Czwartek, 13 maja
Gloria, Gerwazy, Robert, Serwacy, Agnieszka, Magdalena

Nowe obszary zapowietrzone i zagrożone wysoce zjadliwą grypą ptaków

16.04.2021 19:21:00 PAN 0 6617

Obowiązuje nowe rozporządzenie wojewody małopolskiego, zmieniające poprzednie rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz. Wyznaczono kolejne zagrożone oraz zapowietrzone tereny.

Obecnie na Limanowszczyźnie w granicach obszaru zapowietrzonego znajdują się niektóre miejscowości na terenie gmin Laskowa (Kamionka Mała, Laskowa), Limanowa (Męcina, Kłodne, Wysokie) i Łukowica (Owieczka, Jadamwola, Łukowica, Stronie). 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków *HPAI -Highly Pathogenic Avian Influenza (tł. wysoce zjadliwa grypa ptaków) mogące wystąpić u drobiu to m.in.: osowiałość, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, pojawienie się objawów nerwowych,zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. W związku z powyższym, powiatowy lekarz weterynarii Aneta Kawula apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. - Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadekpobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą: pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg, zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu, stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków, wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.


udostępnij
Komentarze (0)
Masz do nas sprawę? Skontaktuj sie z nami mailowo kontakt@limanowa.in