Czwartek, 28 października
Szymon, Tadeusz, Serafin, Wioletta

Nowe wieże widokowe i bacówki - sprawdź co planują samorządy w Beskidzie Wyspowym

03.02.2021 05:28:00 PAN 16 23861

Nowe wieże widokowe na górach Szczebel, Lubogoszcz, Ciecień, Ćwilin, Mogielica, Kamionna, Modyń, Skiełek, Jaworz; bacówki na Łopieniu i Mogielicy, a także wiaty turystyczne, tablice z mapami, ławo-stoły dla turystów, parkingi i ścieżki edukacyjne – to zakres infrasturktury, projektowanej przez partnerskie samorządy Beskidu Wyspowego.

W planie rozbudowy infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego znajdują się wieże widokowe, bacówki, wiaty turystyczne, ławo-stoły, tablice z mapami i drogowskazy, ścieżki przyrodniczo-edukacyjne oraz parkingi.

Porozumienie w sprawie wspólnego opracowania opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” zostało zawarte między przedstawicielami lokalnych samorządów w październiku ubiegłego roku. Liderem przedsięwzięcia jest gmina Dobra, a partnerami gminy: Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Lubień, Łącko, Łukowica, Mszana Dolna, Rabka-Zdrój, Raciechowice, Słopnice, Tokarnia, Trzciana, Tymbark, Wiśniowa, Żegocina oraz miasta Limanowa i Mszana Dolna. 

Porozumienie obejmuje swym zakresem współpracę w zakresie przygotowania projektów infrastruktury turystycznej w tym między innymi: wież widokowych, bacówek, wiat turystycznych, tablic z mapami, ławo-stołów, drogowskazów, parkingów, ścieżek edukacyjnych oraz toalet na terenie Beskidu Wyspowego. Po wykonaniu pierwszego etapu projektowego w odrębnych umowach zostaną ustalone zasady i procedury dla kolejnych etapów inwestycji. Etapdrugi to adaptacja wykonanych projektów do warunków lokalnych oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień, pozwoleń lub zgłoszeń budowlanych, zaś etap trzeci to już realizacja, czyli roboty budowlane. 

Ustalono szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia na 100 tys. zł. Samorządy zobowiązały się zabezpieczyć w budżecie kwotę 5 tys. zł.

W następujących lokalizacjach planowane są:
  • wieże widokowe - Szczebel, Lubogoszcz, Ciecień, Ćwilin, Mogielica, Kamionna, Modyń, Skiełek, Jaworz, 
  • bacówki - Łopień, Mogielica, 
  • wiaty turystyczne - Ciecień, Ćwilin, Jasień, Lubogoszcz, Kamionna, Kostrza, Kudłacze, Luboń Wielki, Łopień, Łyżka, Mogielica, Miejska Góra, Modyń, Paproć, Patryja, Potaczkowa, Szczebel, Sałasz, Śnieżnica, Urbania Góra, Wsołowa Góra, Łopusze Wschodnie, 
  • tablice z mapami Głównego Szlaku Beskidu Wyspowego - Ciecień, Ćwilin, Jasień, Jaworz, Grodzisko, Grzebień, Lubogoszcz, Kamionna, Kostrza, Korab, Kudłacze, Luboń Wielki, Lubomir, Łopień, Łyżka, Mogielica, Miejska Góra, Modyń, Paproć, Patryja, Potaczkowa, Sałasz, Szczebel, Śnieżnica, Urbania Góra, Wsołowa Góra, Łopusze Wschodnie, 
  • ławo-stoły - Cichoń, Ciecień, Ćwilin, Czarny Dział, Jasień, Grodzisko, Lubogoszcz, Jaworz, Kamionna, Korab, Kostrza, Księża Góra, Kudłacze, Luboń Wielki, Lubomir, Łopień, Łopusze Wschodnie, Łysina, Łyżka, Mogielica, Miejska Góra, Modyń, Paproć, Patryja, Pępówka, Potaczkowa, Sałasz, Szczebel, Śnieżnica, Urbania Góra, Wsołowa Góra, Zębolowa, Zbludzkie Wierchy. 

Po opracowaniu projektów powtarzalnych dla elementów infrastruktury turystycznej oraz koncepcyjnych projektów parkingów, zostanie wykonana wizja lokalna poszczególnych lokalizacji, w których samorządy zgłaszają chęć budowy obiektów. W trakcie wizji zostaną ustalone miejsca optymalne do montażu danego elementu; dodatkowo w trakcie wizyt w poszczególnych gminach zostaną zebrane niezbędne dokumenty takie jak wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zostanie pozyskana informacja w sprawie własności działki oraz możliwości dojazdu do poszczególnych lokalizacji. Na podstawie powyższego zostanie przez projektanta wykonana analiza możliwości budowy danego obiektu we wskazanej lokalizacji oraz zostaną wskazane ewentualne niezbędne czynności jakie muszą wykonać gminy (np. zmiana miejscowego planu zagospodarowania) aby umożliwić budowę. Na podstawie powyższych ustaleń i analiz zostanie sporządzona mapa z opisem wszystkich planowanych obiektów. Ostatnim elementem etapu będzie oszacowanie kosztów całego przedsięwzięcia.

udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in