Piątek, 05 marca
Adrian, Fryderyk, Teofil, Aurora, Oliwia

Policja podsumowała działalność w 2020 roku

23.02.2021 05:02:00 PAN 5 1747

Polska policja podsumowała 2020 rok pod kątem stanu bezpieczeństwa – liczby i wykrywalności przestępstw, zdarzeń w ruchu drogowym, przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek środków odurzających oraz nowych obowiązków – głównie kontroli, wynikających z pandemii SARS-CoV-2

W tym szczególnym roku polska Policja oprócz wykonywania ustawowych zadań jak np. wykrywanie sprawców przestępstw, pilnowanie porządku oraz zapewnienie nam bezpieczeństwa, wspiera cały czas służby sanitarne w walce z koronawirusem, aby ograniczyć jego transmisję. Dlatego maksymalnie staramy się zapewnić bezpieczeństwo naszym policjantom. Każdego dnia od początku pandemii do służby związanej z jej zwalczaniem kierowanych jest około 20 tysięcy funkcjonariuszy. Od początku działań w do końca 2020 r. ponad 42 miliony razy policjanci sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Kontrolowali także transport zbiorowy, przeprowadzając 370 tys. kontroli. Od początku pandemii policja skontrolowała również prawie milion placówek handlowych, prawie 4500 miejsc organizowania dyskotek oraz blisko 11500 miejsc, w których organizowane były wesela.

Stan bezpieczeństwa

W Polsce w roku 2020 popełniono 786.302 przestępstw, tj. o 36.475 mniej niż w roku 2019, a ich wykrywalność wzrosła i wynosi 73,9%. Nie licząc niealimentacji, w roku 2020 popełniono 745.133 przestępstw, zaś w roku 2019 popełniono 769.571 przestępstw, co wskazuje na spadek o 3,2%. Wykrywalność przestępstw (bez niealimentacji) wyniosła 72,5%.

Ponad trzyprocentowy spadek (-3,04%) odnotowano w kategorii siedmiu najważniejszych przestępstw, najbardziej dokuczliwych dla obywateli. W roku 2020 popełniono ich 229.505 zaś w roku 2019 takich przestępstw stwierdzono 236.722. Jednocześnie wykrywalność tych przestępstw wzrosła o 2,3% w porównaniu do roku 2019.

Znacząco, bo aż o blisko 21% spadła liczba bójek i pobić. Rok 2019 podsumowano liczbą 4.066 zaś miniony rok liczbą 3.229 przy wykrywalności wyższej o 1,1%. Równie wysoki spadek zanotowano w kategorii: rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze. Tutaj w roku 2019 odnotowano 6.473 przestępstw, zaś w roku 2020 odnotowano ich 5.293, a zatem aż o 18,2% mniej. I w tym przypadku wskaźnik wykrywalności jest wyższy o 1,1%.

Spadki odnotowano także w kategoriach „uciążliwych”, dotykających obywateli na co dzień. W roku 2019 odnotowano 106.682 kradzieży mienia, zaś w roku 2020 stwierdzono 101.296 kradzieży, tj. o (-5%) przy wykrywalności wyższej o 3,2%. Uszkodzenia mienia to w 2019 roku 36.757 czynów przy 35.569 takich czynach w roku 2020 (-3,2%). Wykrywalność wzrosła również w tej kategorii o 1,4%. W 2020 roku stwierdzono aż o 15,3 % mniej przestępstw dotyczących uszczerbku na zdrowiu w porównaniu do 2019 roku (11.352).

To, co wymaga zwiększenia wysiłków i szczególnej uwagi, pomimo wzrostu wykrywalności o 3% w porównaniu z rokiem 2019, to kradzieże z włamaniem, których w 2020 roku odnotowano o 3109 więcej w skali całego kraju, niż w 2019 roku (71.392). W minionym roku o 3% wzrosła liczba aut skradzionych w wyniku kradzieży czy kradzieży z włamaniem w porównaniu do 2019 roku (8.856), a jednocześnie wykrywalność tego typu przestępstw wzrosła o 1,9%.

