Czwartek, 09 lutego
Eryka, Cyryl, Apolonia, Marian, Rajmund, Bernard

Potwierdzono obywatelstwo pana Józefa - nie musi już martwić się terminem wizy

31.08.2018 07:23:23 PAN 7 7689

Józef Kowalczyk, urodzony na Limanowszczyźnie 94-letni weteran, który niedawno wrócił do kraju z Australii, z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika otrzymał decyzję potwierdzającą posiadanie polskiego obywatelstwa.

- Pana losy są dowodem na to, że łączy nas biało-czerwona – niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Domyślam się, jak bardzo tęsknił pan za Polską. Przecież w obronie naszego kraju, jako młody człowiek, z poświęceniem i odwagą, poszedł pan w bój… I domyślam się też, jak wiele znaczy dla pana to, że w końcu jest pan u siebie… Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pana powrotu i otoczyli pana wsparciem - powiedział wojewoda Piotr Ćwik, wręczając panu Józefowi nie tylko wspomnianą decyzję, ale także okolicznościowy medal upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pan Józef Kowalczyk powrócił po wielu latach do Polski, jednakże nie miał żadnego z trzech możliwych dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego. Mogą to być: polski dowód osobisty, polski paszport lub poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego wydawane przez właściwego wojewodę.
Dlatego też konieczne było przeprowadzenie postępowania administracyjnego mającego na celu zbadanie, czy pan Józef Kowalczyk nadal posiada polskie obywatelstwo. Jest to standardowa procedura w takich sytuacjach, tzn. jeśli osoba wraca do kraju po wielu latach bez wspomnianych dokumentów świadczących o posiadaniu polskiego obywatelstwa – musi zwrócić się do wojewody właściwego ze względu na swe miejsce zamieszkania w Polsce o stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
Wojewoda w takim postępowaniu bada, czy dana osoba kiedykolwiek posiadała obywatelstwo polskie oraz ustala podstawę nabycia tego obywatelstwa, a także bada, czy na przestrzeni swego życia dana osoba nie utraciła polskiego obywatelstwa. W tym celu wojewoda ustala koleje życia osoby, fakty i daty nabycia obcych obywatelstw, kraje zamieszkiwania osoby. Wszystko to czyni pod kątem przepisów regulujących kwestie obywatelstwa polskiego – obowiązujących za życia danej osoby i jej wstępnych oraz innych ustaw, np. wojskowych i umów międzynarodowych obowiązujących Polskę.
Za życia pana Józefa Kowalczyka obowiązywały cztery ustawy o obywatelstwie polskim oraz trzy ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym. Każda z ustaw o obywatelstwie polskim określała różne sposoby jego nabycia i utraty. Konieczne było zatem ustalenie i zbadanie faktów z życia pana Kowalczyka pod kątem tychże przepisów. Niezbędne w tym celu były dokumenty archiwalne oraz informacje z polskich placówek konsularnych z krajów, w których przebywał pan Józef Kowalczyk.
We wtorek 28 sierpnia po przeprowadzeniu opisanego wyżej postępowania wojewoda wydał decyzję stwierdzającą posiadanie przez pana Józefa Kowalczyka obywatelstwa polskiego.
- Zaznaczmy, że decyzja ta to nie „przywrócenie obywatelstwa polskiego”, ale stwierdzenie na podstawie zgromadzonego materiału, że pan Józef Kowalczyk od urodzenia do daty wydania decyzji posiadał i posiada nadal obywatelstwo polskie - informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.
Pan Józef Kowalczyk może z tą decyzją udać się do dowolnej gminy po polski dowód osobisty, a po jego otrzymaniu – może złożyć wniosek do dowolnego wojewody o polski paszport.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in