Czwartek, 09 lutego
Eryka, Cyryl, Apolonia, Marian, Rajmund, Bernard

Nowy regulamin cmentarza uchwalony. Będzie też nowy cennik i ulgi dla mieszkańców miasta

07.04.2018 18:13:29 PAN 7 7742

Limanowa. Miasto wprowadziło nowy regulamin cmentarza komunalnego, ale nowy cennik nie został jeszcze uchwalony. Samorząd zamierza wprowadzić ulgi dla mieszkańców Limanowej w oparciu o planowaną kartę mieszkańca.

Przyjęty w lutym przez Radę Miasta Limanowa regulamin cmentarza komunalnego ma na celu zapewnienie porządku i utrzymania właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektu, reguluje zasady lokalizacji i wykonywania grobów ziemnych i grobowców, pozwala na wprowadzenie katalogu opłat związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem bieżącym cmentarza wraz z dzierżawą miejsc pochówku.
Dotychczasowe regulacje pochodzą z lat ubiegłych, toteż nie odpowiadają stanowi obecnemu i nie są wystarczające. Uporządkowanie zasad funkcjonowania cmentarza komunalnego jest konieczne i uzasadnione, gdyż została przekazana do użytkowania nowa część cmentarza, gdzie te uregulowania będą miały zastosowanie. Urealnienie katalogu opłat pozwoli na pozyskanie środków na bieżące utrzymanie cmentarza. Należy również brać pod uwagę fakt, iż cała rozbudowa została sfinansowana z budżetu miasta, a koszt utrzymania obiektu pokrywany był do tej pory w dużej mierze z budżetu miasta.
Zgodnie z przyjętym regulaminem na cmentarzu mogą być urządzane groby ziemne i groby murowane pojedyncze, podwójne i potrójne, w których odpowiednio mogą być urządzone miejsca pochówku od jednego nawet do dziewięciu miejsc. Miejsce pod grób ziemny lub grobowiec urządza się w według kolejności i w miejscach wskazanych przez administratora cmentarza. Kopa- nie grobów ziemnych i przygotowanie grobów murowanych - tzw. „grobowców” - w stanie surowym, może być wykonywane wyłącznie przez administratora cmentarza.
Wysokość opłat ustalona zostanie w cenniku, który ma dopiero zostać zatwierdzony przez burmistrza miasta. Samorząd przewiduje również wprowadzenie ulg dla mieszkańców Limanowej. Ich zastosowanie będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu karty mieszkańca.
udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in