu , jak w limanowskim "nowym dołku" . :)
Odpowiedz
mati83
2023-04-05 16:58:53
0 0
To super
Odpowiedz
biedny90
2023-04-05 17:50:57
1 0
A ludzie gdzie mają się podziać, jak im domy będą burzyć? Znowu wybory I znowu obiecanki cacanki
Odpowiedz
Krzychu7
2023-04-06 07:49:46
0 0
Niestety przez Ziobrę vel Zero i PISowski nierząd pieniędzy z KPO długo nie zobaczymy.
Odpowiedz
owczarz
2023-04-06 08:47:06
1 0
ponawiam pytanie: czy maja pozwolenie na budowę?
Odpowiedz
Zgłoszenie komentarza
Komentarz który zgłaszasz:
"Przetarg ogłoszony… dziś. Budowa miałaby potrwać 30 miesięcy"
Komentarz który zgłaszasz:
Adres
Pole nie możę być puste
Powód zgłoszenia
Pole nie możę być puste
Anuluj
Dodaj odpowiedź do komentarza:
Anuluj

Może Cię zaciekawić

Sport

Pozostałe

Twój news: przyślij do nas zdjęcia lub film na kontakt@limanowa.in