Sobota, 26 listopada
Delfina, Sylwester, Konrad, Leonard, Leon, Lesława

Pieniądze dla radnych

22.02.2011 23:29:32 29 16095

Ile wynoszą diety radnych gmin z terenu powiatu limanowskiego? Stawki są bardzo zróżnicowane.

Po publikacji zarobków wójtów, burmistrzów i urzędników z terenu powiatu limanowskiego, tym razem przedstawiamy stawki jakie wypłacane są radnym.

Celem diety jest rekompensowanie radnemu wynagrodzenia utraconego z powodu nieobecności w pracy. Ma też służyć pokryciu innych wydatków związanych z wykonywanym mandatem, takich jak: rachunki telefoniczne czy zakup materiałów biurowych

GMINA DOBRA (stawki miesięczne):
Przewodniczący Rady: 1 300,00 zł;
Wiceprzewodniczący Rady: 650,00 zł;
Diety radnych: 450,00 zł;
Diety radnych, którzy prócz prac w komisjach: oświaty, budżetowej pracują także w komisji rewizyjnej: 550,00 zł;
Diety przewodniczących komisji: oświaty, budżetu, rewizyjnej: 650,00 zł.

GMINA JODŁOWNIK:
Miesięczna dieta Przewodniczącego Rady Gminy: 1324,85 zł
Dieta Wiceprzewodniczących: - 320 zł za udział w sesji,
Dieta Radnego: 200 zł za udział w sesji,
Dieta Przewodniczących poszczególnych komisji: 250 zł za posiedzenie Komisji,
Dieta Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji: 200 zł za posiedzenie Komisji,

W przypadku zbiegu posiedzeń Komisji w danym dniu przysługuje jedna dieta.

GMINA KAMIENICA (stawki miesięczne):
Przewodniczący Rady: 1 000,00 zł;
Wiceprzewodniczący Rady: 500,00 zł;
Diety radnych: 350,00 zł;
Diety Przewodniczących stałych i doraźnych komisji Rady Gminy: 400 zł

GMINA LASKOWA (stawki miesięczne):
Przewodniczący Rady Gminy: 1 100,00 zł;
Wiceprzewodniczący Rady: 600,00 zł;
Diety radnych: 450,00 zł;
Diety Przewodniczących poszczególnych komisji: 500,00 zł;
Diety Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji: 450,00 zł.

GMINA LIMANOWA (stawki miesięczne):
Dieta Przewodniczącego Rady Gminy: 1 980,00 zł;
Dieta Wiceprzewodniczących: 1 000,00 zł;
Dieta Radnego: 790,00 zł;
Dieta Przewodniczących poszczególnych komisji: 1 000,00 zł;
Dieta Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji: 900,00 zł.

GMINA ŁUKOWICA:
Dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 1 000,00 zł miesięcznie
Dieta Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - 200 zł - za posiedzenie
Dieta Radnego - 150 zł - za posiedzenie
Dieta Przewodniczących Komisji - 200 zł - za posiedzenie
Dieta Wiceprzewodniczącego Komisji - 150 zł za posiedzenie

GMINA MSZANA DOLNA (stawki miesięczne):
Przewodniczący Rady: 2 064,76 zł;
Wiceprzewodniczący Rady: 1 238,85 zł;
Diety radnych: 600,00 zł;
Diety Przewodniczących poszczególnych komisji: 700,00 zł;
Diety Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji: 600,00 zł.

GMINA NIEDŹWIEDŹ (stawki miesięczne):
Dieta Przewodniczącego Rady Gminy: 1 200,00 zł
Dieta Wiceprzewodniczących: 700,00 zł
Dieta Radnego: 500,00 zł
Dieta Przewodniczących poszczególnych komisji: 700,00 zł

GMINA SŁOPNICE:
Dieta Przewodniczącego Rady Gminy: 1 000,00 zł miesięcznie
Dieta Wiceprzewodniczących: 500,00 zł miesięcznie
Dieta Radnego: 150,00 zł za posiedzenie w sesji
Dieta Przewodniczących poszczególnych komisji: 150,00 zł za posiedzenie w komisji
Dieta Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji: 120,00 zł za posiedzenie w komisji

GMINA TYMBARK:
Dieta Przewodniczącego Rady Gminy: 900,00 zł miesięcznie
Dieta Wiceprzewodniczących: 360,00 zł miesięcznie
Dieta Radnego: 90,00 za posiedzenie
Dieta członków poszczególnych komisji: 90,00 zł za posiedzenie


Pod koniec stycznia przedstawiliśmy diety miejskich radnych:
Przewodniczący Rady Miasta Limanowa pobiera miesięczny ryczałt w wysokości 1.376 zł, a wiceprzewodniczący 908 zł. Miesięczny ryczał radnego to 798 zł. Przewodniczący poszczególnych Komisji pobiera 908 zł. Za nieobecność na sesji potrąca się 50 procent ryczałtu, natomiast na komisjach także 50 procent ryczałtu.

Dieta Radnego w Mszanie Dolnej wynosi 208 zł, jednak ta suma wypłacana jest za każdy udział w sesji. Przewodniczący Rady Miasta otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 1.386 zł, a wiceprzewodniczący 1.109 zł. Dieta przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz członków poszczególnych komisji wynosi 139 zł za udział w posiedzeniu Komisji.
A ile zarabiają urzędnicy i wójtowie oraz burmistrzowie? Zobacz tutaj

Ile zarabiają nasi posłowie?

Ile zarabiają nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych?

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in