Poniedziałek, 13 lipca
Ernest, Małgorzata, Daniela, Kinga, Sara, Andrzej, Irwina

Pandemia wpłynie na termin realizacji gminnej inwestycji

07.05.2020 00:42:00 PAN 5 8018

Stara Wieś. Z powodu pandemii, postęp robót przy budowie oczyszczalni ścieków w Starej Wsi uległ znacznemu zwolnieniu z uwagi na opóźnienia w dostawach materiałów, jak i przez konieczność ograniczania liczby pracowników jednocześnie wykonujących prace na budowie. - Roboty jednak nie ustają i nie ma przeszkód ku realizacji inwestycji - jak zaznacza wykonawca - należy się jednak liczyć z dłuższym niż przewidywano czasem jej realizacji – informuje samorząd.

W połowie grudnia rozpoczęte zostały roboty budowlane związane z realizacją oczyszczalni ścieków w Starej Wsi.Konieczność skorygowania i uzupełnienia dokumentacji spowodowała spore opóźnienie w rozpoczęciu robót, jednak zaraz po otrzymaniu pozwolenia wykonawca – spółka „GOLDFOOD” z Nowego Sącza – przystąpił do wykonywania prac.

W pierwszej kolejności usunięto kolizję z siecią średniego napięcia, wykonano roboty ziemne i zjazd z drogi gminnej oraz stabilizację gruntu pod obiekt. Następnie wykonano płyty denne zbiorników i przystąpiono do montażu zbrojenia ścian. W chwili obecnej, z powodu ograniczeń spowodowanych wprowadzonym stanem epidemii, postęp robót uległ znacznemu zwolnieniu z uwagi na opóźnienia w dostawach materiałów, jak i przez konieczność ograniczania liczby pracowników jednocześnie wykonujących prace na budowie. 

- Roboty jednak nie ustają i nie ma przeszkód ku realizacji inwestycji - jak zaznacza wykonawca - należy się jednak liczyć z dłuższym niż przewidywano czasem jej realizacji – informuje Urząd Gminy Limanowa.

- Dodać należy, że równolegle wykonawca robót przygotowuje dokumentację potrzebną do realizacji kanalizacji sanitarnej, która ma objąć znaczną cześć Starej Wsi – mówi wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut.

Przebieg kanalizacji można sprawdzić TUTAJ. Budowa oczyszczalni ścieków w Starej Wsi wraz z pierwszym etapem budowy sieci kanalizacji to największe tegoroczne zadanie inwestycyjne w gminie Limanowa. Całe przedsięwzięcie pochłonie około 15 mln zł. Realizowana w ramach robót sieć kanalizacji ma za zadanie oprócz skanalizowania poszczególnych gospodarstw, doprowadzenie ścieków z istniejącej już przestarzałej oczyszczalni, co umożliwi jej likwidację. W tym celu wykonawca jest aktualnie na etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej i środowiskowej. Nadzór nad inwestycją prowadzony jest przez pracowników Urzędu Gminy Limanowa, posiadających uprawnienia budowlane.

(Źródło/fot.: UG Limanowa)

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in