Piątek, 19 sierpnia
Bolesław, Jan, Borysław, Julian, Juliusz, Ludwik, Emilia, Konstancja

Plan zimowego utrzymania dróg

29.11.2010 22:47:25 top 45 9383

Sprzęt wykorzystywany do odśnieżania drogi krajowej oraz dróg wojewódzkich i powiatowych pracuje według określonego planu. Zobacz jak on wygląda na najbliższą zimę i które drogi mogą być nieprzejezdne nawet do 24 godzin.

Droga krajowa nr 28 (Rabka – Nowy Sącz) jest utrzymywana w III standardzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on, że jezdnia na tej drodze ma być odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: skrzyżowaniach z drogami twardymi, skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, odcinkach o pochyleniu > 4%, przystankach autobusowych i innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Od standardów dopuszczalne są jednak odstępstwa z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte. W tym przypadku po ustaniu opadów: śnieg luźny, warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego gołoledź, szron, szadź, lodowica powinna zostać usunięta do 5 godzin, natomiast śliskość pośniegowa do 6 godzin.

Informacje o stanie przejezdności dróg krajowych można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej (PID) w Oddziale pod numerami telefonów: (12) 412-16-44, (12) 417-14-22 , 600-800-610. Pracownicy obsługujący Punkt Informacji Drogowej zobowiązani są do udzielania informacji o warunkach ruchu użytkownikom dróg.

Kolejną kategorią są drogi wojewódzkie (Zarząd Dróg Wojewódzkich). W najwyższym - I standardzie utrzymywana ZDW jest odcinek drogi Lubień - Mszana Dolna. Oznacza to, iż jezdnia ma tam być odśnieżona na całej długości i szerokości, posypana na całej długości i szerokości materiałem chemicznym, chodniki odpłużone i posypane mieszanką środków chemicznych i uszarstniających. Przy temp. poniżej -10 st. C konieczne jest stosowanie mieszaniny środków chemicznych i uszarstniających. Są jednak od tego odstępstwa: po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny oraz błoto pośniegowe może zalegać do 3 godzin, ale nie dopuszcza się do występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu. Pobocza i chodniki powinny być odśnieżone do 6 godzin. Chodniki na obiektach inżynierskich (mosty) mają być odśnieżone do 24 godzin. Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego gołoledź, szron, szadź, lodowica i śliskość pośniegowa powinna zostać usunięta do 2 godzin.

Pozostałe drogi wojewódzkie są już w II standardzie utrzymania (Mszana Dolna - Kamienica – Zabrzeż, Kasina Wielka – Dobczyce, Bochnia – Limanowa). W II standardzie odśnieżania wydłuża się czas odstępstw. Śnieg luźny, błoto pośniegowe może zalegać do 4 godzin. Zaspy mogą występować do 6 godzin. Pobocza i chodniki powinny zostać odśnieżone do 8 godzin, a chodniki na obiektach inżynierskich do 24 godzin. Wydłuża się także czas maksymalny występowania gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy i śliskości pośniegowej do 4 godzin.
Tel. dyżurny ZDW pod którym można uzyskać informację na temat przejezdności dróg wojewódzkich to: /12/ 637-94-78, fax. /12/ 637-94-92

Kolejną kategorią dróg są drogi powiatowe (Powiatowy Zarząd Dróg). W ubiegłym roku na akcję „zima” powiat wydał 2 mln zł, w tym roku kwota planowana wzrosła do 2 mln 300 tys. zł.

W tym przypadku drogi zaliczono do IV i V kategorii odśnieżania.
IV kategorię otrzymały drogi: Limanowa – Szyk – Mstów, Rybie – Rupniów, Ujanowice – Młynne, Limanowa – Kłodne, Cieniawa – Mordarka, Limanowa – Kamienica, Limanowa – ul. Zygmunta Augusta (blisko 73 km dróg).
Oznacza to, iż na tych drogach (IV kategoria) jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości oraz posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalne są odstępstwa od tego standardu. Po ustaniu opadów śnieg luźny może zalegać do 8 godzin. Śnieg zajeżdżony i języki śnieżne mogą występować. Zaspy mogą występować do 8 godzin. Dopuszcza się także przerwy w komunikacji do 8 godzin. Natomiast od stwierdzenia występowania zjawiska w miejscach wyznaczonych gołoledź, oraz lodowica powinna być zlikwidowana do 8 godzin.

Pozostałe drogi powiatowe (192 km) są utrzymywane wg V standardu. Oznacza to, że jezdnia ma być odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia ma być posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Odstępstwa po ustaniu opadów śniegu: śnieg luźny może zalegać do 16 godzin. Śnieg zajeżdżony, nabój śnieżny mogą występować. Zaspy mogą występować do 24 godzin. W tym standardzie dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Od stwierdzenia występowania zjawisk gołoledź powinna być usunięta w ciągu 8 godzin.
Zgłoszenia o utrudnieniach na drogach powiatowych można przekazywać do dyżurnego PZD pod nr tel. 18 3372-381, oraz pod nr 600-98-25-64.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in