Sobota, 19 października
Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał

Powołano nowego nadleśniczego

26.06.2019 17:33:00 PAN 10 10062

Limanowa. Z końcem maja dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Jan Kosiorowski, powołał Wojciecha Łukacza na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Limanowa. Dotychczasowy nadleśniczy, Jan Legutko, został odwołany i obecnie nie pracuje dla nadleśnictwa. Powody zmian nie są znane.

Wojciech Łukacz – nowy nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa – jest absolwentem Technikum Leśnego w Lesku oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w 2004 roku na stanowisku stażysty w Nadleśnictwie Lesko. Następnie pracował jako nauczyciel zajęć praktycznych w Zespole Szkół Leśnych w Lesku. Od 2007 roku zatrudniony był na stanowisku Specjalisty Służby Leśnej w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Lesko.

Dotychczasowy nadleśniczy – Jan Legutko – został odwołany, co oznacza wygaśnięcie stosunku pracy. Obecnie jest on w trwającym trzy miesiące „okresie odwołania”, w którym otrzymuje dotychczasowe wynagrodzenie, bez konieczności świadczenia pracy dla nadleśnictwa.

Jak się dowiedzieliśmy, po tym okresie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych prawdopodobnie przedstawi Legutce nową propozycję pracy.

Powodów dokonanej zmiany na stanowisku limanowskiego nadleśniczego, dyrekcja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie nie podaje.

(Fot.: RDLP w Krakowie)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in