Sobota, 06 marca
Róża, Wiktor, Agnieszka, Jordan, Marcin

Potrzebne konsultacje społeczne - powodem wątpliwości

20.12.2020 10:24:00 top 7 7020

Limanowa. Władze miasta zapowiedziały konsultacje społeczne w sprawie nadania imion Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz LDK. W pierwszym przypadku wyjaśnienia wymaga pisownia nazwiska małżeństwa Beków (Becków), w drugim kontrowersje dotyczą ustanowienia patronem całej rodziny Mordarskich, bez wyszczególnienia osób najbardziej zasłużonych.

Po tym, jak zaprezentowaliśmy projekty uchwał w tej sprawie, zrodziły się wątpliwości – przyznaje burmistrz Limanowej, Władysław Bieda. Intencją władz samorządu jest nadanie imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej imienia Bronisławy i Józefa Alojzego Beków (Becków) - założycieli pierwszej wypożyczalni książek w Limanowej, która rozpoczęła działalność w 1900 roku. 

- Wątpliwości dotyczą tego, jak zapisać nazwisko. Józef Alojzy najpierw używał nazwiska Beck, ale gdy osiadł w Limanowej zaczął używać spolszczonej formy Bek. Następnie, gdy wyjechał do Warszawy gdzie pracował jako wiceminister, powrócił do nazwiska Beck. Rozgorzała więc dyskusja na ten temat. Dlatego teraz chcemy to przeanalizować z historykami i zakomunikować szerzej mieszkańcom, po to by nie było wątpliwości po przyjęciu uchwały – tłumaczy Władysław Bieda. 

Kontrowersje i wątpliwości zrodził także zamiar nadania Limanowskiemu Domowi Kultury imienia rodziny Mordarskich. - Zaczęły do nas napływać pytania w tej sprawie. Rodzina Mordarskich jest bardzo liczna, a tylko niektórzy jej członkowie, w różnych pokoleniacj, mieli wkład w limanowską kulturę – mówi burmistrz. 

Władze miasta zapowiadają, że przed podjęciem decyzji przez radnych sprawa zostanie szeroko wyjaśniona. - Nie chcemy prowadzić dyskusji już po fakcie ewentualnego podjęcia uchwały, lepiej omówić to wcześniej, żeby sprawa była uzgodniona. Nie chcemy stawiać społeczeństwa przed faktem dokonanym – dodaje Władysław Bieda. 

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miasta Limanowa z porządku obrad wycofane zostały dwa projekty uchwał, których przedmiotem było nadanie imienia Limanowskiemu Domowi Kultury oraz imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jako powód podano właśnie konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych. O sprawie pisaliśmy TUTAJ

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in