Sobota, 28 maja
Jaromir, Just, Justyna, Wiktor, Jaromir

Ponad 7 km zmodernizowanych dróg!

30.09.2010 08:19:38 top 34 7450

Niedźwieź/Mszana Dolna. Zakończyła się modernizacja ponad 7 km odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Niedźwiedź i Mszana Dolna. Inwestycja kosztowała 4 mln 870 tys. zł a finansowana była ze środków własnych Powiatu Limanowskiego oraz Unii Europejskiej.

Projekty zrealizowane zostały w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Działanie 4.1 Rozwój Infrastruktury drogowej – drogi Powiatowe. Całkowita ich wartość tej inwestycji to ponad 4,8 mln zł. z czego dotacja ze środków MRPO wynosi 3 mln zł. a wkład własny Powiatu Limanowskiego to 1,8 ml zł.

Modernizacją objęto drogi powiatowe: Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka (1702 m), Niedźwiedź – Konina (1536 m), Mszana Dolna – Niedźwiedź – Hucisko (1303 m), Tenczyn – Glisne – Mszana Dolna (1094 m), Poręba Wielka – Poręba Górna (1585 m), oraz trzy obiekty mostowe w Niedźwiedziu, Porębie Wielkiej i Porębie Wielkiej-Koninkach.
- Głównym celem tych inwestycji była poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa na odcinkach dróg powiatowych w rejonie gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź – mówi Marek Urbański, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej. - A z tym się wiąże poprawa jakości sieci komunikacyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy na drogach w całym województwie małopolskim. Myślę, że przeprowadzone remonty z jednej strony usprawnią komunikację tego regionu, a z drugiej podniosą komfort jazdy i zmniejszą koszty eksploatacyjne pojazdów.

W ramach inwestycji dokonano, m.in. : renowacji odwodnienia (czyszczenie przepustów, renowacja rowów), ścięcia poboczy, likwidacji przełomów drogowych, uzupełnienia poboczy, montażu barier energochłonnych, a przede wszystkim remontu nawierzchni bitumicznej.

Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku. Wykonywało ją Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „Limdrog” z Limanowej.

Oddanie zmodernizowanych odcinków nastąpiło w ubiegłym tygodniu. Uroczystego odbioru dokonali: Jan Puchała - Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina – wicestarosta, Michał Mysza – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Stanisław Potaczek – Radny Powiatu Limanowskiego, a także wójtowie gmin: Niedźwiedź - Janusz Potaczek i Mszany Dolnej - Tadeusz Patalita. Poświęcenia nowo oddanej drogi dokonał proboszcz Poręby Wielkiej ks. Janusz Moskała.

- Ogromnie się cieszę, że zostały zrealizowane te inwestycje, które teraz będą w pełni służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom, którzy przemierzają tę trasę –mówi starosta Jan Puchała. - Walczymy o każde pieniądze, bo jest to ważna pomoc w realizacji naszych zadań. Tak sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych możliwe jest dzięki zaangażowaniu i wspólnemu działaniu całego zespołu pracowników, Członków Zarządu, a także poparciu większości Radnych powiatu. Myślę, że udaje nam się to właśnie dzięki tej współpracy. Ze swojej strony mogę zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy się starać pozyskiwać te środki, bo właśnie dzięki nim tak wiele inwestycji udało nam się zrealizować w ciągu tej kadencji.

Warto wiedzieć:
Projekt pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w rejonie gmin Mszana Dolna i Niedźwiedź” współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. UE wydała na ten cel 3 mln 38 tys. zł, pozostałą część 1 mln 832 tys. zł. była wkładem własnym Powiatu Limanowskiego.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in