W 2020 roku w całym kraju doszło do 656 zabójstw, tj. do 125 więcej niż w 2019 roku. W przypadku przestępstw gospodarczych stwierdzono wzrost o 9.427 tego typu przestępstw w 2020 roku w porównaniu z 2019, w którym odnotowano 189.593 tego typu przestępstw. Przestępstw korupcyjnych w 2020 roku stwierdzono o 812 więcej w skali całego kraju w porównaniu do roku 2019 (22.499). W 2019 roku funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o łącznej wartości 867 049 023 zł, zaś rok miniony to już mienie o wartości 930 118 572 zł.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2020 roku do policji zgłoszono 23 531 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W porównaniu z rokiem 2019, kiedy to miało miejsce 30 288 wypadków, liczba ta spadła o 6 757 wypadki (-22,3%).

W wyniku wypadków drogowych 2 480 osób poniosło śmierć. W porównaniu z rokiem 2019, kiedy zginęło 2 909 osób, nastąpił spadek o 429 osób (-14,7%).

W wypadkach rannych zostało 26 456 osób. W porównaniu do 2019 roku, kiedy obrażenia odniosło 35 477 osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o 9 021 (-25,4%).

W minionym roku również o blisko 6% mniej przestępstw stwierdzono jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. W roku 2019 odnotowano 56.305 tego typu przestępstw. Policja zaznacza przy tym, że dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym są danymi wstępnymi.

CBŚP

Pomimo bardzo trudnych warunków związanych z panującą pandemią w minionym roku policjanci CBŚP, często przy współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi doprowadzili do zebrania materiału procesowego i przedstawienie zarzutów ponad 3,2 tys. osobom (2019 – prawie 3,8 tys.). Pomimo mniejszej liczby podejrzanych w stosunku do ubiegłego roku to 62% podejrzanych (2020 r. – ponad 2 tys.) usłyszało zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a warto zaznaczyć, że głównym zadaniem CBŚP jest identyfikowanie i neutralizacja grup przestępczych. W 2020 roku zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości ponad 700 mln zł.

Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło ponad 10 ton narkotyków (2019 – ponad 7,2 tony). Działania były prowadzone nie tylko na terenie Polski, ale także poza granicami kraju, gdzie przejęto ponad 4 tony narkotyków. Zabezpieczono nie tylko środki odurzające i psychotropowe, ale także duże ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych narkotyków. Podczas prowadzonych akcji zlikwidowano 31 laboratoriów narkotyków syntetycznych (2019 – 28). Był to także rekordowy rok pod kątem likwidacji plantacji konopi indyjskich, których zlikwidowano 75 (2019 – 38). Warta uwagi jest liczba przejętych krzewów, w 2020 roku zabezpieczono ich blisko 40 tysięcy, gdy w 2019 roku było to ponad 11 tys., w tym przypadku wzrost nastąpił o 241%.

W minionym roku prowadzono zdecydowane działania zwalczające przestępczość tytoniową. Dzięki rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej również poza granicami kraju, zlikwidowano 20 fabryk papierosów (2019 r. - 20), zabezpieczono ponad 190 mln szt. papierosów (2019 r. – blisko 212 mln szt.) oraz ponad 306 ton tytoniu (2019 r. – ponad 324 tony). Zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w wysokości ok. 700 mln zł. 

Ponadto, dzięki przekazanym przez funkcjonariuszy CBŚP informacjom, służby krajów UE identyfikowały działalność grup przestępczych w tym obszarze na swoim terytorium. W wyniku tych działań zlikwidowano 4 działające fabryki papierosów, jak również zabezpieczono ok. 48 mln szt. papierosów, jak również ponad 123 tony krajanki tytoniowej.

(Źródło: KGP)

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in