Niedziela, 16 czerwca
Alina, Justyn, Justyna, Aneta, Benon

Nowe, wyższe stawki za śmieci

15.03.2019 06:02:00 PAN 12 7074

Tymbark. Od kwietnia mieszkańcy gminy Tymbark zapłacą więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nowa, miesięczna stawka od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość została ustalona w wysokości 12 bądź 24 zł, w zależności od sposobu gromadzenia i oddawania śmieci. Zmieniły się też zasady segregacji.

W środę w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się kolejna, piąta w tej kadencji sesja Rady Gminy Tymbark.

W trakcie obrad podjęto m.in. uchwałę dotyczącą wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zapłacą 12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla osób deklarujących nieselektywną zbiórkę odpadów stawka ta wyniesie 24 zł. Wyższe stawki opłat za odpady komunalne będą obowiązywały od początku kwietnia.

- Podjęcie przedmiotowej uchwały było w pełni uzasadnione z uwagi na fakt wzrostu ceny wywozu oraz utylizacji odpadów przedstawionych przez firmę wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu - informuje Urząd Gminy Tymbark.

Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tymbark. Przyjęty regulamin zakłada, że odpady komunalne będą zbierane w podziale na odpady zmieszane i cztery główne frakcje. Dotychczas obowiązywały następujące frakcje: papier i tworzywa sztuczne odbierane były w workach koloru żółtego, szkło w workach koloru zielonego, metale w workach szarych a odpady niesegregowane były w workach koloru czarnego.

Obecnie, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, śmieci na terenie gminy Tymbark odbierane będą w podziale na następujące frakcje: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), odpady biodegradowalne (kolor brązowy). Odpady niesegregowane będą odbierane w workach koloru czarnego

Mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają worki foliowe w ilości dostosowanej do liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz zadeklarowanego sposobu odbioru odpadów komunalnych.

udostępnij
Komentarze (0)
Komentarze
Nowe
Popularne
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in